+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda İstiklal Marşı'nın Kazandığı Yarışmaya Katılan Diğer Şiirler... Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  İstiklal Marşı'nın Kazandığı Yarışmaya Katılan Diğer Şiirler...
  İstiklal Marşı'nın Kazandığı Yarışmaya Katılan Diğer Şiirler

  İSTİKLÂL MARŞI

  Türk’ün evvelce büyük bir pederi

  Çekti sancağa hilâl-i seheri

  Kanımızla boyadık bahr ü beri

  Böyle aldık bu güzel ülkeleri

  İleri, arş ileri, arş ileri

  Geri kalsın vatanın kahpeleri

  Seni ihya için ey namı büyük

  Vatanım uğruna öldük,öldük

  Ne büyük kaldı bu yolda ne küçük

  Siper oldu dağlar gibi sana Türk

  Yürü ey milletin efradı yürü

  Ak sütü emmiş vatan evladı yürü

  Vatan evladın kurban edeli

  Milletin hür yaşamaktır emeli

  Veremez kimseye bir Çamlıbeli

  Bağlanır mı acaba Türk’ün eli  İleri, arş ileri, arş ileri

  Çiğnenir çünkü kalan yolda geri  HÜSEYİN SUAD
 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  İSTİKLÂL TÜRKÜSÜ

  Millet aşkı, din aşkı, vatan aşkı uyansın

  Yurduma göz diken, al kanlara boyansın

  Ya ben ya onlar diyen silahına dayansın

  Türk oğludur bu millet

  Türkündür bu memleket

  Türk oğludur bu millet

  Türkündür bu memleket

  Düşman gözü tutama yanar dağlar başını

  Bağrımızda saklarız vatanın her taşını

  Yurdumuza yan bakan döker gözün yaşını

  Türk oğludur bu millet

  Türkündür bu memleket

  Türk oğludur bu millet

  Türkündür bu memleket

  Can veririz her zaman hürriyetin yoluna

  Ya gazi ya şehitlik ne devlettir kuluna

  Ata emanet etmiş namusunu oğluna

  Bize Türk oğlu derler

  Hep bizimdir bu yerler

  Ankara A.S.

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İSTİKLÂL MARŞI

  Göz yaşına veda et,

  Ey güzel Anadolu!

  Hakkını korur elbet,

  Türk’ün bükülmez kolu.

  Cenk ederiz genç, koca

  Bugün değil, yarın da

  Yadımız ağladıkça

  İzmir ezanlarında.

  Hak yoluna kan olur.

  Dünyalara taşarız.

  Ya şerefle vurulur,

  Ya efendi yaşarız.

  Her gün yeni bir hile

  Arkasında satıldık.

  Her gün yeni bir dille,

  Yurdumuzdan atıldık.

  Yeter, ey Kâbe'mize

  Elimizden alanlar.

  Alıkoyamaz bizi,

  Yolumuzdan yalanlar.

  Biz bu yolda sel olur,

  Dünyalara taşarız.

  Ya şerefle vurulur,

  Ya efendi yaşarız.

  Hangi alçak el alır,

  El zinciri boynuna?

  Kim Yunan’ı bırakır,

  Türk kızının koynuna.

  Biz ki Türk'üz, muhakkak,

  Her milletten uluyuz.

  Yeryüzünde bir ancak,

  Yurdumuzun kulluyuz.

  Yurt yolunda kan olur,

  Dünyalara taşarız.

  Ya şerefle vurulur,

  Ya efendi yaşarız.

  KEMALEDDİN KAMİ

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İSTİKLÂL MARŞI  Ey Müslüman, ey Türk oğlu

  Açıldı istiklâl yolu,

  Benim son günlerimdir,

  Diyor bize Anadolu.

  Çek sancağı Türk ordusu,

  Olmaz Türk’ün can korkusu

  Esarete dayanır mı,

  Türk vatanı, Türk namusu?

  Bu son savaş bize farzdır,

  Fırsatımız gayet azdır,

  Muzaffer ol da ey millet,,

  Altın ile tarih yazdır.

  Birleşelim özümüzden,

  Dönmeyelim sözümüzden,

  Hem silelim bu lekeyi,

  Tarihteki yüzümüzden.

  İSKENDER HAKİ


 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İSTİKLÂL MARŞI

  Altı bin yıl efendilik yaptın,

  “Kahraman Türk” idi cihanda adın.

  Bir ateşten siperden İslam’a,

  Sönmeyen bir güneş gibi yaşasın.

  Ey büyük ünlü milletimin ileri!

  Hasmına çiğnetme koş bu şanlı yeri!

  Düşmanın bir cihansa dostun hak,

  Hakkın elbet müstakil yaşamak,

  Atıl,ez,vur senindir istiklâl,

  ( Yürü, vur, ez senindir istiklâl)

  ebedi parlasın şu al bayrak.

  Ey benim şanlı milletimin ileri!

  Ele çiğnetme koş bu ülkeleri!..


 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İSTİKLÂL MARŞI

  Yıllarca altı cephede ateşle kanlara;

  Türk’ün hilal ü dinine düşman olanlar;

  Ceddin o, Yıldırım gibi saldın zaman ,zaman

  Yüksek başını eğilmedi bir an cihanlara.

  Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırım-şitab

  ( Ey kahramanlar, ey berk-ı pür-şitab)

  göster cihan-ı mağribe bir kanlı inkılab!

  Ey mazi-i havarıkı bin destan olan;

  Garbın zalam-ı zulmüne yüz yıl kılınç salan salan

  ( Baş eğmeyen cihanlara yüz yıl kılınç salan)

  Aslan yürekli ordu; demir giy, silah kuşan!

  Zira hududu kapladı ateşle kan, duman

  Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırım-şitab

  (Ey kahramanlar, ey berk-ı pür-şitab)

  Göster cihan-ı mağribe bir kanlı inkılab!


  Aslan mücahid ordusu, ey haris-i salah,

  Destinde seyf-i Hak gibi pek şanlı bir silah

  Açtın sema-yı millete pürnür bir sabah,

  Ati bizim… Bizim artık vatan , zafer, felah.

  Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırım-şitab

  ( Ey kahramanlar, ey berk-ı pür-şitab )

  Göster cihan-ı mağribe bir kanlı inkılab!

  MEHMET MUHSİN


+ Yorum Gönder


istiklal türküsü şiiri