+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Bilim Hakkında ve Bilim ile ilgili deyimler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilim Hakkında ve Bilim ile ilgili deyimler
  Bilim Hakkında ve Bilim ile ilgili deyimler

  Bilim ile ilgili deyimler 2. imam hatipli
  Üye

  Toplumların yaşam deneyimlerinden kaynaklanan ve bilgeliğinin ürünü olan cümle kalıpları

  Toplumun belleğinde yüzyıllarca varlıklarını sürdüren atasözleri, o toplumun yaşam biçimini, kültürünü yansıtırlar Kalıplaşmışlardır; sözcükleri ve söz dizimleri değiştirilemez Atasözleri, ulusların dil hazinesinin en zengin ve renkli ürünleridir Basit kuruluşlu ama derin anlamlıdırlar Ezgili ve ritmik bir yapıya sahiptirler

  Örnek:

  Kuzguna yavrusu şahin görünür
  Emanet atın dişi arpa yerken kırılır
  El elin eşeğini türkü çağırarak arar
  Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla
  Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al
  El el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz
  Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır
  İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol

  Her atasözü bir genel kural, bir düstur niteliğindedirBu kural ve düsturlar başlıca aşağıdaki kavram bölükleri içinde bulunurBaşka bir deyişle atasözleri,kavram bakımından birkaç çeşittir:

  1Sosyal olayların nasıl olageldiklerini-uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak-yansızca bildirirler:
  -Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
  -Minareyi çalan kılıfını hazırlar
  -Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer

  2Doğa olaylarının nasıl olageldiklerini -uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak- bildirirler:
  -Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır
  -Kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden

  3Toplumsal olayların nasıl olageldiklerini uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak bildirirken bundan ders almamızı(açıkça söylemeyip dolayısıyla)hatırlatan atasözleri vardır:
  -Ağlamayan çocuğa meme vermezler
  -Öfke ile kalkan zararla oturur
  -Sona kalan dona kalır

  4Denemelere ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya ahlak dersi ve öğüt veren atasözleri vardır:
  -Çirkefe taş atma,üstüne sıçrar
  -Yoldan kal,yoldaştan kalma
  -Ayağını yorganına göre uzat

  5Birtakım gerçekler,felsefeler,bilgece düşünceler bildirerek(dolayısıyla)yol gösteren atasözleri vardır:
  -Taşıma suyla değirmen dönmez
  -Bal bal demekle ağız tatlı olmaz
  -Can bostanda bitmez

  6Töre ve gelenekleri bildiren atasözleri vardır:
  -Dost başa bakar,düşman ayağa
  -Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var
  -Kız beşikte,çeyiz sandıkta

  7Kimi inanışları bildiren atasözleri vardır:
  -Akacak kan damarda durmaz
  -Ananın bahtı kızına
  -Baykuşun kısmeti ayağına gelir
 3. Ziyaretçi
  ilim her şeyin başında gelir
+ Yorum Gönder


teknoloji ile ilgili deyimler,  teknoloji ile ilgili deyim,  bilim ve teknoloji ile ilgili deyimler,  bilim ile ilgili atasözleri,  bilim ile ilgili atasözleri ve deyimler,  bilimle ilgili deyimler