+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Anlatım bozuklukları ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anlatım bozuklukları ile ilgili bilgi
  anlatım bozuklukları ve her yan başlık ile 5 test sorusu 2. Forumacil
  Devamlı Üye

  Anlatım Bozuklukları

  Dilin en önemli görevi onu kullanan insanlar arasındaki anlaşmayı sağlamaktır.
  Söylenmek istenen her şey, açık, yalın ve anlaşılır biçimde dile getirilmelidir.
  İyi bir cümlede kelimeler yerli yerinde kullanılmalı, gereksiz kelimelere yer verilmemeli, anlatılmak istenenin dışında bir anlam çıkarılmasına mahal verilmemelidir.
  Eğer konuşmada ve yazmada açıklık, yalınlık ve anlaşılırlık yoksa ortada bir anlatım bozukluğu var demektir.
  Anlatım bozuklukları ile ilgili soruların doğru çözülebilmesi için kelimelerin anlamları, ekler, kelime türleri, cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri konuları iyi bilinmelidir.
  Dil yanlışlarının önemli sebeplerinden biri gramer (dil bilgisi) bilgisinin eksikliğidir.
  Günlük konuşmalarımızda hâliyle anlatım bozuklukları yapılacaktır. Bunlar toplumdaki yerimize ve aldığımız eğitime bakılarak hoş görülür ya da görülmez.
  Her insan yeterli dil eğitimi almadığı için gerek konuşurken gerek yazarken birçok yanlışlık yapmaktadırlar.
  Ama yazılı anlatımda bu bozukluklar asla affedilemez. Çünkü yazı dili kültür dilidir. Kültür, bu ifade sayesinde kalıcılaşır. Eğer bu ifadede de bozukluklara yer verilirse insanlar arasında anlaşma eksikliği ortaya çıkar.
  Anlatım bozuklukları ÖSS'de en çok soru çıkan konulardandır.
  Bol örnek sorular çözülerek ÖSS'de çıkacak sorulardaki anlatım bozuklukları önceden hissedilecek seviyeye gelinmelidir.
  Anlatım bozukluğu olan bazı cümleler sesli okunduğu zaman yanlışı bulmak daha kolay olmaktadır.
  "Anlatım bozuklukları" konusuna ÖSS'de önem verilmesi yazı dilimizi olumlu yönde etkilemiştir.
  Cümlelerde ne gibi yanlışlıklar yapıldığı konusunda bilgi sahibi olmak bozukluğu kısa sürede bulmamızı sağlar.
  İnsan kendi yazdıklarında ne gibi yanlışlık yaptığını kolay kolay bulamaz. Bu sebeple ÖSS'de dil yanlışlarını bulmamız zor değildir; çünkü cümleler başkalarına aittir.
  Konunun zorluklarından diğeri de bozukluk sayısının hayli fazla olmasıdır. Her cümlede bu hatalardan herhangi biri söz konusu olabilir.
  Bu konu hakkında bilgi sahibi olmayan öğrencilerin tam başarı sağlaması mümkün değildir.
  Başarısızlığın sebeplerinden biri de öğrencilerin kendi yazdıklarında aynı hataları yapmış olmalarıdır.
  Aşağıdaki cümlelerdeki bazı yanlışlıklar altı çizilerek belirtilmiştir. Üzerinde düşünmeniz halinde konuyu çok daha iyi öğreneceğinize inanıyorum.
  Örnekler

  Eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması

  Bu konuda herkesin fikir ve görüşünü almalısınız.
  Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi sekiz derece imiş.
  Yirmi dakika geçmesine rağmen program henüz, hâlâ başlamadı.
  Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir.
  Ben çok varlıklı, zengin biri değilim.
  Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.
  Anlamı zaten diğer kelimelerde bulunan kelimelerin gereksiz yere kullanılması

  Yaşanmış deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor.
  Millî maçın oynanacağı gün yaklaştıkça, ülkedeki heyecan gittikçe artıyor.
  Yanına gidiniz, konuşarak derdinizi anlatınız.
  Problemi çözmek için iki arkadaş üç saat süre ile uğraştılar.
  Az kalsın merdivenlerden düşeyazdı.
  Çocukların davranış biçimlerinde gariplikler görüldü.
  Takımın, boyu en kısa oyuncusu bendim.
  Bir kelimenin yerine yanlış anlam verecek şekilde başka bir kelime kullanılması.

  Bu iki sınıf arasındaki ayrıcalık tespit edilemedi.
  Yeni kaydolan öğrenciler bu kadar çekimser davranması normaldir.
  Petrol fiyatlarının ucuzlamasına halk olumlu tepki gösterdi.
  Olayların gerçek yüzü araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak.
  Küçük kızın saçları hayli büyümüş.
  Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya ekemezsiniz.
  Başarısızlığını düzensiz çalışmasına borçludur.
  Böyle hareketler ülkede demokrasinin işlememesini sağlayacaktır.
  Yarın İzmir’e gidecek; buna zorunlu.
  Elindeki bıçağı vücuduna batırmış.
  Bu, Türkiye’ye özel bir durumdur.
  Buradan gidersek yakalanma şansımız nedir?
  Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması.

  Kesinlikle yarın gelebilirler.
  Şüphesiz bu sözleri bütün öğrenciler duymuş olmalı.
  Aşağı yukarı bundan tam yirmi yıl önceydi.
  Sözünü ettiğiniz şairin herhâlde on altıncı asırda yaşadığını zannediyorum.
  Eminim bu saatlerde eve gelmiş olmalı
  Mutlaka bir gün çocukluk arkadaşlarını belki yine arayacak.
  Yanılmıyorsam, bu ikisinin aynı şey olduğunu tahmin ediyorum.
  Eklerin yanlış kullanımı

  Öğrencilerin başarısına ilgilenmek gerekir.
  Bizi en çok sevindiren onun bu sınavı kazandığıdır.
  Bazı yolcuların giriş işlemleri yapmaya başlandı.
  Dünkü toplantıda Ali bize sınıf arkadaşlarını tanıştırdı.
  Biricik arzumuz sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmemizdir.
  Bu çocuklar, fakir bir ülkenin, savaş nedeniyle kendileriyle ilgilenilmeyen, gerekli eğitimi alamayan çocuklardır.
  Yazarlarımızın köy yaşantısına ilgilenmeleri toplumumuz açısından çok yararlıdır.
  Özne-yüklem uyumsuzluğu: Farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanması.

  Herkes ondan nefret ediyor, yüzünü görmek istemiyordu.
  İkinci cümlenin öznesi eksik. İlk özne yanlış anlam verecek şekilde ortak olarak kullanılmış.
  Ben ve sen balığa çıktınız.
  Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor, kendi fikrinden ısrar ediyordu.
  İkinci cümlenin öznesi eksik. İlk özne yanlış anlam verecek şekilde ortak olarak kullanılmış.
  Nesne-yüklem uyumsuzluğu: Nesne eksikliği

  Bu konuda öğrenciler aralarında anlaşıp karar verecekler ve uygulayacaklar.
  Söylenenlere hemen inanıyor ve her yerde savunuyordu.
  Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim.
  Onlara niçin bu kadar yardım ediyor ve destekliyorsun?
  Büyüklere gereken saygıyı göstermeli, incitmemeliyiz.
  Bize yardım edeceklerine inanıyor ve bekliyoruz.
  Tümleç yanlışları

  Kayaya yaklaşıyor muyuz, yoksa uzaklaşıyor muyuz?
  Öğrencileri teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.
  Olanları böyle değerlendirmek, bu gözle bakmak gerekir.
  Öğrencileri rahat edecekleri odalara yerleştirmiş, bütün imkânları sağlamıştı.
  Duvarları kirletmek,yazı yazmak kesinlikle yasaktır.
  Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı?
  Düşünme ve mantık hataları Problemleri karşılıklı anlayış ve birlik içinde çözeceğiz.
  Yiyecek bir lokma ekmeğimiz hatta yemeğimiz bile yok.
  Yarının mutlu günlerine özlem duyuyorum.
  Fiilin veya yardımcı fiilin yanlış kullanılması

  Ben ona ağabey ( .......... ), o da bana kardeşim derdi.
  Bazı yiyecekler sağlığı yerinde ve yaşlı olmayan kişilerce özellikle yenmelidir.
  Kitap için kendisine verilen paranın eksik ( .......... ) ve yeterli olmadığını söyledi.
  Gerekli yerlere başvuruda bulunmuş, ama bir sonuç almış değiliz.
  Çorbaya biraz acı ( .......... ), biraz da tuz ve limon sıkılabilirdi.
  Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi.
  Hangisinin başarılı, hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz.
  Çok az ( .......... ) veya hiç çalışmadan çok para kazananlar var.
  Tamlama yanlışları

  Bu ülkeye teknik ve bilgi yardımında bulunulacak.
  Son derste belgisiz ve sayı sıfatlarını öğrendik.
  Siyasî ve ekonomi ilişkileri çıkmaza girdi.
  Bu bölge coğrafî ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir.
  Kar yüzünden tüm özel ve devlet okulları tatil edildi.
  Ülkemiz Bosna’ya askerî ve gıda yardımı yaptı.
  Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.
  Kelimelerin yanlış yerde kullanılması

  Yeni durağa gelmiştik ki otobüs de hemen geldi.
  Bu toplantıda çekinmeden düşünceler dile getirilmeli.
  Her yolda kalan insana yardım etmeliyiz.
  İdare, henüz yarın ders yapılıp yapılmayacağını bildirmedi.
  İzinsiz inşaata girilmez.
  Birleşik cümlelerde yüklemler arasındaki uyumsuzluk

  Her ne kadar iyi hazırlanılmışsa da istenilen sonucu alamadı.
  Bir yıl boyunca devamlı çalışarak kazanıldı.
  Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa da beklenen huzur bulunamamıştı.
  Deyim yanlışları

  Ona ayak bağı oluyor, işini çabuk bitirmesini sağlıyordu.
  Ona yardım et, elinden geleni ardına koyma.
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Yanlış Cümle 1:O akşam ben kendi odama, Fatma da kendi odasına çekilmişti.
  Yanlışın Nedeni: Bu cümlede iki özne vardır: Ben ve Fatma. Fatma öznesinin yüklemi vardır (çekilmişti) ve doğru olarak 3. tekil kişiye göre çekimlenmiştir. Hâlbuki bu fiil "ben" öznesiyle uyuşmamaktadır. Demek ki cümlede yüklem uyuşmazlığına dayalı yüklem eksikliği vardır.
  Cümlenin Doğru Yazılışı: O akşam ben kendi odama çekilmiştim, Fatma da kendi odasına çekişmişti.

  Yanlış Cümle 2:Bu kameralar, rahatça kullanılabildiği ve taşınmasının kolay olması nedeniyle tercih ediliyor.
  Yanlışın Nedeni: Bu cümlenin birinci fiilimsisi ile üçüncü fiilimsisi arasında tür farklılığı vardır. Birinci fiilimsi ( kullanılabildiği) sıfat-fiil iken üçüncü fiilimsi ( kolay olması) isim fiildir. Bu kullanım cümlede uygun düşmemiştir. Dolayısıyla bu birinci anlatım bozukluğudur. İkinci anlatım bozukluğu, ikinci fiilimsideki tamlayan ekidir. Bu ek gereksizdir. Üçüncü anlatım bozukluğu ise "nedeniyle" kelimesindedir. Bu kelime aslında "için" edatı yerine kullanılmış, ancak edatın görevini yapamamıştır.
  Cümlenin Doğru Yazılışı: Bu kameralar, rahatça kullanılabildiği ve taşınması kolay olduğu için tercih ediliyor.

  Yanlış Cümle 3iyası, askeri ve ekonomi alanlarında görüştüler.
  Yanlışın Nedeni: Bu cümlede; "siyasi" ve "askeri" tamlayanları, "alanları" tamlananına bağlanmıştır. Bu da tamlama uyumsuzluğu meydana getirmiştir. Ayrıca "alanlarında" kelimesindeki -ler çoğul eki gereksizdir.
  Cümlenin Doğru Yazılışı: Siyasi ve askeri alanlar ile ekonomi alanında görüştüler.

  Yanlış Cümle 4:Yanlış bir şey yapsam da kızmaz, ama inanılmayacak kadar anlayışlıdır.
  Yanlışın Nedeni: Bu cümledeki "ama" kelimesi karşıtlık anlamı meydana getirmesine rağmen, ikinci cümlenin yüklemi de (anlayışlıdır) olumludur. Bu da anlam kargaşasına sebep olmuştur. İkinci cümle, birinci cümlenin destekleyicisi olduğundan "ama" bağlacının atılması gerekir. Gereksiz kelime kullanılmıştır.
  Cümlenin Doğru Yazılışı: Yanlış bir şey yapsam da kızmaz; inanılmayacak derecede anlayışlıdır.
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Anlatım bozuklukları

  A. Anlamsal Anlatım Bozuklukları Gereksiz Sözcük Kullanımı Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı Yanlış Yerde Sözcük Kullanımı Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı Sıralama ve Mantık YanlışlığıAnlam Belirsizliği

  B. Yapısal Anlatım Bozuklukları Özne – Yüklem Uyuşmazlığı Özne Eksikliği Nesne Eksikliği Tümleç Eksikliği Yüklem, Ekeylem, Eylemsi Eksikliği Tamlama Yanlışlığı Ek YanlışlığıÇatı Uyuşmazlığı


+ Yorum Gönder


anlatım bozuklukları ile ilgili bilgiler,  anlatım bozuklukları hakkında bilgi,  anlatım bozuklukları ile ilgili bilgi,  anlatım bozukluğu ile ilgili bilgiler,  anlatım bozuklukları ile ilgili metinler,  anlatım bozukluğu ile ilgili bilgi