+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Doğal afetler ve beşeri afetler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Doğal afetler ve beşeri afetler nelerdir

  Doğal afetler ve beşeri afetler Hakkında bilgi  AFET; insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurmak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi olanak ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik ya da insan kökenli olaylara afet denir.

  Afetlerin çoğunluğu doğal kökenlidir. Örneğin, depremler tamamen doğal kökenlidir. Bu nedenle insanların hiçbir şekilde müdahalesi söz konusu değildir. Ancak heyelan, sel ve çığ olaylarının meydana gelmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak insanların etkisi olmaktadır.

  Doğal olaylar, insanlara zarar verdiği ve etkilediği sürece afettir. Sözgelimi insanların yaşamadığı mekanlarda meydana gelen bir olay hiçbir zaman afet sayılmaz.

  Hem meydana gelişi ve hem de doğurmuş olduğu zararın uzun süreli olması, bazı olayları afet dışında bırakmaktadır. Bunların başında toprak erozyonu gelmektedir.

  Bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklıkta olduğu gibi bazılarının sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür.

  Afetin Büyüklüğüne Etki Eden Faktörler

  ** Afetin fiziksel büyüklüğü
  ** Yerleşim alanlarına olan uzaklığı
  ** Az gelişmişlik
  ** Hızlı ve denetimsiz kentleşme
  ** Orman tahribi
  ** Eğitim eksikliği
  ** Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin seviyesi

  Oluşumlarına Göre Afetler:

  Doğal afetler ve beşeri afetler nelerdir1.jpg

  Doğal afetler; oluşumları doğal olaylara dayanan afetlerdir. Ancak bu tür afetlerin bazısında insan etkisi bulunabilmektedir. Doğal afetler kendi içerisinde dört grupta incelenir.
  Doğal afetler ve beşeri afetler nelerdir2.jpg

  Jeolojik kökenli afetler; bunlar doğrudan doğruya kaynağını yer kabuğu ya da yerin derinliklerinden alan doğal afetlerdir. Depremler, Tsunamiler, Yanardağlar, Heyelanlar, Kaya düşmeleri gibi.

  Klimatik afetler; atmosfer olayları sonucunda meydana gelen afetlerdir. Kuraklık, kasırgalar, aşırı yağışlar vb.

  Hidrografik afetler; akarsu, göl ve denizlerden kaynaklanan afetlerdir. Akarsu taşkınları, göl sularının aşırı kirlenmesi gibi.

  Biyolojik afetler; Toprak, bitki örtüsü ve doğal hayvanlardan kaynaklanan afetlerdir.

  Doğal afetler ve beşeri afetler nelerdir3.jpg

  Sosyal afetler; insanın doğrudan yiyecek, içecek, barınma, konaklama gibi günlük yaşamından kaynaklanır. Açlık, kıtlık, savaşlar, bulaşıcı hastalıklar, zoraki göçler, ekonomik krizler gibi.

  Teknolojik afetler; insanın yeryüzündeki faaliyetlerinden ve teknolojik gelişimin yanlış uygulamalarından kaynaklanan afetlerdir. Maden kazaları, ulaşım sektöründeki kazalar, biyolojik ve kimyasal silahların kullanılması gibi.
 2. Ziyaretçi

  çok acildi hemen çıktı .Projeni son günüydü .yazı bir deyişik.ama çok güzel
+ Yorum Gönder


doğal ve beşeri afetleri sınıflandırma,  hem doğal hem beşeri doğal afetler,  hem beşeri hemde doğal olan afetler,  hem doğal hem beşeri afetler,  dogal ve beseri afetler,  hem beşeri hem doğal afet