+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Hava su toprak kirlilİği hakkında sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hava su toprak kirlilİği hakkında sorular
  lütfen bulunsun
  çok önemli 2. Gölge Kız
  Devamlı Üye

  Toprak Kirliliğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?
  Toprak kirliliğinin önlenmesi için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır;


  Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı yeşil alanlar arttırılmalıdır.
  Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır.
  Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir.
  Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır.

  Su Kirliliğinin Önlenmesi

  Arıtma tesisleri kurulmalı ve özenle işletilmeli
  Belirli yerlerde nüfus artışının önüne geçilmeli
  İnsanlar bilinçlendirilmeli
  Su kaynaklarının korunması için iyi politikalar geliştirilmeli,plan ve programlar yapılmalı
  Hava ve toprak kirliliğine sebep olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır
  Hava Krililiğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

  Hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakıtlar olabildiğince az kullanılmalı. Bunun yerine doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji vb. enerjilerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
  Karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ve deniz taşımacılığına ağırlık verilmelidir.Büyük kentlerde toplu taşıma hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Böylece otomobil egzoslarının neden oılduğu kirlilik azaltılabilir.
  Sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya vermeleri önlenmelidir.
  Yeşil alanlar arttırılmalı, orman yangınları önlenmelidir.
  Ozon tabakasına zarar veren maddeler kullanılmamalıdır.
  Alıntı
 3. Ziyaretçi
  çok az olmuş başka sorularada yer verin lütfen
 4. Asel
  Bayan Üye
  hava su toprak kirlilİği hakkında sorular

  Hava Kirliliği:
  Hava kirliliği, insanların çeşitli aktiviteleri sebebiyle atmosferin yapısında oluşan değişimdir. Dünya’da insan yaşamının varolmasının ön koşullarından biri olması sebebiyle atmosferin yapısındaki değişiklikler insan hayatını tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Bu sağlık sorunlarının başlıcaları, solunum yollarını etkileyen problemler, kanser ve hava kirliliği yaratan kazalara bağlı spesifik sağlık sorunları olarak sıralanır. Bu sağlık sorunlarına yol açan hava kirliliğinin başlıca sebepleri iki başlık altında toplanır: İnsan Etkisi ve Doğal Kaynaklar.

  İnsan Etkisi: Mobil olmayan kirlilik kaynakları yani enerji santralleri, üretim binaları ve çöp yakma fasiliteleri bu bölümde ciddi bir kirlilik yükü yaratır. Bunun dışında taşıma araçları (hava, kara ve su taşıması) sanıldığının aksine hava kirliliği problemine sabit kaynaklardan daha büyük bir etki yapmaktadır. Bunun dışında tarım ile ilgili ilaçlama ve kontrollü yangınlar, çöp depolama alanlarından çıkan gazlar ve askeri aktiviteler de bu başlık altında listelenmektedir.
  Doğal Kaynaklar: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sindirim süreci sırasında orataya çıkan gazlar doğal kaynaklar arasında en ciddi sorun kaynağıdır. Bunun dışında volkanik aktiviteler, bitki örtüsünün olmadığı yerlerdeki toz hareketleri, vahşi doğada ortaya çıkan ve insan kaynaklı olmayan yangınlar da hava kirliliği problemine ciddi katkılarda bulunmaktadır.

  Hava kirliliğine sebep olan gazları saymak gerekirse, Sulfur Dioksit, Nitrojen Dioksit, Karbon Dioksit, Karbon Monoksit, Hidrokarbonlar, Partikül Formasyonlu Maddeler (Toz ve Duman), Metal Oksitler (kurşun, kadminyum, bakır), Amonyak, Kloroflorokarbonlar, ve ikinci dereceden problem yaratan gazlar olarak yere yakın ozon, Peroksasetil Nitrat listelenebilir.

  Su Kirliliği:
  Su Kirliliği gelişmekte olan ülkeler öncelikli olmak üzere bütün dünyada her gün 14.000 kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Su kirliliği su kalitesine yani suyun içerindeki minarellere, tada veya içindeki mikroorganizmalara bağlı olarak değerlendirilmemektedir. Bir su kaynağının “kirli” olarak nitelendirilmesi için bu su kaynağının daha önce kullanıldığı kullanım alanıyla ilgili olarak değerlendirilemeyecek durumda olması gerekmektedir.Daha uzun vadeli etkileri olan hava kirliliğinin tam tersine, su kirliliği özellikle içme suyu kaynaklarında gözlemlenildiği zaman kısa zamanda ishal ve dehidrasyon gibi sebeplere bağlı olarak yüksek sayıda ölümlere sebep olabilmektedir. Bunun yanında doğrudan kirlilik yaratmayan ancak suyun geçirgenliğini azaltan bir takım etkenler de uzun vadede suyun altında kalan kısımdaki oksijen tedarik eden organizmaların güneşle olan kontağını keserek kaynağın kullanılmaz hale gelmesine sebep olmaktadır. Su kirliliği hava kirliliğinde olduğu gibi değişik şekillerde gerçekleşmektedir ancak su kirliliğine yol açan etkenlerin hepsi insan elinden çıkmaktadır. Bu kirlilik odağında etkenler organik ve inorganik olarak ikiye ayrılmaktadır.

