+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Kayaçların gelişim süreci Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Kayaçların gelişim süreci
  Kayaçların gelişim süreci nasıldır biliyor musunuz?
  Kayaçların gelişim.jpg
  Bu kayaçlar yeryüzünde bulunduğuna göre atmosferik şartlar ve diğer şartlara (fiziksel, kimyasal ve biyolojik) bağlı olarak aşınır, ayrışır ve parçalanırlar. Bu parçalar oluşumundan başlayarak taşınmaya başlarlar. Bu taşınmada en önce yer çekimi daha sonra da; su, rüzgar ve buzul etken rol oynar. Taşıyıcı etken (ajan) olarak tanımladığımız su, rüzgar ve buzul taşıdığı malzemeyi taşıyamaz enerjiye geldiğinde ise taneler sedimantasyona uğrar yani çökelirler. İşte bu çökelme alanlarına sedimanter ortam, oluşan birikime ise sediman demekteyiz. Biriken sedimanlar daha sonra, kayaç oluşum evreleri olarak bildiğimiz diyajenez etkisi ile kayaç haline dönüşür ve sedimanter kayaç oluşur. Herhangi bir kayaçın aşınması, taşınması, birikmesi ve kayaç haline gelmesi olayının tümüne sedimanter çevrim denmektedir. Kayaç çevrimi ise; herhangi bir kayaçtan hem sedimanter çevrim aşamalarını hem de metamorfizma ve magmatizma olaylarını geçirerek magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçların oluşmasının toplamına denir. Aşağıda bu olayların tümü ve oluşum süreçleri bir şekil ile verilmektedir
 2. Acil

  Kayaçların gelişim süreci isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder