+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Göç alan ülkelerde yaşanan sorunlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Göç alan ülkelerde yaşanan sorunlar

  Göç alan ülkelerde yaşanan sorunlar nelerdir açıklar mısınız?
  Göç alan ülkelerde yaşanan sorunlar nelerdir.jpg-Ülke nüfusuna birde diğer ülkelerden gelen insanların eklenmesiyle doğal olarak nüfus artışı görülür. Buna bağlı olarakta nüfus artışı hızlanır.
  -Çarpık kentleşme meydana gelir buna (plansız- düzensiz )kentleşme de diyebiliriz
  -Konut sıkıntısı çekilir bunun sonucunda gecekondulaşma görülür
  -Alt yapı hizmetlerindeki eksiklik meydana gelir.(yol-su elektrik vs)
  -Altyapının yetersiz kalması sel,heyelan gibi felaketlere yol açar.
  -Sağlık ve eğitim gibi problemler görülür
  -Farklı kültürden gelen insanların bir araya gelmesiyle kültür çeşitliliği meydana gelir.
  -Göçler sonucu değişik yerlerden insanların gelmesiyle Kültür çatışmaları görülür.
  -Genellikle göç eden insanların erkek olması sebebiyle erkek nüfusu bayan nüfusuna göre artış gösterir
  -Önceleri sanayi tesisleri merkezin dışında kalırken göçle birlikte şehrin içinde kalır.
  -Göç alarak büyüyen merkezlerde ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir.
  -Ülkede yaşanan bir diğer sorun ise işsizlik baş gösterir.
  -Yaşanan nüfus artışıyla trafik sorunları görülür.
  -Genellikle genç nüfus göç etmesiyle ülkede genç nüfus oranı hızlanır.

  Göç veren ülkelerde yaşanan sorunlar

  -Göç veren ülkede nüfus azalır.
  _Yaşanan altyapı hizmetleri ,eğitim ,sağlık gibi sorunlarda büyük oranda azalma görülür.
  _Genç nüfusun başka yerlere gitmesiyle yaşlı nüfus oranı daha fazladır.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Göç alan bölgelerde sorunlar çok olur özellikle farklı yerlerden göç alınca bölgede kültür çatışmaları olur ve düzensiz, plansız bir yerleşme meydana gelir. Bu bölgede çok büyük derecede nüfus artışı olacağı için işsizlik hat safhaya ulaşır.
+ Yorum Gönder