+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Yuksek mudafaa meclısı hangı tarıhte Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yuksek mudafaa meclısı hangı tarıhte
  Yuksek mudafaa meclısı hangı tarıhte

  Yuksek mudafaa meclısı görsel


  yuksek mudafaa meclısı hangı tarıhte.jpg

  YÜKSEK MÜDAFAA MECLİSİ UMUMİ KATİPLİĞİ
  (1933 - 1949)  24 Nisan 1933 gün ve 14443 sayılı Kararname ile kurulmuş olan Yüksek Müdafaa Meclisi'nin teşkil tarzı şöyledir. Başbakanın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinden oluşur. Yüksek Müdafaa Meclisine dilediği takdirde Cumhurbaşkanı başkanlık eder.

  Yüksek Müdafaa Meclisi'nin görevi, milli seferberlik bakımından vekillikleri verilecek vazifeleri tespit etmek ve gerekli esasları hazırlamaktır. Yüksek Müdafaa Meclisi bu görevi yerine getirebilmek için senenin muayyen zamanında birbiri ardı sıra toplantılar yapar. Lüzumu halinde olağanüstü de toplanabilir.


  Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Katibi, Milli Savunma Bakanlığı'nca tayin edilir. Umumi Katibin, bu konudaki görevini icra etmesi için seçilmiş memurlardan oluşan bir bürosu vardır.

  Umumi Katip ve Bürosu milli seferberliğe ait konuları önceden hazırlamak, ilgili kuruluşlarla koordine etmek ve mütalaalar almak, sonucu Yüksek Müdafaa Meclisi'ne sunmak ve Meclisten çıkacak kararları takip etmekle görevlendirilmiştir.

  Yüksek Müdafaa Meclisi ve Umumi Katipliği 24 Nisan 1933 gün ve 14443 sayılı Kararnamede ana hatları ile belirtilmiş olan görevlerini bu tarihten kısa bir süre sonra 10 Ağustos 1933 günü çıkarılan 14819 sayılı Kararnameye Ek Talimatname ile yürütülür.
 2. Acil

  Yuksek mudafaa meclısı hangı tarıhte isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder