+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında yapı,tema,dil ve anlatım nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında yapı,tema,dil ve anlatım nasıldır
  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında yapı,tema,dil ve anlatım nasıldır

  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında yapı,tema,dil ve anlatım

  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında yapı,tema,dil ve anlatım nasıldır ?

  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı Osmanlı Devleti'nin siyasî, askerî ve iktisadî açıdan Avrupa'nın gerisinde kalması devlet büyüklerini bazı tedbirler almaya zorlamış, bu alanlarda Avrupa'nın nasıl geliştiğinin öğrenilmesi için bazı gençler oraya gönderilmiştir. Avrupa'ya özellikle Fransa'ya giden gençler oradaki edebiyata hayran kalmış ve dönüşlerinde, gördükleri yenilikleri Türk edebiyatında uygulamaya başlamışlardır. Değişiklikler önce siyasi alanda görülmüştür. Edebiyat alanında yapılan değişikliklerle belli dönemler halinde günümüze kadar süren yeni bir edebiyat başlamıştır.Bu dönemlerden biri de Cumhuriyet dönemi edebiyatıdır. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Millî Edebiyat [1] 'tan kesin hatlarla ayrılmamaktadır. Çünkü Millî edebiyat sanatçıları, Cumhuriyet'in ilk yıllarında en önemli eserlerini vermişlerdir. Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit ve daha birçoğu Cumhuriyet'in ilk elli yılına damgalarını vurmuşlardır. Ancak Cumhuriyet'in ilanıyla çok hızlı bir şekilde yapılan devrimlerle, Türk aydını takip etmekte zorlandığı bir siyasi değişim yaşamıştır. Latin harflerin kabulü, eski yazı ve yeni yazı kargaşası ortalığı karıştırmaya yetiyordu. Böyle bir ortamı, öncekilerden ayırmak için 1923 yılını hala devam eden bir edebiyat döneminin başlangıcı olarak kabul edilir.
 2. Ezlem
  Üye

  Cumhuriyet döneminde edebiyat dili oldukça sadedir. Milli duygu ve düşünceler, vatan sevgisi temel temalardır. Memleket ve halk birincil öneme sahiptir.

+ Yorum Gönder