+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler Nelerdir
  milli varlığa yararlı cemiyetler nelerdir hakkında bilgi
 2. Asel
  Bayan Üye

  Milli Varlığa Yararlı Cemiyetlere İlgili Bilgi

  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere karşı, vatansever kişiler bulundukları yerlerde bölgesel teşkilatlar kurdular. Kurulan bu teşkilatların tamamının amacı, milli kurtuluşu biran evvel gerçekleştirmekti. Milli amaca hizmet etmek için Anadolu’da ve Trakya’da kurulan milli şuura sahip bu cemiyetler, Sivas Kongresi’nde birleşmiş Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını almıştır.


  cemiyetlerin ortak özellikleri

  Milli cemiyetlerin başlangıçtaki amaçları, bulundukları bölgelerin tarih, coğrafya, nüfus yönünden Türk olduğunu kanıtlamaktı. Bilimsel araştırmalarla, büyük devletlere karşı haklarını savunabileceklerine inanmakta, propaganda ve yayın faaliyetlerini yeterli bulmaktaydılar. Ancak vatan toprağının işgal edilmeye başlanması üzerine, silahlı mücadeleye girişmişlerdir.

  4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi’nde alınan karar ile, bütün Milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

+ Yorum Gönder