+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Jeoloji, akarsu ve göllerin oluşumu hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Jeoloji, akarsu ve göllerin oluşumu hakkında
  Hidroloji ve jeomorfolojinin inceleme alanları nelerdir biliyor musunuz?
  Hidroloji ve jeomorfolojinin inceleme alanları nelerdir.jpg
  Jeoloji bir gözlem bilimidir. O kitaplardan, laboratuardan çok doğadan öğrenilir. Jeoloji; çevremizin tanınmasında, sırlarının çözülmesinde bize yardımcı olur. Jeolojiyi meslek edinen Jeolog; yerküreyi anlamak, onun sayısız problemlerine çözüm yolu aramak için doğayı irdeler.
  Dağlar, okyanuslar, denizler, sıcak çöller, derin vadiler jeologların çalışma alanlarıdır. Jeoloji bir bilim olarak yerkabuğunu incelerken bu kabuk içine gizlenmiş bulunan maden, su, kömür, petrol vb. yeraltı servetlerine de özel ilgi gösterir. Bunların oluşumlarını ve dağılışlarını inceler.
  Bundan dolayı diğer bilim dallarından olan fizik, kimya, biyoloji, jeofizik, maden, coğrafya bilimleri jeolojinin destekçileridirler.
  Jeolog elde ettiği bulgularla geçmişe giden kapıları açar, karşılaştırır, çözer.
  Jeolojiyi anlamak; doğayı sevmek ve onun dilini çözmekle mümkün olur. Çünkü geçmiş içinde geleceği barındırır. Bunu keşfetmenin tadına varmak ise doyumsuzdur
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Yüzeydeki sularının bir yatak içinde toplanıp akmasıyla oluşurlar. Akarsuyun doğduğu yere akarsu kaynağı, döküldüğü yere akarsu ağzı denir.
+ Yorum Gönder