+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda İtalyanların Anadolu'yu İşgali Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İtalyanların Anadolu'yu İşgali
  İtalyanların Anadolu'yu İşgali


  İtalyanların Anadoluyu İşgali Nasıl Olmuştur
  1. dünya savaşı sonrasında İtalya, İngiltere ve Fransa ile yaptığı andlaşmalarla savaştan sonraki beklentilerini garanti altına almıştır.

  Mondros Mütarekesi’nden sonra, gizli andlaşmalarla kendisine vaad edilen bölgelerde işgallere hazırlık mahiyetinde bir takım faaliyetlerde bulunan İtalya, 28 Mart 1919da Antalya’yı işgal ederek Anadolu topraklarına girdi. İtalyan işgallerinin gerekçesi, gerçeği yansıtmamakla birlikte, asayişin bozuk olduğu iddiasıdır. İtalyalar, işgal etmeyi plânladığı yerlerde, bizzat kendileri asayişi bozmuştur.

  İtalyanlar Anadolu’daki işgallerini, Osmanlı Hükümetiyle yaptıkları anlaşma gereği yaptıklarını iddia ederken Osmanlı Hükümetinin sessiz kaldığı görülmektedir.

  Osmanlı Hükümeti İtalyan işgallerine karşı da fiilî bir mukavemet gösterilmesine izin vermemiştir. İşgallerin Mondros Mütarekesi’ne aykırı olduğunu düşünen Osmanlı Hükümeti buna rağmen fiilî mukavemet gösterilmesinin daha kötü sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle yalnızca protesto mitingleri düzenlenmesine izin vermiştir. Osmanlı Hükümeti ile İtal-yanın Mondros Mütarekesi’ne bakışlarının farklı olduğu görülmektedir. Osmanlı Hükümeti İtalyan işgallerini Mütareke’ye aykırı olduğu için protesto ederken, İtalyanlar da işgallerine Mondros Mütarekesi’ni hukukî bir gerekçe olarak kullanmıştır
 2. Acil

  İtalyanların Anadolu'yu İşgali isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder