+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Yerkabuğunu oluşturan taşlar taş çeşitleri taşların özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Yerkabuğunu oluşturan taşlar taş çeşitleri taşların özellikleri
  Yerkabuğunu oluşturan taşlar taş çeşitleri taşların özellikleri nelerdir

  Yer altını oluşturan taşlar:
  Yerkabuğunu oluşturan taşlar.jpg
  1. Püskürük (Katılaşım) Taşlar


  İç püskürük taşlar: Mağma, her zaman yeryüzüne kadar çıkamaz. Bazen yerkabuğunun belirli yerlerine sokularak katılaşır. Soğuma yavaş olduğundan iri kristalli olurlar. Bu taşlara örnek olarak granit ve siyanit verilebilir.


  Dış püskürük taşlar: Mağmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucunda oluşur. Soğuma hızlı olduğundan kristalleşme ya hiç olmaz, ya da çok az olur. Bu taşlara örnek olarak andezit ve bazalt verilebilir

  2. Tortul (Sediment) Taşlar

  Kimyasal tortul taşlar: Sularda erimiş halde bulunan maddelerin kimyasal yollarla çökelmesi sonucunda oluşurlar. Kireçtaşı (kalker), traverten, kayatuzu, jips (alçı taşı) ve dolomit kimyasal tortul taşlardandır.

  Organik tortul taşlar: Canlı kalıntılarının üst üste birikerek katılaşması sonucu oluşurlar. Turba, linyit, taşkömürü, antrasit ve mercan kalkerleri organik tortul taşlardandır.

  Mekanik (klastik veya kırıntılı) tortul taşlar: Akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı materyalleri taşıması ve çukur alanlarda biriktirmesi sonucu (bilgi yelpazesi.net) oluşurlar. Kiltaşı, kumtaşı (Gre), buzultaşı (moren) ve konglomera kırıntılı tortul taşlardandır.

  3. Başkalaşım (Metamorfik) Taşlar


  Püskürük ve tortul taşların, aşırı sıcaklık ve basınç altında kalarak değişime uğramasıyla oluşurlar. Bu tür taşlar, eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanırlar. Mermer, killi şist, kristalli şist, gnays ve kuvars başkalaşım taşlarının en yaygın olanıdır.
 2. Acil

  Yerkabuğunu oluşturan taşlar taş çeşitleri taşların özellikleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder