+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Osmanlıda derbent Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Osmanlıda derbent
  Osmanlıda derbent

  Derbend teşkilâtı hakkında bilgi


  Anadolu ve Rumeli’nin dağlık bölgelerindeki geçit ve yolları korumak ve yolcuların güvenliğini sağlamakla görevli teşkilât. Bu teşkilâtta görevli olanlara derbendci denirdi.
  Kervanları ve yolları korumak için kurulan İlhanlı Tutkavul sisteminden geliştirilen Derbend teşkilâtı Osmanlı Devleti'nde 14. asrın sonlarında kurulmaya başlandı. Derbend tesisleri etrafı duvarla çevrili küçük bir kale olup
  www.alasayvan.net yanında han cami mektep ve dükkânlar bulunmaktaydı. Böylece derbend yakınında köy veya küçük bir kasaba teşekkül ederdi. Derbendler daha çok yolların kavşak noktalarına ve merkezî öneme sahip yerlere yapılırdı. Bundan dolayı derbendci olarak yazılan köy halkı yaptıkları hizmete göre bazı vergilerden veya hepsinden muaf tutulurdu. Derbendler bölgenin ve yolun emniyetinin sağlanması yönünden mühim birer tesis olmakla birlikte ıssız yerlerin iskâna açık hâle getirilmesi için de kullanılmıştır.
  Osmanlıda derbent.jpg
  Derbendler yurtluk ve ocaklık şeklinde timar yoluyla tasarruf olanlar ile muafiyet usulüyle tevcih edilerek tehlikeli yerlere yerleştirilip halkın muhafazasına memur edilenler olmak üzere hukuken iki kısma ayrılır. İkinci gruba giren Derbendler daha çok vakıf ve has toprakları veya devlet arazisi üzerinde kurulurdu.
  www.alasayvan.net Kullanılış yönünden ise Derbend mahiyetindeki kuleler büyük vakıf şeklindeki Derbend tesisleri han ve kervansarayların Derbend olarak kullanılması köprü yakınlarında bulunan Derbendler olmak üzere dört bölüme ayrılırlardı.

  Derbendlerde muhafız olarak Müslüman ve Hıristiyanlar görevlendirilirdi. Hıristiyan olanlara Martolos denilirdi. Kanunî Sultan Süleyman devrinde Macaristan topraklarında birçok Hıristiyan bu işte kullanılmıştır. Derbendlerde yirmi beş ile otuz kişilik bir muhafız bölüğü bulunurdu. Bunlar düzenlenen seferlere en az beş kişi olmak üzere nöbetleşe katılırlardı. Sefere gitmeyenler hizmet yerine gidenlere sefer başına elli akçe öderlerdi. Derbend muhafızları kendilerine verilen küçük toprak parçalarını işlerler kısmen veya tamamen vergi muafiyetine sahip olurlardı. Derbend muhafızları korudukları yollardan geçenlerden ücret aldıkları gibi bölgede soyulan yolculara da tazminat öderlerdi. Korudukları köyler Derbend karakollarına adam vermek ve bunların giderlerini karşılamak mecburiyetindeydiler.

  Derbendler görevleri yönünden önemli olmalarına rağmen 17. asrın sonlarından itibaren bozulmaya başladı. Bu durum emniyetin bozulmasına ve çevre köy hattâ kasaba halkının eşkıya baskısından korunmak için yerlerini terk etmelerine sebep oldu. Devlet bu bozukluğu 18. asrın başlarından itibaren yeniden
  www.alasayvan.net düzene sokmaya başladı ve Derbend ahalisini eski yerlerine yerleştirdi veya yeni ahali sevk etti. Böylece Anadolu’da yollar üzerindeki harap ve boş hanlar tamir edilerek müstahkem bir hâle getirildi. Tamir sırasında içinde oturacakların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak derecede imar faaliyetlerine de önem verilerek adeta bir kasaba şeklinde yeniden düzenlendi. Derbend han ve vakıf tesislerinin tamiri ve mamur hâle getirilmesi kısmen başarıya ulaştı. Bir müddet sonra ihmale uğrayan Derbendler 19. asırda yeniden tamire muhtaç hâle geldi. Belli başlı noktalardaki han ve Derbendler tamir edildi. Osmanlı Devletiyle birlikte Derbent Teşkilâtı da ortadan kalktı.
 2. Acil

  Osmanlıda derbent isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder