+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler
  Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler nelerdir?

  Biyolojide DNA’nın yapısının çözümlenmesi 20. yüz yıldaki en önemli bilimsel gelişmelerden biridir. Bu gelişme alanda yeni çalışmalara ivme kazandırmıştır. Yeni teknolojilerin kullanıldığı ve uygulandığı bu çalışmaların doğurguları fiziksel ve doğal dünyayı değiştirebilecek niteliktedir. Bu nedenle bilimsel platformlarda yeni yüzyıl biyoteknoloji yüzyılı olarak tanımlanmaktadır.
  biyoteknoloji-alan-ndaki-son-yenilikler.jpgBiyoteknoloji ve Gelişmeler

  Biyoteknoloji kavramı ilk kez 1919 yılında Ereky tarafından kullanılmıştır. Biyoloji ve teknoloji alanındaki gelişmeler hiç kuşkusuz kavramın kapsamını genişletmiş; anlamını zenginleştirmiştir. Söz konusu gelişmeler tarihsel süreç içinde üç başat döneme ayrılmaktadır. (12345)

  Geleneksel biyoteknoloji dönemi .- 1919 ve 1939’lu yılları kapsamaktadır. Bu dönemde biyoteknoloji Ereky ‘nin kavramı ilk kullandığı anlamda ‘’ biyolojik sistemlerin yardımıyla hammaddelerin yeni ürünlere dönüştürüldüğü işlemleri’’ ifade etmektedir. Bu dönemdeki bilgi birikimi ve teknolojiyle biyolojik sistemler herhangi bir değişime tabi tutulmaksızın ekmek peynir yoğurt alkol vb. maddelerin üretilmesinde kullanılmıştır.

  Ara dönem.- 1940 ve 1973’lü yılları kapmaktadır. Bu dönemde genomlarında köklü bir değişiklik yapılmaksızın biyolojik sistemlerin endüstride kullanım alanları genişletilmiş sınırlı tekniklerle antibiyotik enzim protein vb. maddelerin üretimi geliştirilmiştir.

  Modern biyoteknoloji dönemi.- Gelişmiş ve modern tekniklerin biyolojik sistemlere
  Uygulanmasına ilişkin çalışmaları kapsamaktadır. Mutasyonlar ya da rekombinant DNA
  Teknolojisi yardımıyla oluşturulan yeni fenotipik karakter taşıyan mutantlar veya transgenetik organizmalar endüstride ve tüm alanlarda yoğun biçimde kullanılmaya başlanmış ve kullanılmaktadır. Biyoteknoloji giderek genetik mühendisliği uygulamalarının tıbbi zirai ve endüstriyel biyolojik maddelerin üretilmesi amacıyla kullanılmasını kapsamaktadır. Bu nedenle 20. yüzyılın son yıllarında biyoteknoloji uygulamalı ve disiplinlerarası bir alan ‘’moleküler genetik’’ ve ‘’rekombinant DNA teknolojisi’’ olarak tanımlanmaktadır. Artık bu teknoloji bir organizmanın genomlarında bulunan tüm bilgileri ve şifreleri değiştirmeyi; aynı ya da farklı cinse ait organizmalara DNA sekansları veya genleri aktarmayı istenilen DNA baz sıralarını veya genlerini çıkarmayı başka organizmalara aktarmayı ya da birleştirmeyi; DNA ve RNA baz sıralarını belirlemeyi gen haritaları çıkarmayı; transgenetik hayvanlar bitkiler mikroorganizmalar üretmeyi genetik düzeyde embriyolarda düzenlemeler yapmayı yeni fenotip ve genotipte canlılar oluşturmayı proteinler enzimler antibiyotikler hormonlar gibi tanılama tedavi koruma ve araştırmalarda kullanılan maddeler kimyasallar üretmeyi olanaklı kılmaktadır.
  Biyoteknolojide ulaşılan aşama ve sürdürülen çalışmalar 21. Yüzyılı şekillendirecek devrimsel gelişmeleri içermektedir
 2. Acil

  Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


biyoteknoloji alanındaki son yenilikler,  biyoteknoloji alanında gelişmeler