+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Dağ oluşumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Dağ oluşumu
  Dağ oluşumu nedir açıklayabilir misiniz?
  da-olu-umu-nedir.jpg
  Okyanus tabanlarında biriken tortul tabakalar birbirine doğru hareket eden levhalar arasında sıkışırlar.Böylece yan basınçların etkisiyle sıkışan tortul tabakalarda kırılma yada kıvrılmalar oluşur.Bu hareketlere dağ oluşumu (orojenik) hareketler denir.
  Dış kuvvetler aşındırma sonucu kopardıkları maddeleri sürükleyerek deniz, okyanus ve göl çanakları gibi çukurluklar da biriktirirler. Milyonlarca yıl boyunca devam eden bu olay sonrasında kalınlığı binlerce metreyi bulan bir tortul tabakası oluşur.İşte bu tortul tabakalarının yer aldığı çok geniş çukurlarına Jeosenklinal adı verilir.
  Jeosenklinallerde üst üste birikerek kalınlaşan tabakalar yan basınçların etkisiyle kıvrılır.Kıvrılan tabakalar yükselerek deniz seviyesinin üstüne çıkar.Böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur.(Sıra dağlar)Bu olaya orojenez ya da dağ oluşumu denir.Kıvrım dağların kubbe şeklindeki yükselen kısımlarına antiklinal,çukur kısımlarına senklinal denir.
  Jeosenklinallerde,yan basınçlara uğrama sonucu her zaman kıvrılma olmaz.Bazen tabaka kıvrılmayacak kadar sert yapıdadır.Bu durumda kırılmalar meydana gelir.Bu kırılmalar boyunca bir kısım yer tümüyle yükselirken bazı kısımlarda alçakta kalır ya da çöker.Kırık yerlere fay adı verilir.İki kırık boyunca yanlardaki bloklar çeker de ortadaki blok yüksekte kalırsa buna horst,ortadaki blok çökerse buna da graben denir.
  Dünyanın en uzun kırık hattı,yaklaşık 5 bin km uzunluğundaki Doğu Afrika grabenidir.Bu grabenin kuzey ucu Kahramanmaraş’a kadar devam eder
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Dağ oluşumu için ilk hareketlenme okyanus tabanlarında oluşur. Dış kuvvetlerin etki etmesiyle aşınmış olan ve okyanus tabanlarında biriken tortul tabakalar birbirine doğru hareket ederek levhalar arasında sıkışırlar ve sıkışma sonrası yükselme olur ve dağlar oluşmaya başlar.
+ Yorum Gönder