+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Köpek kisti tekrar edermi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Köpek kisti tekrar edermi
  köpek kisti tekrar eder mi 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Kist hitatik asıl kaynağı köpekler olan ekinokok parazitinin (Taenia echinococus) insanda yaptığı kistik bir hastalık olup en çok karaciğerde görülür. Ev köpeği, kurt veya tilki gibi hayvanların barsağında ya-şayan yassı solucan ve yumurtaları dışkı ile dışarıya atılır. Bu dışkı ile bulaşmış su veya yiyeceklerin koyun veya insan tara-fından yenmesiyle de solucanın embriyon-ları ara konağa geçmiş ve evrimlerini sür-dürmüş olurlar. Barsaktan dolaşıma geçen embriyonlar karaciğere gelip yerleşir veya buradan da akciğere veya beyne geçebi-lirler. Bu organlarda solucan, kist haline geçer. Kistlerin içinde bir sıvı ve iç cida-rında zamanla büyüyüp serbest hale ge-çen yavru hücreler vardır. Bu keselere kist hidatik adı verilir. Her bir yavru hücrenin dokulara gidip kist hidatik yapma yetene-ği vardır. Bu kistlerin bulunduğu dışkının köpek tarafından yenmesiyle solucan ha-yat evrimini tamamlamış olur.
  Karaciğerde yerleşen hidatik kistler yavaş buyurk ve geç belirti verirler. Zamanla karaciğerlerin altına doğru büyüyen kist karında bir şişlik meydana getirir. Kompleman birleşmesi testi (Casoni reaksiyo-nu) yapılarak hastalık teşhis edilebilir. Ay-rıca kanda eozinofillerin artması da tipik bir belirtidir.
  Hastalığın belirtileri kistlerin bulunduğu yere göre değişir. Çok kere kaşıntı, urtiker gibi alerjik belirtiler, hafif bir sarılık ve karında ağrısız bir büyüme vardır. Röntgen filminde ve son zamanlarda yapılan sintigrafilerle (scanning) kist cidarları belirgin olarak görülebilir.
  Beyinde oluşan kistlerepilepsiye veya fel-ce neden olabilirler. Akciğer kist hidatiği hemoptizi yapabilir. Kistler seyrek olarak kendiliğinden patlar ve içlerindeki sıvı anafilaktik şoka sebep olabilir.
  Tedavi, kistlerin ameliyatla ve patlatılma-dan bütünüyle çıkarılması şeklinde yapıl-dığında başarılıdır.
 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Köpek kisti tekrar edermi ile ilgili bilgi

  Hastalığın belirtileri kistlerin bulunduğu yere göre değişir. Çok kere kaşıntı, urtiker gibi alerjik belirtiler, hafif bir sarılık ve karında ağrısız bir büyüme vardır. Röntgen filminde ve son zamanlarda yapılan sintigrafilerle (scanning) kist cidarları belirgin olarak görülebilir.
  Beyinde oluşan kistlerepilepsiye veya fel-ce neden olabilirler. Akciğer kist hidatiği hemoptizi yapabilir. Kistler seyrek olarak kendiliğinden patlar ve içlerindeki sıvı anafilaktik şoka sebep olabilir.

+ Yorum Gönder