+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Anlatım bozuklukları türleri ve örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anlatım bozuklukları türleri ve örnekleri
  anlatım bozuklukları türleri ve örnekleri lütfen açalım 2. GamerTürk
  Devamlı Üye

  Anlatım Bozuklukları ve Cümle Örnekleri
  # Dilin en önemli görevi onu kullanan insanlar arasındaki anlaşmayı sağlamaktır.
  # Söylenmek istenen her şey, açık, yalın ve anlaşılır biçimde dile getirilmelidir.
  # İyi bir cümlede sözcükler yerli yerinde kullanılmalı, gereksiz sözcüklere yer verilmemeli, anlatılmak istenenin dışında bir anlam çıkarılmasına mahal verilmemelidir.
  # Eğer konuşmada ve yazmada açıklık, yalınlık ve anlaşılırlık yoksa ortada bir anlatım bozukluğu var demektir.
  # Anlatım bozuklukları ile ilgili soruların doğru çözülebilmesi için kelimelerin anlamları, ekler, kelime türleri, cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri konuları iyi bilinmelidir.
  # Dil yanlışlarının önemli sebeplerinden biri gramer (dil bilgisi) bilgisinin eksikliğidir.
  # Günlük konuşmalarımızda hâliyle anlatım bozuklukları yapılacaktır. Bunlar toplumdaki yerimize ve aldığımız eğitime bakılarak hoş görülür ya da görülmez.
  # Her insan yeterli dil eğitimi almadığı için gerek konuşurken gerek yazarken birçok yanlışlık yapmaktadırlar.
  # Ama yazılı anlatımda bu bozukluklar asla affedilemez. Çünkü yazı dili kültür dilidir. Kültür, bu ifade sayesinde kalıcılaşır. Eğer bu ifadede de bozukluklara yer verilirse insanlar arasında anlaşma eksikliği ortaya çıkar.
  # Anlatım bozukluğu olan bazı cümleler sesli okunduğu zaman yanlışı bulmak daha kolay olmaktadır.
  # "Anlatım bozuklukları" konusuna ÖSS'de önem verilmesi yazı dilimizi olumlu yönde etkilemiştir.
  # Cümlelerde ne gibi yanlışlıklar yapıldığı konusunda bilgi sahibi olmak bozukluğu kısa sürede bulmamızı sağlar.
  # İnsan kendi yazdıklarında ne gibi yanlışlık yaptığını kolay kolay bulamaz.
  # Konunun zorluklarından diğeri de bozukluk sayısının hayli fazla olmasıdır. Her cümlede bu hatalardan herhangi biri söz konusu olabilir.
  # Aşağıdaki cümlelerdeki bazı yanlışlıklar altı çizilerek belirtilmiştir. Üzerinde düşünmeniz halinde konuyu çok daha iyi öğreneceğinize inanıyorum.


  ÖRNEKLER  a) Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması


  Bu konuda herkesin fikir ve görüşünü almalısınız.


  Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi sekiz derece imiş.


  Yirmi dakika geçmesine rağmen program henüz, hâlâ başlamadı.


  Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir.


  Ben çok varlıklı, zengin biri değilim.


  Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.


  b) Anlamı zaten diğer sözcüklerde bulunan kelimelerin gereksiz yere kullanılması


  Yaşanmış deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor.


  Millî maçın oynanacağı gün yaklaştıkça, ülkedeki heyecan gittikçe artıyor.


  Yanına gidiniz, konuşarak derdinizi anlatınız.


  Problemi çözmek için iki arkadaş üç saat süre ile uğraştılar.


  Az kalsın merdivenlerden düşeyazdı.


  Çocukların davranış biçimlerinde gariplikler görüldü.


  Takımın, boyu en kısa oyuncusu bendim.


  c) Bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek şekilde başka bir sözcük kullanılması.


  Bu iki sınıf arasındaki ayrıcalık tespit edilemedi.


  Yeni kaydolan öğrenciler bu kadar çekimser davranması normaldir.


  Petrol fiyatlarının ucuzlamasına halk olumlu tepki gösterdi.


