+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir
  Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir

  Cumhurbaşkanı Hakkında Bilgi

  Cumhurbaşkanı

  A. Nitelikleri ve tarafsızlığı

  MADDE 101. (Değişik: 31.5.2007-5678/4md )

  Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.


  Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

  Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.

  Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

  B. Seçimi

  MADDE 102. (Değişik: 31.5.2007-5678/5md )

  Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.

  Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

  İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

  Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

  Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.

  Cumhurbaşkanının görevleri şunlardır:

  · Devleti yurt içinde ve dışında temsil etmek,

  · Yasaları yayımlatmak,

  · Gerektiğinde yasaları tekrar görüşmek üzere TBMMye geri göndermek,

  · Gerektiğinde TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

  · Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,

  · Uluslar arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlatmak.
 2. Acil

  Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder