+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Gök Kuşağı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Gök Kuşağı Nedir
  Gök Kuşağı Nedir, Nasıl Oluşur?

  Tabiattaki en güzel görünümlerden biri, belki de birincisi "gök kuşağı" dır. Ta ilkel insanlardan beri, bu güzel görünümün hangi nedenle oluştuğu akılları kurcalamıştır. Büyük Yunan filozofu Aristo bile bunu açıklamağa çalışmış, güneş ışınlarının yağmurla yansıması olarak izah etmişti. Fakat Aristo yanılıyordu.

  İşin gerçeği şöyledir. Güneş ışığı veya alelade beyaz ışık, aslında bütün renklerin karışımıdır. Bir aynanın eğik kenarına veya bir sabun köpüğüne vuran ışık renklere ayrışır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor (menekşe) renklerini görürüz.

  Işığı bu şekilde ayrıştıran bir cisim "prizma" diye tanımlanır. Prizma"da ayrılan renkler. belirli düzende bir "renk dizisi" meydana getirir. Bu diziye "tayf" veya bilimsel deyimle "spektrum" adı verilir. Renk dizisi, daha önce de söylemiş olduğumuz gibi belirli bir düzendedir. Yani, renkler, bir sonrakiyle "optik bir ilgi, ilişki düzeninde" sıralanmıştır.

  Gök kuşağı da aslında büyük bir kavisli ( yay biçiminde ) bir renk dizisi,bir "tayf"tır. Yağmur damlalarından geçen güneş ışığının kırılıp ayrışmasıyla meydana gelir. Başka bir deyişle,yağmur damlaları küçük prizmalar görevini yerine getirir.

  Gök kuşağı, sadece sağanak halindeki yağmurlarda görülür. Yağmur yağarken aynı zamanda güneşin de ışıması şarttır. Güneşi arkanıza,yağmuru önünüze alacak şekilde orta yerde durmanız gerekir. Yoksa gök kuşağını göremezsiniz.

  Omuzlarınızın üzerinden yağmur damlalarına vuran güneş ışığı,o dev görünüşlü renk dizisini meydana getirecek bir düzenle renklere ayrışır. Güneş,gözleriniz ve kavisin(kuşağın) merkezi bir doğru çizgi ekseninde olmalıdır.

  Güneş gökyüzünde çok yüksekteyse, böyle bir doğru çizgisinin varolmasının imkânı yoktur. Zaten gök kuşağının sadece sabahın erken saatlerinde veya öğleden sonranın geç saatlerinde (ikindi vakti) görülmesinin nedeni bûdur.Çünkü bu saatlerde güneş alçaktadır. Sabah gök kuşağı güneşin , doğuda parladığını belirtir. Sağanak halindeki yağmur ise batıdadır. İkindi vakti görülen gök kuşağı ise bunun aksi durumu gösterir.

  Batıl inançlı kişiler,gök kuşağının fena bir işaret olduğuna inanırlar. Onlara göre,insanın ruhu ahrete gök kuşağının köprüsü üzerinden gidecektir. Dolayısıyla,gök kuşağının görünmesi bir insanın öleceğine işarettir.Gök kuşağıyla ilgili, daha ziyade masallara yakışan bir inanış da,bu kuşağın altından geçen kimsenin cinsiyet değiştireceğidir. Fiziki bir olay niteliği taşıyan gök kuşağının bu akıl dışı inançlarla ilgisizliği meydandadır.
 2. Muhammed
  Özel Üye

  Gökkuşağı Nedir ve Nasıl Oluşur?

  Gökkuşağı'nın oluşumu eski efsanelerde anlatıldığı gibi mitolojik veya olağanüstü bir olay değildir. Ayrıca gökkuşağı ile ilgili söylenen batıl inançların hepsi de çürütülmüştür.

  Gökkuşağı'nın oluşumu tamamen meteorolojik bir durumdur.

  Gökkuşağının oluşumuna baktığımızda; güneş ışınlarının yağmur damlaları ve sis bulutları tarafından kırılması, yansıtılması ve dağıtılması sonucu meydana geldiğini görmekteyiz.Büyük damlalardan oluşan kuşaklar daha belirgin ve net gökkuşakları oluşturmaktadır. Küçük yağmur damlalarının ise belirginliği daha az ve geniş bir gökkuşağı oluşturduğu görülmektedir. Yağmur damlaları ışığı renkerine ayıran bir prizma görevi görmektedir.

  Işık tayfı renkleri bir yay şeklinde görülmektedir. Güneşin yaydığı ışığı beyaz ışık olarak tanımlamaktayız ve sarı gibi görünmesine rağmen aslında içinde bütün renkleri barındırmaktadır. Bir bant şeklinde görülen gökkuşağının görülebilmesi içinde belli bir açı ile dizilmesi ve bakılması gerekmektedir.

  Gökkuşağında mevcut yedi renk bulunmktadır.Bunlar: kırmızı,turuncu,sarı,yeşil,mavi,lacivert ve mordur. Morun çemberin içinde, kırmızının ise en dışında olduğu görülmektedir. Bilinen bir diğer gerçek ise bakan herkesin aynı gökkuşağını görememesidir.

  Yağmur damlalarının sürekli yer değiştirmasi gökkuşağı görünüşünde de değişikler oluşturacaktır. Gökkuşağına doğru gidilse dahi aradaki mesafe hep aynı kalmaktadır.Bazen yarım bir çember, bir yay veya koni şeklinde görülebileceği gibi ışık bantı şeklinde de görülebilmektedir.Yarım daire şeklinde olan yağmur damlaları gözümüzde odaklaşmaktadır.

  Güneşin bulunduğu konuma ve açısına göre gökkuşağı dairesinin konumu da değişmektedir. Güneş yükseldikçe gökkuşağı aşağıya inmektedir. Sabah ve akşam vakitlerinde yağan yağmur ardından gökkuşağını görmek çok daha mümkün olmaktadır.

  Damlacık içerisine giren ışınları damlacık içerisinde kalabileceği gibi damlacık dışına da çıkabilmektedir. Işığın tam yansıması ve tamamen içeride kalması durumu görülmemektedir. Güneş ışınları sıfır ile doksan derece arasındaki bir açıyla düşer.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Gök kuşağının oluşumu tamamen meteorolojik bir oluşumdur. yağmur damlalarının güneş ışığı ile kırılmaları sonucu gök kuşağı oluşmaktadır. Damlaların büyüklüğü gök kuşağının parlaklığını etkiler damlalar ne kadar büyükse gök kuşağı o kadar parlak görünür.
+ Yorum Gönder