+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Cumhuriyet Yönetiminin Özellikleri Maddeler Halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Cumhuriyet Yönetiminin Özellikleri Maddeler Halinde
  Cumhuriyet Yönetiminin Özellikleri Maddeler Halinde

  Cumhuriyet Yönetiminin Özellikleri Hakkında Bilgi  Yönetiminin özelliği, seçim esasına dayanan bir yönetim oluşudur. Seçimin, gerek seçme gerekse seçilme hakkı açısından belli bir kişiye, belli bir gruba, belli bir sınıfa ait olmayıp; bütünüyle millete ait olmasıdır.
  Cumhuriyet rejimi, her şeyden önce kamu yararını ön planda tutan, kamu yararına dayanan bir yönetim şeklidir. Rejimin gücünü, geniş halk kitlesinin bütününden, millet iradesinden almasıdır.


  cumhuriyet_yonetimi.jpg

  Cumhuriyet rejimi, devlet yaşantımıza, siyasi yaşantımıza egemenliğin bir kişiye, bir gruba, bir sınıfa değil, doğrudan millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır.
  Cumhuriyet rejimi, bütün vatandaşları yasa önünde eşit sayar, onlar arasında hiçbir ayrıcalık tanımaz, onların devlet yönetimine eşit olarak katılımını sağlar. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini devlet teminatı altına alır.
  Cumhuriyet akla, mantığa, bilime, toplumun gereklerine ve ihtiyaçlarını gidermeye en uygun ve insana değer veren bir devlet yönetim biçimidir. “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır.” İnsanın, dolayısıyla toplumun gelişme ortamını hazırlayan, koruyan en iyi yönetim biçimidir.
 2. Ezlem
  Üye

  Cumhuriyet yönetimi demokratik bir rejimdir. Yasalara, hak ve hukuka bağlıdır. Eşitlik ve laiklik vardır. Atatürk ilke ve inkılapları ile bir bütün olarak görülür.

+ Yorum Gönder


cumhuriyet yönetiminin özellikleri,  cumhuriyet,  cumhuriyet yönetiminin özelliği nedir,  cumhuriyetin özellikleri,  cumhuriyet yonetiminin ozellikleri,  cumhuriyet özellikleri