+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Fabrika, şantiye gibi yerlerde akaryakıt ikmali nasıl yapılabilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fabrika, şantiye gibi yerlerde akaryakıt ikmali nasıl yapılabilir
  Fabrika, şantiye gibi yerlerde akaryakıt ikmali nasıl yapılabilir? 2. Nermin
  Devamlı Üye

  Fabrika, şantiye gibi yerlerde akaryakıt ikmali nasıl yapılabilir?

  Kanun hükümleri saklı kalmak ve ilgili mevzuata göre işlemleri tamamlanmış olmak üzere, lisans sahiplerince veya kullanıcılarca, lisanslı depolar dışında kalan her türlü petrol depolama tesisi veya düzeneklerinin yapımı ve/veya kendi faaliyetleri kapsamında işletilmesi serbesttir. Bununla birlikte fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkânı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamaz. Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler İAÇ Ruhsat Yönetmeliği ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak yetkili idarece ruhsatlandırılır. Bu gibi yerlerde bulunan akaryakıt tankına koyulacak akaryakıtın bayilik lisansı sahiplerinden temin edilmesi zorunludur. Anılan tanktaki akaryakıt sadece kullanıcının kendi mülkiyetindeki araçlara ikmal edilebilir. Akaryakıtın kiralık araçlara veya başka şahıslara kullanıcı tarafından ikmal edilemeyeceği değerlendirilmektedir.
 3. Ziyaretçi
  Bölgemizdeki inşaat şantiyeleri(HES),maden sahaları ,mermer ocakları ve tarımsal amaçlı işyerleri kendi araçları için akaryakıt (ticari amaç gütmeyen ) ihtiyaçları için yerüstü tanklarla kullanmaktadır..işyeri açma ve çalışma yönetmenliğine göre bu tankalrın yeraltı olması gerekmektedir.Buda TSE 12820 göre depolama tesisi kurmalarını gerektirmektedir.Bu yerler sabit değil geçici yerler olduğundan firmalar bu tesisleri kurmaktan kaçınıyorlar.bu gibi işyerleri akaryakıt ihtiyaçlarını İAÇ ruhsatı almadan nasıl karşılayabilirler.
+ Yorum Gönder