+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda İkinci dünya savaşı ve oniki ada Konusunu Okuyorsunuz..
 1. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  İkinci dünya savaşı ve oniki ada


  İkinci dünya savaşı hakkında bilgi


  İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ONİKİ ADA.jpg

  Antik Çağda Yunan dünyasının bir parçası olan adalardan özellikle Rodos ve İstanköy (Kos) köklü tarihleriyle öne çıkarlar. Helenistik dönemde ve Roma döneminde siyasal ya da coğrafi bir birim oluşturmayan adalar, Bizans yönetimi altında Kyklad Adaları'nı da içine alan Dhodhekanisos Theması olarak düzenlendi. Bunu izleyen Osmanlı www.alasayvan.net yönetimi sırasında, Rodos ve İstanköy dışındaki adalara belirli ayrıcalıklar tanındı. Başlangıçta yönetim açısından Midilli sancakbeyliği içinde yer alan adalar daha sonra Kaptanpaşa Eyaleti'ne, 1867'de de Cezair-i Bahr-i Sefid Eyaletine bağlandı. Bu düzenleme, İtalyan kuvvetlerinin Trablusgarp Savaşı sırasında adaların büyük bölümünü ele geçirmesine (Mayıs 1912) değin sürdü. Aynı dönemde İkaria Yunan kuvvetlerinin eline geçerken, Meis Osmanlıların elinde kaldı.

  1912 yılında imzalanan Ouchy(Uşi) Antlaşmasına göre İtalya Oniki Ada'yı Osmanlı İmparatorluğu'na verecekti. Ancak adaların, Yunanlılar tarafından işgal edilebileceği düşüncesiyle Balkan Savaşı'nın sonuna kadar İtalyanlarda kalmasına karar verildi. Ancak İtalya bu adaları Osmanlı İmparatorluğu'na vermekten vazgeçerek kendi topraklarına kattı. I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğuna imzalatılan ve Türk milletinin asla tanımadığı, Milli Mücadele'yi zaferle sonuçlandırması ile www.alasayvan.net uygulanmasına izin vermediği Sevr Antlaşması'yla Oniki Ada ve Meis İtalya'ya bırakıldı. Lozan Antlaşması'nda da Oniki Ada'nın İtalyan yönetiminde kalmasının kabulüne ülkenin iç sorunları nedeniyle mecbur kalındı. II. Dünya Savaşında İtalya'nın 1943'te teslim olmasından sonra İngilizlerin adaları alma girişimleri başarısızlığa uğradı. Denetimi ele geçirmiş olan Alman birlikleri ancak Mayıs 1945'te adalardan çıkarılabildi. Adalar Paris Antlaşmasıyla 1947'de resmen Yunanistan'ın yönetimine geçti.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  İkinci Dünya savaşı 20. y.y. da meydana gelmiş ve Dünya ülkelerinin çoğunun katıldı iki büyük savaştan en büyüğü ve en uzun sürenidir. Bu savaşa Dünya ülkelerinin en güçlüleri aynı tarafta yer almış ve bir çok sınır hattı yeniden çizilmiştir. Bu savaşla beraber bir çok ülke de yok olmuştur.
+ Yorum Gönder


rodos adası