+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Teknolojik Gelişmeler ve Ortaya Çıkan Coğrafi Sorunlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Teknolojik Gelişmeler ve Ortaya Çıkan Coğrafi Sorunlar
  Teknolojik Gelişmeler ve Ortaya Çıkan Coğrafi Sorunlar nelerdir?

  teknolojik-geli-meler-ve-ortaya-kan-co-rafi-sorunlar.jpg
  Teknolojik gelişmenin ortaya çıkardığı temel sorunları dört ana başlıkta özetlemek olanaklıdır: Nükleer teknolojinin yol açtığı sorunlar, nüfus patlaması, öbür toplumsal sorunlar ve çevre sorunlan Nükleer teknolojinin denetimi sorunu, temel olarak siyasal bir sorundur Bu sorunun temelinde, dünyanın, her biri bir devlet biçiminde örgütlenmiş olan çeşitli uluslara ayrılmış yapısı yatmaktadır

  Atom bombası, bilim adamının, topluma karşı sorumluluğu konusunu ciddi bir biçimde gündeme getirmişir Teknolojinin yalnızca bir araç olduğu, yapıcı amaçlar için de, yıkıcı amaçlar için de kullanılabileceği genel olarak kabul gören bir görüştür Buradaki temel sorun, bu kullanım biçimini toplumların hangi süreçlerle belirleyeceği sorunudur

  İnsanlık, nükleer yıkım tehlikesini atlata-bilirse, çok yakın bir gelecekte büyük bir nüfus patlaması sorunuyla karşı karşıya gelecektir Bu sorunun çözümünde, modern teknolojinin de yardımıyla, tutulabilecek iki yol vardır Bunlardan birincisi doğum kontrolü yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır Teknolojinin bu konuda sunduğu olanaklara, kimi ahlaki değerler ve tabular karşı çıkmaktadır Dünya nüfusunda belirli bir dengenin sağlanabilmesi için bu çatışmanın bir biçimde çözülmesi gerekmektedir Öte yandan en iyimser tahminler bile uygulanacak doğum kontrol programla-nyla nüfus artış hızında 20 yüzyılın sonunda ancak küçük bir azalma sağlanabileceğini öngörmektedir Bu durumda dünya gıda üretiminin artırılması için çok yoğun çabaların harcanması gerekmektedir Modern teknolojinin bu çabada çok büyük katkısı olacaktır

  Modern teknoloji toplumlarının karşılaştığı en önemli sorunlardan biri çevre sorunudur İnsanoğlu yüzyıllardan beri çevreye zarar verici etkinlikler içindedir Ama günümüzde, bir yandan nüfusun çok artmış olması, öbür yandan sanayileşmenin ulaştığı düzey, çevre sorununu dünya çapında bir bunalıma dönüştürmüştür Bunalıma yol açan temel nedenin teknolojinin kendisi değil, insan tarafından kullanılış ve uygulanış biçimi olduğunu vurgulamakta yarar vardır Tarihin bu noktasında insanlık yok olmaya ya da sağlıklı gelişmeye giden yollardan biri arasında bir seçim yapma durumundadır.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  aaslında atom bombası atmak gerekmiyor yada nükleer bomba atmak gerekmiyor şu anda dünyadaki çevresel kirliklik adede uzu n hepsinden kötü
+ Yorum Gönder