+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Bir çok bilim adamlarının astronomiye katkıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bir çok bilim adamlarının astronomiye katkıları
  Bruno, Galileo, Brahe, Kepler, Kopernik bilim adamlarının astronomiye katkıları

  Lütfen yardımcı olun 2. Forumacil
  Devamlı Üye

  Ortaçağ’da gökbilim bilgilerinin İslam bilginlerince geliştirildiği ve bu bilgilerin sonradan Batı'ya aktarıldığı görülür[kaynak belirtilmeli]. Gökbilimi geliştiren bu İslam bilginlerinden başlıcaları şöyle sıralanır :

  Fergani (805–880), Gök cisimlerinin hareketleri üzerine yazılar yazdı, ekliptiğin eğikliğini hesaplamasını sağladığı gözlemlerde bulundu.
  Kindi (801–873), filozof ve ansiklopedici bilgin, gökbilim üzerine 16 eser yazdı.
  Battani (855–923), gökbilimci ve matematikçi
  Hasib El-Mısri (850–930), Mısırlı matematikçi
  Harezmi (780-850): Türkistanlı matematikçi.
  Ebubekir Er-Razi (864–930), İranlı bilgin
  Farabi (872–950) büyük filozof ve bilgin.
  Khujandi 10. yüzyılın sonunda Tahran yakınında bir gözlemevi inşa etti.
  Ömer Hayyam (1048–1131), cetveller hazırladı, takvimi geliştirdi.
  Ibn El-Haytham (965–1039), matematikçi ve fizikçi.
  Biruni, (973–1048), matematikçi, gökbilimci ve ansiklopedici.
  Tusi (1201–1274), filozof, matematikçi, gökbilimci ve ilahiyatçı; trigonometrinin kurucularından biri olarak kabul edilir.
  Gıyaseddin Cemşid (1380–1429), (Özbekistan)
  Uluğ Bey (1393 - 1449) Timur İmparatorluğu'nun 4. hükümdarı. Matematikçi ve gökbilimci.
  Ali Kuşçu (1403 - 1474) Türk gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci
  Gök bilimin gelişmesinde devlet adamlarının yapmış olduğu kişisel girişimler de önemli bir yer tutmaktadır. Selçuklular döneminde yaşamış olan Kırşehir emiri Caca Bey burada kendi adıyla kurmuş olduğu medresede gök bilimin gelişmesine imkân sağlayacak ortamı oluşturmuştur.
 3. Ziyaretçi
  hasip el mısri astronomiye katkısı
+ Yorum Gönder


hasib el mısri,  hasib el-mısri,  hasip el mısri,  bilim adamlarının astronomiye katkıları