+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Kurtuluş savaşını neden yaptık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kurtuluş savaşını neden yaptık
  Kurtuluş savaşını neden yaptık

  Kurtuluş savaşı hakkında


  Kurtuluş savaşını.jpg

  AB’nin hazırladığı son “İlerleme Raporu”nu okurken düşündüm.
  Yurdumuzun II. Dünya Şavaşı’nın sonunda İngilizler, Fransızlar ve Yunanlılar
  tarafından işgal edilmesi üzerine bir ulusal kurtuluş mücadelesi
  Verilmeseydi NE olurdu diye geçirdim aklımdan.
  Eğer Mustafa Kemal bir direnişi örgütlemeseydi ve topraklarımız düşman
  işgalinde kalsaydı bugün için NE değişirdi diye sordum kendi kendime.

  Aslında bu sorunun yanıtı basit.

  Biz o gün direnmeseydik ve bağımsızlık için savaşmasaydık, şimdi, AB’nin
  içerisindeydik.
  Belki parça parça, AMA mutlaka, ya Fransız, ya İngiliz, ya DA Yunan
  kontenjanından, hepimiz birer AB vatandaşı olacaktık.

  Hem de seneler öncesinden.

  Bugün yanıp tutuştuğumuz, elde etmek uğrunda yırtındığımız hedef
  kendiliğinden gerçekleşmiş olacaktı.

  Peki, o zaman biz Kurtuluş Savaşı’nı neden yaptık?
  Onca cana, acıya, kayba neden sebep olduk?
  Hadisenin bir işgal, bir tecavüz olması mıydı sorun olan?
  Kapıdan kovduklarımızı, bacadan geri içeri alacak idiysek.
  Bin bir güçlükle elde ettiğimiz milli irademizi, o gün kendilerine karşı
  savaşmış olduklarımıza, bugün devredecek idiysek.

  Onca fedakarlıkla kurduğumuz üniter cumhuriyeti kendi ellerimizle yıkacak
  Idiysek.
  Onurumuz, namusumuz, refahımız, birliğimiz, bağımsızlığımız ve egemenliğimiz
  için verdiğimiz mücadeleyi bir çırpıda sıfırla çarpacak idiysek.

  O gün inanç ve azmimizle boyun eğdirdiğimiz emperyalizme, bugün hayran,
  taşeron ve kuyruk olacak idiysek.

  Sahi tüm bunları yapacak idiysek, biz Kurtuluş Savaşı’nı neden yaptık?

  TECAVÜZ EDEMEMİŞLERDİ ANCAK İĞFAL GERÇEKLEŞMEK ÜZERE

  Bu raporda dayatılan şartlarda (sözde) müzakerelere başlamakla, tıpkı 1918’de
  olduğu gibi, ülkenin düşman işgaline uğraması ve önüne konulan her şartın
  Kabullenilmesi arasında NE fark var diye içimden geçiriyorum.

  Öyle ya, her ikisinde de ulusa ait olan ve milli irade ile belirlenen hiçbir
  şey kalmıyor ortada.
  Ulusal bağımsızlık elden gidiyor, ülke emperyalizme peşkeş çekiliyor.
  Her iki süreçte de arkadan vuranlar, ülkeyi satanlar, hainler ve
  işbirlikçiler var.
  Her ikisinde de yetki ve irade, aynı merkezlere devrediliyor.
  Her iki durumda DA birileri dayatıyor, siz yerine getiriyorsunuz.
  Her iki halde de güçsüz, edilgen ve onursuz olan siz; muktedir, egemen ve
  Buyurgan olan öbürleri.

  Aradaki tek fark, birinin zorla, diğerinin gönüllü (hatta arzulu)
  gerçekleşmesi.
  Bu iki durum arasındaki fark DA, “tecavüz” ile “iğfal” arasındaki farka
  Benziyor. Tecavüzün sözlük anlamı: “hücum etme, saldırma, başkasının hakkına
  El uzatma,
  Namusa saldırma” olarak ifade ediliyor.

  İğfalin anlamı ise: “aldatma, ayartma, kandırma, baştan çıkarma” olarak
  açıklanıyor.

  Tecavüz, seksen beş yıl önce düşmanın topraklarımızı işgal ederek bize karşı
  gerçekleştirmek istediği şeydir.

  Bugün AB’nin bize yapmak istediği şey ise, evlilik vaadi ile iğfal etme
  girişimidir.
  Bu yolda DA epeyce mesafe almış bulunmaktadır.

  İstediklerini elde ettikten sonra bizi ortada bırakması kuvvetle
  Muhtemeldir.
  Geçmişteki tecavüz girişimlerine, tarihin yaldızlı sayfalarına yazılacak bir
  direnişle karşı koymuş bir halkın, bugünkü iğfale bu denli sessiz kalması,
  Hatta gönüllü olması anlaşılması güç bir durumdur.

  İster tecavüz, isterse iğfal olsun, her ikisinde de emperyalistin amaçladığı
  Hedef aynıdır. Değişen yalnızca yöntemidir.

  O halde tıpkı Cumhuriyetin kuruluşunda olduğu gibi yeniden bir milli
  mücadeleyi ve direnişi örgütlemenin, bu uğurda dayanışma ve birlik
  içerisinde hareket etmenin zamanıdır.

  Geçmişte denenen yönteme karşı silah, mermi, top, tüfek, kazma, kürek
  kullanılmıştır.
  Bugün denenen yönteme karşı ise, bilinçlenme ve bilinçlendirme, örgütlenme,
  dayanışma, sahip çıkma, söz, yazı ve eylem gerekiyor.

  İçerisinde bulunduğumuz şartların seksen beş yıl önceki durumdan hiçbir
  farkı yoktur.
  Hatta düşman, daha sinsi ve kurnaz biçimde hareket etmektedir.

  Mustafa Kemal ve yandaşları, geçmişte emperyalist tecavüze nasıl isyan
  Etmişlerse, bizler de bugün, “AB süreci” denen iğfal teşebbüsünün asileri
  olmalıyız.
  Yarının kurtarıcıları arasında anılmak istiyorsak, bugün, bu isyanın
  içerisinde yer almalıyız.
  Bu süreci durdurmalı, yürürlükten kaldırmalı, yırtıp buruşturup tarihin çöp
  Sepetine atmalıyız.
 2. Ezlem
  Üye

  Ülkemizin güçsüz halinden faydalanan düşman devletleri bir olarak her yeri işgal ettiler.Bu işgale gelemeyen Türk halkı Mustafa Kemal önderliğinde bu savaşı yaparak ülkemizin egemenliğini sağlamışlardır.

+ Yorum Gönder


atatürk kurtuluş savaşını yapmasaydı ne olurdu