+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Güzel Cumhuriyet Resimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Güzel Cumhuriyet Resimleri
  Güzel Cumhuriyet Resimleri
  1382983500_29-ekim-cumhuriyet-bayrami-kutlamasi.jpg

  anitkabir-140407.06.jpg

  cumhuriyet.jpg 2. Ziyaretçi

  Cumhuriyet hakkında bilgi

  Cumhuriyet millet tarafından seçilen parlamentoya dayanan ve başında cumhurbaşkanı olan siyasî bir rejim şekli. Hemen bütün ülkelerde tek ortak yanı, devlet başkanlığı makâmının babadan oğula veya âile yakınlarına mîrâs kalmamasıdır.

  Cumhurbaşkanı (ya da reisicumhur) Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerdeki devletin başkanını temsil eder.


  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Aristo, cumhûriyeti; “Umûmun menfaatini gözeten halk idâresi” diye târif eder. Montesquieu ise, cumhûriyet rejiminde üç ana kuvvet (yasama, yürütme, yargı) bulunduğunu; bunların birbirine karşı bağımsız ve denetleme esâsına göre işleyen, başında seçimle gelmiş yöneticilerin olduğu siyâsî rejim olarak ifâde etmiştir. Aristoteles, MÖ 384 - MÖ 7 Mart 322 tarihleri arasında yaşamış Yunanlı filozof ve bilim adamı. Platon ile birlikte Batı düşüncesini en çok etkileyen en önemli iki kişiden biri olarak düşünülür.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.1789 yılında 1789 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Fransa’da gerçekjleşen ihtilalle Fransa Cumhuriyeti (Fransızca:République Française) ya da kısaca Fransa, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, Andorra ve İspanya ile komşu olan, Batı Avrupa'da ülke. Avrupa Birliği'nin kurucu üyesidir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Avrupa’daki zâlim krallık rejimlerine tepki olarak doğmuş bulunan cumhûriyet rejimi, zamanla cumhûriyete tamâmen zıt rejimler tarafından, gerçek yüzleri örtmek için kullanılmıştır.

  Sosyalist ülkeler isim olarak “cumhûriyet” kelimesini benimsemişler, fakat “halka rağmen halk için” düstûrunu uygulamışlardır.

+ Yorum Gönder


cumhuriyetresimleri