+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Çalışma hakkı ve eğitim hakkı ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çalışma hakkı ve eğitim hakkı ile ilgili bilgiler
  çalışma hakkı nedir? Eğitim hakkı nedir 2. Mineli
  Devamlı Üye

  çalışma hakkı nedir

  Özgürlükten yoksun bırakılmak nasıl hoş görülemezse, aşırı yoksulluk içinde bırakılmak da aynı biçimde hoş görülemez. Bu nedenle sosyal ve ekonomik hakları savunmak son derece önemlidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi devletlere, çalışma koşulları, adil ücret, grev, iş alanında kadın ve çocukların korunması gibi 23 toplumsal ve ekonomik hakkı güvence altına almalarını önerir.

  Ekonomik haklar, yalnızca çalışma hakkını, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez. Aynı zamanda insan onurunun korunması için maddi güvencenin gerekli olduğunu, anlamlı bir işin yokluğu ya da yeterli bir barınağa sahip olmama durumunun insan onurunun zedelenmesine yol açtığını kabul eder

  Sosyal haklarımız toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.

  Kim olursak olalım, toplumsal ya da ulusal kökenlerimiz ne olursa olsun, kadın ya da erkek olalım, eğitim hepimizin hakkıdır. Ana ve babaların çocukları için düşüncelerine ve inançlarına uygun bir eğitim verme hakkına saygı gösterilir. Ancak doğal olarak bu eğitimde çocuğun haklarını zedeleyici hiçbir unsur bulunmamalıdır.

  Kültürel haklar, kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkını ve bu kültürü gelecek nesillere aktarabilmek için eğitim hakkını kapsar. Yine de kültürel olarak sınıflanmayan diğer birçok hak, özellikle toplum içinde azınlıkta kalan gruplar için öznel kültürlerini korumak açısından son derece önemlidir. Örneğin; ayrımcılığa uğramama ve kanunlar karşısında eşit biçimde korunma hakkına sahip olmak gibi.
 3. Ziyaretçi
  Eğitim hakkı nedir?

  Eğitim hakkı; Her insanın temelde sahip olduğu haklardan biridir. Kız, erkek ayrılmadan herkesin eğitim hakkı bulunmaktadıreğitim hakkı

  Eğitim, temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte kabul görmektedir. Bunun altında yatan en önemli etken eğitimin; insan kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde çok önemli bir faktör ve insanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile doğrudan ilişkili bir süreç olmasıdır.

  Kız çocukların da gereksinlerimini karşılayacak ve kendilerine yaşam becerisi kazandıracak nitelikli eğitim görmeye hakkı vardır. Oysa tüm Dünya'da okula gitmeyen 6-11 yaşlarındaki 130 milyon çocuğun 73 milyonunu kız çocukları oluşturmaktadır.

  Eğitim hakkı para ile satın alınamayan kişinin tam anlamıyla toplumda bir birey olmasını sağlayan, onun topluma yararlı bir birey olmasını sağlayacak haklardandır. Kimse bu hakkından alıkoyulamaz. Özellikle aileler tarafından çalıştırılan küçük çocuklar eğitim haklarından yararlandırılmamaktadır. Devletin görevi her çocuk sayılan bireyin ücretsiz eğitim hakkından yararlanmasını sağlamaktır. Bu görev sosyal devlet olmanın gereğidir.
 4. Ziyaretçi
  arkadaşlar yha ben bulamıyorum bnm sorum şu eğitim ve çalışma hakkı insanlar için neden gereklidr? cevap yazın lütfen yh yarın için önmeli bu

 5. Ziyaretçi
  Eğitim Hakkı
  Eğitim, temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte kabul görmektedir. Bunun altında yatan en önemli etken eğitimin; insan kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde çok önemli bir faktör ve insanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile doğrudan ilişkili bir süreç olmasıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde eğitimin; cinsiyet, ırk, etnik yapı ve ulus gibi ayrımlar gözetilmeksizin her bireyin hakkı olduğu açıklanmıştır.

 6. Ziyaretçi
  eee aşağda eğitim hakkı nasıl bulamadınız şaşırdım bee?

 7. Ziyaretçi
  ewet aşaqıda var eqitim hakkı daha eqitim hakkı yokken yorum yazıyıorsunuz biraz bekleyin

 8. Ziyaretçi
  ohhh beeaa buldumm yarınkiii sosyal arastırma ödevimdenn artııı alıcamm oleyyyyy oleyyyyyyyyyyy

 9. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Şuanda netten bulabildigimiz bilgiler bunlar ile sınırlıdır eger diger üyelerimizin bu konu ile ilgili bilgisi oldugu taktirde size yardımcı olabilirler iyi günler.

 10. Ziyaretçi
  eğitim hakkı her çocuğun bir temelidir

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


eğitim ve çalışma hakkı,  eğitim ve çalışma hakkı nedir,  çalışma hakkı ile ilgili bilgiler,  eğitim hakkı ile ilgili çalışmalar,  eğitim hakkı ve çalışma hakkı,  eğitim hakkı konusuyla ilgili çalışmalar