+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Çalışmak neden önemlidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çalışmak neden önemlidir
  çalışmak neden önemlidir madde madde araştırıyorum 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Çalışmanın önemi ile ilgili hadis

  insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.(necm_39)

  Yaratan Rabbinin adıyla oku!(alak-1)

  Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.(Hadis-i Şerif)

  Çalışanlar kötülük etmeye vakit bulamazlar.Çalışmayanlar ise,kendilerini kötülükten kurtaramazlar.(Hz.Ali)r.a.

  Hikmet ve ilim müminin kaybolmuş malıdır , onu nerede bulursa hemen alsın..(hadis-i şerif)

  ilim Çin'de de olsa alınız..(Hadis-i şerif)

  çalışınız, kendinizi bırakmayınız. çünkü herkes ne iş için yaratılmısa, o iş kendisine kolay hale getirilir. (hadis-i şerif)

  alıntıdır.
  anlamları zaten çalışmak için dikkatlice okuyunuz.
 3. Ziyaretçi
  çalışmanın önemi çalışan insanların topluma faydaları ve sözleri
 4. Asel
  Bayan Üye
  Çalışmanın Önemi Üzerine Yazı

  Çalışmak, bir amaç için emek harcamaktır. Fikri ve bedeni olur, ya da her ikisinden de içerir. Amaç, yarar sağlamaktır.

  Günümüzde ekonomik amaçlı çalışmalar egemendir. Bunlar bilimsel, teknik, sanayi, ticari olabilirler. Sosyal ve kültürel çalışmalar insani amaçlı örgütlerin çalışmaları olabileceği gibi, ekonomik amaçla da yapılabilirler.

  Çalışmalardan elde edilen bilgilerin paylaşılması için bugün, katılanların katkısının olabileceği çok taraflı veya yalnızca bir bilginin sunulmasını amaçlayan tek taraflı toplantılar da yapılmaktadır. Tek taraflı sunuşlar yazılı olarak da yapılabilir. Günümüzde konferanslar, sempozyumlar, bildiri sunmalar, paneller, kurslar, atölye çalışmaları bu tarzın örnekleridir.

  Varlıklar, dilleri ve halleriyle, ibadet rızık, affedilme, ve benzeri konularda Allah’tan yardım isterler. Allah, diriltmek, öldürmek, değerli veya değersiz kılmak, zengin veya fakir yapmak, isteyene vermek ve benzeri işlerde her an kainatta tasarruf etmektedir. Madem ki, yer çalışıyor, gök çalışıyor, öyleyse bizim de Allah’ın kulları olarak çalışmamız, hem de çok çalışmamız gerekmektedir. Yüce Rabbimiz Kur’an’da hem dünya ve hem de ahiret için çalışmamız gerektiğini emrediyor.

  İnsanlar gördükleri işten ve iş çevresinden memnun oldukları sürece daha verimli çalışırlar, Bir kurum veya kuruluşta çalışanların memnuniyeti yalnızca o iş yerine değil, dolaylı olarak aile ve toplumsal ilişkilere de yansıyacak sonuçlar doğurmaktadır.

 5. Zühre
  Devamlı Üye
  Çalışmanın Önemi Üzerine Yazı

  Çalışmak, bir amaç uğrunda enerji harcamaktır. Çalışmak, insan bedenini dinç tutan çok önemli bir faktördür. Atalarımız bu konuda “şleyen demir ışıldar.” diyerek çalışmanın önemini vurgulamışlardır.

  Günümüzde insanlar genellikle para kazanma amaçlı çalışmaktadırlar. Çalışma bu şekilde ekonomik amaçlı olabileceği gibi yardım amaçlı da olabilir. İnsanlar çalışarak hem maddi hem manevi kazanç elde edebilirler. Yaptıkları iş karşılığında para kazanan bir insan maddi açıdan geri bildirim alırken, aynı zamanda bir işte başarılı olma duygusu kişiyi manevi olarak da tatmin etmektedir.

  İnsanlar sevdikleri işlerde çalışırlarsa ömür boyunca çalıştıklarını hissetmezler.Her gün, sevilen bir işte çalışılırsa insan hiç yorulmaz aksine bu işten keyif alır.Bu nedenle insanlar meslek seçerken ilgi alanlarına göre tercihte bulunmalıdırlar.Çünkü insanlar sevdikleri ve zevk aldıkları bir iş yaptıklarında daha üretken ve verimli çalışırlar.Bu da çalışmanın hem işveren hem de çalışan açısından daha anlamlı olmasını sağlar.


+ Yorum Gönder


çalışmak neden önemlidir,  çalışmak niçin önemlidir,  çalışmanın önemi nedir,  birlikte çalışmak niçin önemlidir,  başarıda çalışmak neden önemlidir,  çalışma neden önemlidir