+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Harita Projeksiyonları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Harita Projeksiyonları Nelerdir
  harita projeksiyonu nedir kaça ayrılır?

  Harita projeksiyonlarında yeryüzü ya doğrudan düzleme ya da düzleme açılabilen yüzeylere (siindir ve koni) izdüşürülür. Bu bağlamda düzlem, silindir ve koni, projeksiyon yüzeyleri olarak adlandılırlar. Harita projeksiyonları projeksiyon yüzeyine göre üçe ayrılır:
  •Azimutal projeksiyonlar (projeksiyon yüzeyi düzlem)
  •Silindirik Projeksiyonlar (projeksiyon yüzeyi silindir)
  •Konik projeksiyonlar (projeksiyon yüzeyi koni)

  Projeksiyon yüzeyinin yeryüzünün dönme eksenine göre konumu açısından ise üç durum söz konusudur:
  •Normal konum: Düzlem kuzey ya da güney kutbunda teğet, silindir ya da koninin simetri ekseni yerin dönme ekseni ile çakışık
  •Transversal konum: Düzlem yerküreye ekvator üzerinde herhangi bir noktada teğet, silindir ya da koninin simetri ekseni yerin dönme eksenine dik
  •Eğik konum: Düzlem yerküreye herhangi bir noktada teğet, silindir ya da koninin simetri ekseni yerin dönme ekseni ile herhangi bir açı altında kesişiyor.

  Projeksiyon yüzeyleri (düzlem, silindir ve koni) yerküreye herhangi bir konumda teğet oldukları gibi yerküreyi kesiyor da olabilirler. Bu bağlamda teğet projeksiyonlar ve kesen projeksiyonlardan söz edilir. Bazı projeksiyon türlerinde gerçek anlamda tanımlı bir projeksiyon yüzeyi olmayıp, yalnızca coğrafi koordinatlar ile düzlem koordnatlar arasındaki ilişkiler tanımlıdır. Bu tür projeksiyonlara gerçek anlamda olmayan (pseudo) projeksiyonlar denir ve bu açıdan harita projeksiyonları,
  •gerçek anlamda olan projeksiyonlar ve
  •gerçek anlamda olmayan projeksiyonlar

  olarak ikiye ayrılır.


  harita-projeksiyonu.png
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Projeksiyonların bazıları uzunluk, bazıları açı, bazıları ise alanları gerçeğe daha yakın gösterir.Haritalardaki şekil ve alan bozulmalarının en aza indirilebilmesi için oluşturulan özel çizim yöntemlerine projeksiyon ya da iz düşüm yöntemleri denir.
+ Yorum Gönder