+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Dünyanın Çölleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Dünyanın Çölleri








  Dünyanın büyük çölleri hangileridir?

  d-nyan-n-lleri.jpg
  İsim / Yeri

  Büyük Sahra Çölü Orta/Kuzey Afrika

  Sahra Çölü ya da Büyük Sahra Çölü, dünyanın en büyük sıcak çölü olup, Afrika’nın kuzeyinde, kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9.000.000 km² büyüklüğünde dev bir çöldür. En büyük soğuk çöl ise Antarktika’dır. Sahra sözcüğü Arapça’daki “sahara” sözcüğünden gelme olup “çöl” anlamındadır.
  2,5 milyon yıl yaşındadır. Yüzölçümü büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri’ni kaplayacak kadardır. Atlas Okyanusu kıyılarından Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanır.

  Kalahari Çölü Güney Afrika

  Kalahari Çölü, Afrika’nın Güneyinde, 22° ile 28° Güney enlemleri, 19° ile 24° Doğu boylamları arasında yer alan yarı çöl plato alanı. Bölgenin yüzölçümü 900.000 km²’ye kadar varır (‡en:Kalahari Desert). Kalahari ismi genelde Botsvana’nın batı kısmına denilmekte olup çöl Botsvana’nın büyük bir kısmı ile Namibya ve Güney Afrika’nın bazı kesimlerini kaplar.

  Namib Çölü Güneybatı Afrika


  Namib Çölü, Namibya’da yeralan büyük bir çöldür.
  “Namib” kelimesi, Nama dili’nde “çok büyük” anlamına gelir. Namib Çölü, 50.000 km²’lik bir alana yayılır. Çölün, Atlas Okyanusu boyunca uzanan 1.600 km’lik kısmı Namibya sahilini oluşturur. Batıdan doğuya olan genişliği 50-160 km arasında değişir. Namib Çölü’nün bir bölümü kuzeybatı Angola’ya kadar ulaşır.

  Atacama Çölü şili

  Atakama, Şili’nin kuzeyinde bulunan dünyanın en kurak çölüdür. Batısında Büyük Okyanus bulunur. Kuzeyde Peru, doğuda ise Bolivya ve Arjantin sınırlarını oluşturur.
  Atakama; And Dağları’nın yağmur gölgesinde kalır ve doğu rüzgarları kuru olup çok az yağış getirir.

  Gobi Çölü Moğolistan


  Gobi Çölü, Orta Asya’da, Moğolistan Cumhuriyetinin güneyi ve Çin’e bağlı Sin-Kiang ve Kansu eyaletlerinin yakınlarındaki bölgeleri de içine alan geniş çöl. Etrafını kayalık sıradağlar çevirmiştir. Güneyde Altun Dağ, Bei ve Yin Dağları, batıda Tanrı Dağları, kuzeyde Altay ve Hangay Dağları yer alır. Çölün uzunluğu 1600 km olup, genişliği 480-965 km arasında değişir.

  Arabistan Çölü Arabistan

  Büyük Avustralya Çölü Batı Avustralya

  Mojave Çölü Güneybatı Amerika

  Painted Desert Güneybatı Amerika

  Sonoran Çölü Kuzey Meksika

  Thar Çölü Pakistan-Hindistan

  Thar çölü, Hindistan ve Pakistan topraklarında yayılan büyük kurak bölge. Dördüncü Zaman’da rüzgârların taşıdığı kumlardan oluşmuş kumullarla ve aralarındaki kum ovalarıyla örtülü Thar çölünün güney kesimi, • zaman zaman bölgeye ulaşan muson rüzgârlarının yol 3 açtığı yağışlarla yeşerir ve kısa ömürlü otlaklarla ” kaplanır.








 2. Acil

  Dünyanın Çölleri isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder