+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Yeryüzünde Volkanların Dağılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Yeryüzünde Volkanların Dağılışı
  Yeryüzünde Volkanların Dağılışı Nasıldır?


  volkan:
  Magmanın yerkabuğunu yararak taş parçaları ve ergimiş maddeler halinde çıkıp çevreye yayıldığı yer. Magma, ergimiş halde maddeler olduğu için çok sıcaktır. Bu yüzden yerkabuğunu yardığı yerde kayaları ve suları gaz, buhar ve irili ufaklı taşlar haline getirerek genleşmenin neticesinde infilak ederek yukarıya doğru fırlatır. Sıvı halde akan ergimiş maddelere lav denirvolkan


  Yeryüzünde yaklaşık 500 aktif volkan yer almaktadır. Bu volkanların birçoğu denizlerin altında bulunur. Yeryüzünde volkanların dağılışını gösteren harita İncelendiğinde, volkanların da depremler gibi uzun ve dar kuşaklar hâlinde uzandığı görülür. Volkanların en yaygın olduğu kuşak “Pasifik Ateş Çemberi” adı verilen Büyük Okyanus çevresindeki kuşaktır. İkinci en belirgin kuşak ise Atlas okyanusunu baştan başa geçen kuşaktır. Ayrıca Akdeniz çevresi ile Doğu Afrika’da da önemli volkanlar bulunmaktadır.

  Volkanik kuşaklar yer kabuğunu oluşturan levhaların sınırlarında bulunur. Buralar, yeryüzünün zayıf ve çatlak sahaları olduğu için magma bu kesimlerde yeryüzüne ulaşır. Volkanların çoğu okyanus ortası sırtlarda ya da okyanusların kenarlarındaki dalma – batma alanlarında oluşur. İzlanda ve Azor adaları okyanus ortası sırtlarda oluşan volkan adalarıdır. Japonya, Yeni Zelanda, Endonezya, Filipinler, Karayip ve Aleut adaları ise Büyük Okyanus kıyılarındaki dalma – batma alanlarında oluşan volkanik adalardır.

  VOLKAN KONİSİ: Lavların yeryüzüne çıktığı koni biçimindeki tepeye denir.

  BACA: Magmadan gelen düz, lav ve gazların yüzeye çıktığı yere baca denir.

  KRATER: Volkan konisinin tam tepesinde lavların yeryüzüne çıktığı huni biçimindeki çukurluğa denir. Eğer kraterler çeşitli patlamaların etkisiyle kalderalar ve mazılar oluşur.

  Kraterlerin patlamalar ya da çökmelerle genişlemiş şekillerine kaldera denir. Kalderalar kraterlere göre daha dik yamaçlıdırlar ve genişlikleri derinliklerine oranla daha fazladır.

  Volkanların şekli ve püskürme özellikleri çıkardıkları maddelere göre değişir. Volkanik etkinlikler bazen yalnızca gaz patlaması şeklindedir. Bu durumda patlama çukurları oluşur. İç Anadolu’da Karapınar ve Nevşehir dolaylarında bu tür patlama çukurları yaygındır.

  Bu patlama çukurları maar olarak adlandırılır. Maarlar, volkanik faaliyetlerin yeni başladığı veya sona erdiği yerlerde daha çok görülürler. 2. Meryem
  Bayan Üye

  Yeryüzünde yaklaşık 450-600 arasında aktif volkan yer almaktadır. Bu volkanların birçoğu denizlerin altında bulunur
+ Yorum Gönder