+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Geçmişten Günümüze TBMM Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Geçmişten Günümüze TBMM
  Geçmişten Günümüze TBMM

  TBMM Hakkında Bilgi


  Geçmişten Günümüze TBMM.jpg
  Türk tarihinin ilk yazılı anayasası 23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe girdi. "Kanun-i Esasi" (Temel Kanun) adını taşıyan bu anayasa halk iradesine dayalı bir hareketin sonucu olarak değil "Genç Osmanlılar" adı verilen aydınların padişah üzerinde yaptıkları oldukça güçlü bir etki yoluyla gerçekleşmişti.

  1876 Anayasasına göre egemenlik kayıtsız şartsız Osmanlı Ailesine aitti. Padişahın kişiliği "kutsal"dı. Yasama ve yürütme yetkileri kesinlikle padişahındı. Yargı gücü bağımsız sayılabilirdi; fakat "af" hakkı kesinlikle padişaha aitti. Toplantı siyasî parti ve dernek kurma özgürlükleri dışında bütün temel haklar vatandaşlara tanınmıştı. Ancak bu hakların kanun yolu ile sınırlanması mümkün olduğundan ve bu konuda bir ölçü bulunmadığından temel hak ve özgürlüklerin hukukî güvencesi yoktu. Vatandaşların can mal ırz konut dokunulmazlıkları da "kanun dahilinde" güvence altına alınmıştı. Ama padişah bir polis soruşturması sonucunda devlete zararı dokunduğu gerekçesiyle kişileri yurtdışına sürebilirdi. Böylece yargı güvencesi de son derece zedelenmişti.

  1876 Anayasası bütün eksikliklerine rağmen demokrasi geleneği olmayan Osmanlı Devletinde ilk yazılı hukuk belgesi ve "Meşrutiyet" yönetimini başlatmış olması dolayısıyla. çok önemli bir ilerleme sayılır.

  İLK PARLAMENTO
 2. Ezlem
  Üye

  Türkiye Büyük Millet Meclisi için 1. TBMM Dönemi ve 2. TBMM dönemi olarak ayrılır. Meclis, demokratik bir yönetimde gereklidir. Meclis üyeleri halk tarafından seçilir.

+ Yorum Gönder


ilk türk devletlerinde hukuk,  geçmişten günümüze tbmm,  geçmişten günümüze demokrasi,  Tbmmhakkındabilgi,  günümüzdeki tbmm ile ilgili bilgiler