+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Akiferler nasıl oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Akiferler nasıl oluşur

  Akiferler nasıl oluşur?


  Akifer;
  içinde yeraltı suyu bulunduran ve bunları kolaylıkla iletebilen katmanlardır. Akarsuların vadilerinde, deniz kıyılarında biriktirdiği kum-çakıl katmanları başta gelen akifer kütleleridir. Bunun yanı sıra rüzgârların biriktirdiği kumullar, erime boşlukları ya da çok sık çatlaklı kayaçlar da çoğu kez akifer özelliği taşırlar. Kum ve çakıllardan oluşan alüvyonların akifer niteliğinde olması için altında kil gibi geçirimsiz bir katmanın yer alması gereklidir. Bu tür akiferlere serbest akifer denir. Geçirimli alüvyon katmanı bazen iki geçirimsiz katmanın arasında bulunabilir. Bu katmanlar bir yağış alanına açılıyorsa su, açılan sondajdan basınçla yüzeye fışkırır. Bunlar basınçlı akifer adını alır.
  Akiferler nasıl oluşur.jpg
  Yerleşim ve tarım alanlarının su gereksinimi akarsu ve göllerden sağlanamadığı zaman bu katmanlara sondajlar yapılır ve akiferin verimliliği ölçüsünde su elde edilir. Akiferin verimliliği, beslendiği havzanın yağış miktarıyla büyüklüğüne ve akifer katmanının geçirimliliğine bağl
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Akiferler, ekonomik anlamda önemli miktarda su depolayabilen ve yeteri kadar hızlı olan ve aynı zamanda iletken olan jeolojik birimlerdir. Akiferler yeraltı sularını çekebilmek için güçlü potansiyele sahip olmalıdırlar.
+ Yorum Gönder