+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Türkiye’de Hayvancılığı Etkileyen Faktörler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Türkiye’de Hayvancılığı Etkileyen Faktörler
  Türkiye’de Hayvancılığı Etkileyen Faktörler nelerdir?

  Türkiye’de hayvancılık bazı faktörlerin etkisi altındadır. Bunlar şunlardır ;

  a) Hayvan Soyları İyileştirilmeli (Islah edilmeli)

  Yerli ırklar et-süt verimi yüksek olan ırklarla melezleştirilmeli veya iyi cins hayvan ithal ederek sayısını artırmalıyız. İyi cins hayvan yetiştirmek amacıyla Cumhuriyetin ilk yıllarında çalışmalar başlatılmıştır. İyi cins hayvan yetiştiren çiftliklere hara denir. Örnek : Bursa-Karacabey, Eskişehir-Çifteler.

  b) Mera Hayvancılığı Yerine Ahır Hayvancılığı Geliştirilmeli

  Mera hayvancılığı otlaklarda yapılan hayvancılık şeklidir. Masrafsızdır. Ancak verim düşüktür. Bundan dolayı yem kullanımı fazla olan , fakat verimi yüksek olan ahır hayvancılığına önem verilmelidir.

  c) Otlaklar Korunmalı

  Otlaklarımız tarımda makineleşme ile sürekli olarak daralmaktadır. Ayrıca otlaklarda aşırı otlatma sonucu otlaklar bozulmaktadır. Bu olumsuzluklar (bilgi yelpazesi.net) sonucunda hayvanlarımız yeterince beslenememektedir. Hayvancılığı geliştirmek için bu olumsuz durumlar önlenmeli.


  ç) Yem üretimi artırılmalı.

  d) Erken kesim önlenmeli (süt kuzu-süt dana)

  e)Salgın hastalıklarla mücadele edilmeli

  f) Çiftçi eğitilmeli ve kredi desteği sağlanmalı.
 2. Acil

  Türkiye’de Hayvancılığı Etkileyen Faktörler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder