+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Tasarruf bize ve topluma yararları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tasarruf bize ve topluma yararları nelerdir
  Tasarruf bize ve topluma yararları nelerdir. bana biri açıklarmı lütfen çalışmalarım var bekliyorum.. 2. Forumacil
  Devamlı Üye

  Tasarrufun yararları
  Yaşamın devam etmesinde,insanların ve diğer canlıların kullandığı,vazgeçilmez olan maddelerin tüketimindedikkatli davranma,gereği kadar kullanma,idareli tüketmeye tasarruf denir.
  Üzerinde yaşadığımız dünyada,insanların ve diğer canlıların yaşamsal olarak kullandıkları,bütün kaynakların, tükenen cinsten kaynaklar olduğunu, düşünecek olursak,bu yaşamsal kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur.


  İnsanlığın yaşamsal kaynakları olan bu maddelerin, bilinçsizce tüketilmesi yada tüketilmesi esnasında çevreye verilen zararların,bazı maddelerin tüketilmeden yok olmasına sebep olduğu,tüketilen bazı maddelerin ise bir miktar enerji kullanılarak geri dönüşümlerinin mümkün olmasına rağmen,bu enerjinin harcanarak geri dönüşümün sağlanmadığı,insanlığın ortak malı olan bazı maddelerin,insanlığın bazı kesimleri tarafından ekonomik güç ve üstün olma hırsı gibi,gayeler için kullanılması tahribatın boyutlarını artırmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir hızla insanlığın yaşamını tehdit edecek düzeylere gelmektedir.
  Dünyamızda var olan,su,hava,toprak,bitki,hayvanlar,petrol ve doğalgaz gibi maddeler, sınırlı yaşamsal kaynaklardır.Bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle bu kaynaklar her geçen gün biraz daha azalmakta,Nispeten daha uzun süreli olan,güneş enerjisi ve rüzgar gibi enerji kaynakları ise insanlık tarafından henüz yeteri kadar kullanılmamaktadır.Yada bu enerjilerde yararlanmak için kurulan sistemlerin ekonomik olarak pahalı sistemler olması nedeni ile insanlık henüz bu kaynaklara yeteri kadar yönelmemiştir.Hazır kaynakları kullanmak daha az emek ve sermaye gerektirdiğinden,daha cazip gelmektedir.
  İnsanlık görülen ve hiçte uzak olmayan bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır.insanlığı tehdit eden tehlikeye karşı, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi insanlığı ortak tavır almaya zorlamaktadır.Ortak tavır alınabilmesi için insanlara, eğitim yolu ile tasarruf yapma,bilinçli tüketicilik,dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerine sahip çıkma,gibi istendik davranışların kazandırılması gerekmektedir.
 3. Merve Altıok
  Devamlı Üye
  insanların yaptığı hatalardan bir tanesidir israf atılan tonlarca ekmek bir sürü kağıt, plastik, karton, ve daha sayamadığım bir sürü şey örneğin kullanımını pratikleştirebileceğimiz ürünler var kuru ekmekten yapılan köfteler gibi mesela kurudu diye ya da bayatladı diye attığımız bir sürü sayamadığımız şeyler israf edeceğimize tasarruf etmeliyiz
+ Yorum Gönder


tasarrufun bize ve topluma yararları,  tasarruf yapmanın insanlara ve topluma yararları,  su tasarrufunun toplumsal faydaları,  tasarrufun topluma faydaları