+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Soyadı Kanunun Kabulü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Soyadı Kanunun Kabulü
  Soyadı Kanunun Kabulü ile ilgili Genel Bilgi

  Osmanlı İmparatorluğu'nda, Batıdaki gibi soyadı kullanılmıyordu, yani Türklerin soylarından gelen bir adları yoktu. Sosyal ilişkilerde yalnız isimlerin kullanılması, devlet işlerinde ve sosyal hayatta karışıklıklara yol açıyor, isimlere eklenen lakaplarsa problemi çözmekten uzak kalıyordu.Soyadı günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. insanlar ancak soyadı ile birbirlerinden ayırt edilebilirler.

  Bunları gidermek için bazı yollar bulunmuştu. Örneğin, askerlerin adlarının yanına doğdukları yerin adı ekleniyormuş. Mustafa Kemal Selanik gibi. Ama bunlar, soyadının yerini kesinlikle tutamazdı. Toplum hayatındaki bu kargaşa, 21 Haziran 1934 yılında kabul edilen "Soyadı Kanunu" ile sona erdi. Bu kanun gereğince herkesin resmî bir soyadı olacaktı. Herkes gülünç ve ahlâka aykırı olmamak şartı ile istediği soyadını seçmekte serbestti. Aynı yıl içinde, Osmanlı sınıf yapısına ait Hoca , Paşa , Hazret gibi unvanların da kullanılması yasaklanmıştır.

  Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, Atatürk soyadını millet vermiştir. Bu en büyük Türk, TBMM'nin kabul ettiği özel kanunla Atatürk soyadını almış ve milletle bir kez daha bütünleşmiştir. 2. ELMAS
  Bayan Üye

  Soyadı kanunu 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilip, 2 Temmuz 1934 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
+ Yorum Gönder


soyadı kanunu öncesi ve sonrası