+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda 16 Mart 1920 İstanbul'un İşgali Ve Alınan Önlemler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  16 Mart 1920 İstanbul'un İşgali Ve Alınan Önlemler
  16 Mart 1920 İstanbul'un İşgali ve Alınan Önlemler

  16 Mart 1920 İstanbul'un İşgali
  Misak-ı Milli kararlarını beklentilerine aykırı bulan itilâf Devletleri: İstanbul’u resmen işgal ettiler. Mebuslar Meclisi’ni basarak, Temsil Heyeti’nin görüşleri doğrultusunda çalışan Mebusları tutukladılar. Bazıları Anadolu’ya kaçtılar. Anadolu’da sürdürülen millî mücadeleden vazgeçilmezse, İstanbul’u tamamen ala*caklarını ilân ettiler.

  - Vahdettin, Mebuslar Meclisini kapattı. (11 Nisan 1920). Böylece II. Meşrutiyet’te resmen sona erdi. Ali Rıza Paşa, Hükümet Başkanlığından istifa etti. Salih Paşa Hükümeti kuruldu. O da istifa etti ve yerine tekrar Damat Ferit Paşa geçti.


  İstanbul’un İşgaline Karşı M. Kemal’in Aldığı Önlemler:

  1- Durumu vatanın her tarafına duyurdu ve protesto etti.

  2. İstanbul ile telgraf ve telefon haberleşme*sinin kesilmesini istedi.

  3. İstanbul’daki tutuklamalara karşı, Anadolu’daki İtilâf Devletleri subaylarının tutuklanmasını istedi.

  4.Anadolu’dan İstanbul’a her türlü malî kay*nak gönderimini durdurdu.

  5. İşgal güçlerinin İstanbul ve Adana’dan Anadolu’ya yapacakları sevkıyata engel ol*mak için Geyve ve Ulukışla demiryollarını tahrip ettirdi.
 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  Misak-ı Milli kararlarını beklentilerine aykırı bulan itilâf Devletleri: İstanbul’u resmen işgal ettiler. Mebuslar Meclisi’ni basarak, Temsil Heyeti’nin görüşleri doğrultusunda çalışan Mebusları tutukladılar. Bazıları Anadolu’ya kaçtılar. Anadolu’da sürdürülen millî mücadeleden vazgeçilmezse, İstanbul’u tamamen ala*caklarını ilân ettiler.
+ Yorum Gönder