+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Cumhuriyetin ilanıyla neler değişmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Cumhuriyetin ilanıyla neler değişmiştir

  Cumhuriyetin ilanıyla neler değişmiştir ilgili geniş bilgi

  Cumhuriyetin ilanıyla neler değişmiştir.jpg
  1. Siyasal Yenilikler
  * Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  * Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  * Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
  2. Toplumsal Yenilikler
  * Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
  * Şapka ve kıyafet yeniliği (25 Kasım 1925)
  * Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
  * Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
  * Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
  * Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)
  3. Hukuk Yeniliği :
  * Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
  * Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)
  4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler:
  * Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
  * Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
  * Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
  * Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
  * Güzel sanatlarda yenilikler
  5. Ekonomi Alanında Yenilikler
  * Aşârın kaldırılması
  * Çiftçinin özendirilmesi
  * Örnek çiftliklerin kurulması
  * Sanayiyi Teşvik Kanunu”nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
  * I. ve II. Kalkınma Planları”nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması
  * Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934”de TBMM”nce Mustafa Kemal”e “Atatürk” soyadı verildi.
 2. Acil

  Cumhuriyetin ilanıyla neler değişmiştir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder