+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Meksika dalgası enine mi boyuna mı dalgadır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Meksika dalgası enine mi boyuna mı dalgadır?
  meksika dalgası enine mi boyuna mı dalgadır? 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  DALGALARIN HAREKETİ
  Dalgalar
  Dalgalar etrafımızda çok sık rastladığımız doğa olaylarıdır. Örneğin, su dalgaları, ses dalgaları, yay dalgaları, Radyo dalgaları. Dalga hareketinin en önemli özelliği dalgalar yerdeğiştirirken ortamın yerdeğiştirmemesidir. Mesela su dalgalarında, dalga ilerlerken su yüzeyindeki moleküller salınım hareketi yapar. Periyodik dalgalar eşit zaman aralıklarında üretilen dalgalardır. Örneğin, parmağımızı 2 saniyede bir suya batırırsak periyodu 2 sn olan periyodik dalgalar üretmiş oluruz. 2 s de bir dalga üretiyorsak 1 s de 0.5 dalga üretmiş oluruz. Buradaki 0.5 dalgaların frekansıdır. O halde frekans periyodun çarpmaya göre tersidir. (f=1/T)
  Dalga, bir fizik terimi olarak, uzay veya uzayzamanda yayılan ve sıklıkla enerjinin taşınmasına yol açan titreşime verilen isimdir. Bununla birlikte günlük dilde farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Ayrıca denizlerde oluşan bir su vuruntusudur.Dalgalar bir yerden başka bir yere uzanırlar. Titreşimleri, periyodik (bir kemandaki nota sesi gibi) olabileceği gibi , periyodik olmayadabilir (bir patlama sesi gibi.) Bütün dalgalar şu özelliklere sahiptirler:
  -Salınımın şiddeti genliktir. -Salınım ne kadar sıklıkla olduğu frekanstır. -Dalganın maksimumları arasında gittiği mesafe dalga boyudur. Dalgalar bir materyalde belirlenmiş bir hızda gittiklerinden, dalga frekansını arttırdığınızda, dalga boyu azalır. Matematiksel olarak, dalga hızı = frekans x dalga boyu, yani sabit dalga hızı için, frekans ve dalga boyu ters orantılıdır. Dalgaların en ilginç özelliklerinden birisi, iki dalganın birbirinin içinden geçerken etkilerinin birleşmesidir. Bu olaya girişim denir.

  Madde - Enerji - Dalga İlişkisi
  “ Doğadaki her şey bir maddedir. Her madde dalgalar ile sürtünerek enerji ortaya çıkarır.”
  Dalga Hareketi
  Madde moleküllerinin titreşim hareketinden meydana gelmektedir. Basitçe bir örnek vermek gerekirse; Yan yana dizilmiş bir grup insan düşünelim. Grupta ki insanları bir madde varsayarsak, gruptaki her bir insan ise bu maddenin moleküllerinden başka bir şey olmayacaktır. Belli bir sıraya göre bu insanların yerlerinde sabit olarak hareket etmesi, bir dalga hareketi meydana getirecektir.
  Bu olaya en güzel ve anlaşılır örnek Meksika Dalgası verilebilir.
  Moleküllerin titreşim yönü ile dalganın hareket doğrultusu ayni ise bu tür dalgalara Boyuna Dalgalar denir. Eğer Moleküllerin titreşim yönüyle dalganın hareket yönü birbirlerine dik iseler Bu tür dalgalara da Enine Dalgalar denir. Mesela Ses en iyi boyuna dalga örneklerindendir. Girtlagimizda ses telleri vasıtasıyla titreştirilen havadaki gaz molekülleri de benzer şekilde işitilen bir mekanizmayla ses iletme vazifesini yerine getirir.
  Birçok dalga çeşidi vardır. Bunlar:
 3. Ziyaretçi
  Meksika dalgası ilerleyen enine dalgadır yani ilerleme yönüne dik tarafa dalgalanır yani tepeler +y ve inerken -y eksenine doğrudur, ilerleme yönü ise buba dik x ekseni veya bir C kapalı eğrisidir ve bu yol boyunca dalgalanma yola diktir.
+ Yorum Gönder