  Organik sebepler: Bitki ve Böcek öldürücü ilaçlar,Kanalizasyon ve Hayvancılığa Operasyonlarına bağlı bakteriler,Yiyecek işleme atıkları, öncelikli olarak patojenler ve son olarakOrmancılık faaliyetlerine bağlı ağaç ve benzeri bitki örtüsü kalıntıları yer almaktadır
  İnorganik sebepler: Maden drenajı kaynaklı ağır metaller, endüstriyel atıklardan kaynaklanan asidite, üretim alanlarından çıkan kimyasal atıklar, tarımsal sızıntı dahilinde gübreler

  Bu kirlilik etkenlerinin suya karışmasına sebep olduğu DDT, Klorin ihtiva eden Hidrokarbonlar, Tetrakloroetilen, Trikloroetilen gibi maddeler su kirliliğinin başlıca sorumlularıdır.

  Toprak Kirliliği:
  İnsanın yaşam alanını oluşturan bölümler arasında temizliği ve eski haline getirilmesi en zor bölüm topraktır. Toprak kirliliği ile ilgili temizlik çalışmaları uzun süren ve diğer temizleme operasyonları ile karşılaştırıldığında daha pahalı olan bir prosedür olduğu için toprak kirliliğinin en yaygın olduğu A.B.D’nin başını çektiği belli başlı batı ülkeleri dışında bu konuda çalışma yapılmamaktadır. Kirli toprağı tespit etmenin zor bir iş olması ile birleştiğinde bu faktör dünyada hangi bölgelerin toprak kirliliği problemi yaşadığının tam olarak bilinememesiyle sonuçlanır. Bu gizli tehlike’nin insan sağlığına oluşturduğu tehdit, yeraltı su kaynaklarının kirlenmesine sebebiyet vermesi ve tarım ürünlerinin zararlı özellikler kazandırması ile ilgilidir.

  Toprak kirliliği ayrıca hem çoktan sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir ekonomik yük yaratmaktadır. Çin’de her yıl 12 milyon ton tahıl toprak kirliliği sebebiyle kullanılamaz hale gelmektedir.

 5. Ziyaretçi
  hava su toprak kirliligi ile ilgili30 soru 30 cevap istiyorum bana yardimci olabilir misiniz

 6. Fatma
  Administrator
  Soru : Hava kalitesinin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?
  Cevap : Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğünce 2009–2010 yılı hava kalitesinin iyileştirilmesi için; Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/19 sayılı genelgesi ve İMÇK kararları çerçevesinde, şehrimizde kirletici kaynakların planlı ve plansız bir şekilde denetlenmesi için Çevre Kontrol Şube Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan ekiplerle hava kirliliği denetimleri yapılmaktadır.

  Soru : İnversiyon nedir?
  Cevap : İnversiyon atmosferde sıcaklığın yükseklikle artması meteorolojik bir oluşumdur. Bu atmosfer durumu Hava Kirliliği açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Örneğin yerden 100m yukarıda inversiyon meydana gelirse bu tabakanın altında bulunan kirli hava 100m yukarıdaki inversiyon tabakasını geçemez ve 100 m lik tabaka arasında sıkışıp kalır.

  Soru : Hava kirletici nedir?
  Cevap : Bir bütün olarak çevre ve/veya insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilecek ve insan faaliyetleri sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak dış havaya verilen herhangi bir maddeye hava kirletici denir.

  Soru : Hava kirliliği limit değeri nedir?
  Cevap : Bir bütün olarak çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerden kaçınmak, bunları önlemek veya azaltmak amacıyla bilimsel bazda belirlenen, verilen bir süre içinde ulaşılacak ve ulaşıldıktan sonra aşılmaması gereken seviye hava kirliliği limit değeri denir.

  Soru : Neden havalar bazı günler çok kirli oluyor?
  Cevap : Rüzgârsız ve çok bulutlu havalarda evlerden ve fabrikalardan çıkan dumanlar dağılamaz. Şehrin üzerinde bir tabaka oluştururlar. Bu durum kararlı atmosfer şartlarında meydana gelir. Havaların soğuk olması, yakıt tüketimini artıracağından kirlilik miktarı bu kararlı şartlarda daha fazla artar.

+ Yorum Gönder


hava kirliliği ile ilgili sorular,  toprak kirliliği ile ilgili sorular,  toprak kirliliği ile ilgili test soruları,  çevre kirliliği ile ilgili sorular,  hava kirliliği ile ilgili test soruları,  su kirliliği ile ilgili sorular