+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Karstik aşındırma şekilleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Karstik aşındırma şekilleri nelerdir

  Karstik aşındırma şekilleri nelerdir ? Bunların kısaca açıklamaları:


  Karstik aşındırma şekilleri 9 bölüme ayrılır
  . Bunlar;
  Karstik aşındırma şekilleri nelerdir.jpg
  Lapya
  Dolin
  Uvala
  Polye
  Obruk
  Düden
  Mağara
  Kanyon vadi
  Çıkmaz vadi

  a-) Lapya Özellikleri

  Kalkerli arazilerde yağmur ve kar sularının kimyasal aşındırması ile oluşan oluk şeklindeki yarıntılardır. Lapya, karstik şekillerin en küçüğüdür. Ülkemizde Batı Toroslar’da görülür.

  b-) Dolin Özellikleri


  Kalkerli arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan çanak şeklindeki çukurluklardır.

  c-) Uvala Özellikleri

  Dolinlerin birleşmesi ile oluşan daha büyük çukurlardır.

  ç-) Polye Özellikleri

  Uvaladan daha büyük karstik erime ve tektonik çöküntü alanlarıdır. Polye, ülkemizde Elmalı, Tefenni, Gölhisar, Muğla Ovaları, Korkuteli de bulunur.

  d-)Obruk Özellikleri

  Kalkerli arazilerdeki mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan derin doğal kuyulara denir. Obruk, ülkemizde Cennet- Cehennem Obrukları, Kızılören Obruğu bulunur.

  e-) Düden Özellikleri


  Yer üstü sularının yer altına daldığı doğal kuyulardır.

  f-) Mağara Özellikleri

  Kalkerli arazilerde yer altı sularının kimyasal aşındırması ile oluşan yeraltındaki boşluklardır. Mağara, ülkemizde Karain – Damlataş, İnsuyu, Narlıkuyu, Cennet – Cehennem mağaraları bulunmaktadır.

  g-) Kanyon Vadi Özellikleri

  Karstik arazilerde oluşan derin ve dik yamaçlı vadilerdir. Kanyon vadi, akarsu aşındırması ile oluşur. Kanyon vadi, ülkemizde Göksu Vadisi, Köprülü Kanyonu en önemli vadilerdir.

  h-) Çıkmaz Vadi Özellikleri

  Bu vadilerde akarsu bir mağara veya düdene dalarak kaybolur.


 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Kireç taşı ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilere Karstik araziler denir ve bu araziler bazı suların etkisiyle bir takım şekiller oluşturabiliyorlar. Karstik aşındırma şekilleri farklılıklar gösterirler.
+ Yorum Gönder


karstik aşınım ve birikim şekilleri,  lapya polye obruk