+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Magmatik kökenli kayaçlar kaç gruba ayrılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Magmatik kökenli kayaçlar kaç gruba ayrılır
  Magmatik kökenli kayaçlar kaç gruba ayrılır bunlar nelerdir?

  Herhangi bir köken bölgedeki kayaçların basınç düşmesi sıcaklık yükselmesi H2O ilavesi gibi etkenler altında bir kısmının ergimesi sonucu oluşan silikat hamuru durumundaki eriyiklerdir.

  Magma içeriğindeki SiO2 oranına göre 4 gruba ayrılabilir.SiO2 oranı


  > %63 ise Asidik Magma
  %63-%52 ise Ortaç Magma
  %52-%45 ise Bazik Magma
  < %45 ise Ultrabazik Magma olarak adlandırılır.

  magmatik-k-ken.jpg
  Magmanın katılaşmasıyla magmatik kayaçlar oluşur. Üç tür magmatik kayaç vardır. Bunlar derinlik yarı derinlik ve yüzey kayaçlarıdır.Magmanın sıcaklığı yaklaşık 2000 derecedir.


  Eğer magma derinlerde soğursa iri kristaller oluşur. Derinlerde magma ile ortam arasındaki ısı farkı azdır. Çünkü derinlere inildikçe yerin ısısı artar. (jeotermal gradyan -1km'de 33 °C) Magma ile ortam arasında ısı farkı az olduğu için iri kristaller oluşur. Derinlik kayaçları tamamen iri kristallerden oluşur. Ve kristaller yaklaşık eş boyutludur.


  Magma yarı derinlikte soğursa hem iri hem de küçük kristaller oluşur. Yarı derinlik kayaçlarıbaşka bir deyişle damar kayaçları tamamen kristalli ve kristaller iki farklı tane boyutundadır.


  Magma yüzeyde soğursa tamamen kristalli bir kayaç oluşmaz. Bunun nedeni yüzeyde magma ile ortam arasındaki ısı farkı fazla olması ve buna bağlı olarak magmanın hızlı soğumasıdır.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Yeryüzüne kadar çıkıp soğuyanlarına dış püskürük , yerkabuğunun belirli derinliklerinde soğuyanlarına ise iç püskürük kayaçlar yada magmatik kayaçlar denir.
+ Yorum Gönder