  Olayların gerçek yüzü araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak.


  Küçük kızın saçları hayli büyümüş.


  Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya ekemezsiniz.


  Başarısızlığını düzensiz çalışmasına borçludur.


  Böyle hareketler ülkede demokrasinin işlememesini sağlayacaktır.


  Yarın İzmir’e gidecek; buna zorunlu.


  Elindeki bıçağı vücuduna batırmış.


  Bu, Türkiye’ye özel bir durumdur.


  Buradan gidersek yakalanma şansımız nedir?


  d) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması.


  Kesinlikle yarın gelebilirler.


  Şüphesiz bu sözleri bütün öğrenciler duymuş olmalı.


  Aşağı yukarı bundan tam yirmi yıl önceydi.


  Sözünü ettiğiniz şairin herhâlde on altıncı asırda yaşadığını zannediyorum.


  Eminim bu saatlerde eve gelmiş olmalı


  Mutlaka bir gün çocukluk arkadaşlarını belki yine arayacak.


  Yanılmıyorsam, bu ikisinin aynı şey olduğunu tahmin ediyorum.


  e) Eklerin yanlış kullanımı


  Öğrencilerin başarısına ilgilenmek gerekir.


  Bizi en çok sevindiren onun bu sınavı kazandığıdır.


  Bazı yolcuların giriş işlemleri yapmaya başlandı.


  Dünkü toplantıda Ali bize sınıf arkadaşlarını tanıştırdı.


  Biricik arzumuz sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmemizdir.


  Bu çocuklar, fakir bir ülkenin, savaş nedeniyle kendileriyle ilgilenilmeyen, gerekli eğitimi alamayan çocuklardır.


  Yazarlarımızın köy yaşantısına ilgilenmeleri toplumumuz açısından çok yararlıdır. 3. GamerTürk
  Devamlı Üye
  f) Özne-yüklem uyumsuzluğu: Farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanması.


  Herkes ondan nefret ediyor, yüzünü görmek istemiyordu.


  İkinci cümlenin öznesi eksik. İlk özne yanlış anlam verecek şekilde ortak olarak kullanılmış.


  Ben ve sen balığa çıktınız.


  Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor, kendi fikrinden ısrar ediyordu.


  İkinci cümlenin öznesi eksik. İlk özne yanlış anlam verecek şekilde ortak olarak kullanılmış.


  g) Nesne-yüklem uyumsuzluğu: Nesne eksikliği


  Bu konuda öğrenciler aralarında anlaşıp karar verecekler ve uygulayacaklar.


  Söylenenlere hemen inanıyor ve her yerde savunuyordu.


  Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim.


  Onlara niçin bu kadar yardım ediyor ve destekliyorsun?


  Büyüklere gereken saygıyı göstermeli, incitmemeliyiz.


  Bize yardım edeceklerine inanıyor ve bekliyoruz.


  h) Tümleç yanlışları


  Kayaya yaklaşıyor muyuz, yoksa uzaklaşıyor muyuz?


  Öğrencileri teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.


  Olanları böyle değerlendirmek, bu gözle bakmak gerekir.


  Öğrencileri rahat edecekleri odalara yerleştirmiş, bütün imkânları sağlamıştı.


  Duvarları kirletmek,yazı yazmak kesinlikle yasaktır.


  Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı?


  Düşünme ve mantık hataları Problemleri karşılıklı anlayış ve birlik içinde çözeceğiz.


  Yiyecek bir lokma ekmeğimiz hatta yemeğimiz bile yok.


  Yarının mutlu günlerine özlem duyuyorum.


  i) Fiilin veya yardımcı fiilin yanlış kullanılmasıBen ona ağabey ( . ), o da bana kardeşim derdi.


  Bazı yiyecekler sağlı yerinde ve yaşlı olmayan kişilerce özellikle yenmelidir.


  Kitap için kendisine verilen paranın eksik ( . ) ve yeterli olmadığını söyledi.


  Gerekli yerlere başvuruda bulunmuş, ama bir sonuç almış değiliz.


  Çorbaya biraz acı ( . ), biraz da tuz ve limon sıkılabilirdi.


  Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi.


  Hangisinin başarılı, hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz.


  Çok az ( . ) veya hiç çalışmadan çok para kazananlar var.


  j) Tamlama yanlışları


  Bu ülkeye teknik ve bilgi yardımında bulunulacak.


  Son derste belgisiz ve sayı sıfatlarını öğrendik.


  Siyasî ve ekonomi ilişkileri çıkmaza girdi.


  Bu bölge coğrafî ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir.


  Kar yüzünden tüm özel ve devlet okulları tatil edildi.


  Ülkemiz Bosna’ya askerî ve gıda yardımı yaptı.


  Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.


  k) Kelimelerin yanlış yerde kullanılması


  Yeni durağa gelmiştik ki otobüs de hemen geldi.


  Bu toplantıda çekinmeden düşünceler dile getirilmeli.


  Her yolda kalan insana yardım etmeliyiz.


  İdare, henüz yarın ders yapılıp yapılmayacağını bildirmedi.


  İzinsiz inşaata girilmez.


  l) Birleşik cümlelerde yüklemler arasındaki uyumsuzluk


  Her ne kadar iyi hazırlanılmışsa da istenilen sonucu alamadı.


  Bir yıl boyunca devamlı çalışarak kazanıldı.


  Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa da beklenen huzur bulunamamıştı.


  m) Deyim yanlışları


  Ona ayak bağı oluyor, işini çabuk bitirmesini sağlıyordu.


  Ona yardım et, elinden geleni ardına koyma.
 4. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Yanlış Cümle 1:Bu soru ben ve benim gibi sınava girmiş olan birçok kişinin kafasını karıştırdı.
  Yanlışın Nedeni: Bu cümlede "ben ve" sözü anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Bu sözler gereksiz yere kullanılmıştır.
  Cümlenin Doğru Yazılışı: Bu soru benim gibi, sınava girmiş olan birçok kişinin kafasını karıştırdı.

  Yanlış Cümle 2ürüst biri olduğundan dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum.
  Yanlışın Nedeni: Cümledeki ilk "de" bağlacı gereksizdir. Ayrıca, "bugün" kelimesinden önceki yan cümlenin yüklemi, cümlede verilen yükleme uymamaktadır.
  Cümlenin Doğru Yazılışı: Dürüst biri olduğundan dün kuşkuya düşmemiştim, bu gün de kuşkuya düşmüyorum

  Yanlış Cümle 3:Muğla yöresindeki çıkan yangınlardan geriye, çırılçıplak ve simsiyah dağlar tepeler kaldı.
  Yanlışın Nedeni: Bu cümledeki -ki eki gereksizdir.
  Cümlenin Doğru Yazılışı: Muğla yöresinde çıkan yanlardan geriye, çırılçıplak ve simsiyah dağlar tepeler kaldı.

  Yanlış Cümle 4:Öğrenciyi, düşünmeye ve yaratıcı olmaya yönelten ve herhangi bir konu üzerinde eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayış, eğitim sistemimize henüz yerleşmedi.
  Yanlışın Nedeni: Bu cümlede "yapması" kelimesi yerine "yapabilmesi" kelimesi getirilmelidir. Çünkü, öğrencinin ilerki yaşantısı ile ilgili bir yeterlilik durumu anlatılmak istenmektedir. Ayrıca, cümleye eklenen "yapabilmesini" tamlananının tamlayanı da "herhangi" kelimesinden önce cümleye "öğrencinin" şekliyle eklenmelidir.
  Cümlenin Doğru Yazılışı: Öğrenciyi, düşünmeye ve yaratıcı olmaya yönelten ve öğrencinin herhangi bir konu üzerinde eleştiri yapabilmesini sağlayan bir anlayış, eğitim sistemimize henüz yerleşmedi.

+ Yorum Gönder


anlatım bozuklukları türleri,  anlatım bozuklukları türleri ve örnekleri,  anlatım bozuklukları çeşitleri ve örnekleri,  anlatım bozuklukları çeşitleri,  anlatım bozuklukları örnekleri açıklamalı,  anlatım bozuklukları açıklamalı örnekler