+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Askeri Liselerde Öğrenim ile ilgili şartlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Askeri Liselerde Öğrenim ile ilgili şartlar nelerdir
  Askeri Liselerde Öğrenim ile ilgili şartlar nelerdir 2. FERZAN
  Yeni Üye

  Askeri Liselerde Öğrenim ile ilgili şartlar nelerdir
  Sınavlarda sınıflarda görevli sınav salon başkanı ve gözcünün sizlere sınavla ilgili olarak uyarılarına önemle uymanız gerekmektedir.
  Başkalarını kağıdınıza bakmasına müsaade etmemelisiniz. Bilgisayarla kopya analizi yapılmakta ve bu durum tespit edilip sınavınız iptal edilmektedir.

  Başkalarının kağıdına bakmamalısınız.
  Soru kitapçığı üzerindeki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
 3. Asel
  Bayan Üye
  Askeri Liselerde Öğrenim ile ilgili şartlar nelerdir  Askeri liseler kendi bünyelerinde sınav yaparak öğrenci almaktadırlar. Askeri liselere başvurabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. İlköğretim 8. sınıf öğrencileri bu okullara başvuru yapabilirler. Askeri Lise ve Astsubay hazırlama okulları için müşterek hazırlanmış olana başvuru kılavuzunu ilköğretim okul müdürlükleri ile Askerlik Şube Daire Başkanlığından temin edebilirsiniz. Öğrenciler formlarını Nisan ve Mayıs aylarında okul müdürlüklerinden ve Askerlik Şube Daire Başkanlıkları' ndan alarak doldurup Mayıs ayının sonuna kadar teslim etmek zorundadırlar.

  ASKERİ LİSELER

  Kuleli Askeri Lisesi ( Çengelköy - İstanbul)

  Işıklar Askeri Lisesi (Bursa)

  Maltepe Askeri Lisesi (Güzelbahçe - İzmir)

  ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI

  Çok programlı Astsubay Hazırlama Okulu (Balıkesir)

  Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu (Ankara)

  Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu (Ankara)

  ASKERİ OKULLAR VE ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI GİRİŞ KOŞULLARI

  SOSYAL DURUM VE KARAKTER İLE İLGİLİ KOŞULLAR

  T.C. vatandaşı olmak.

  Nişanlı, evli olmamak

  Taksirli suçlar hariç sabıkası bulunmamak

  Kendisi, anne, baba ve kardeşlerinin

  — Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması

  — Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması

  — Kusursuz bir ahlâk ve karaktere sahip olması

  — Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve yüz kızartıcı fiillerin bulunmaması

  — Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması

  — Okula karşı uygun nitelikte (dürüst bir yaşam düzeyinde yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek.

  SAĞLIK İLE İLGİLİ KOŞULLAR

  TSK sağlık yeteneği yönetmeliğinin okula girecek öğrenciye ilişkin yazılan niteliklerine uygun olmak

  Türkçe' yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, peltelik, tutukluk vb. olmamak)

  ÖĞRENİM YAŞ BOY İLE İLGİLİ KOŞULLAR

  Halen M.E.B' na bağlı ilköğretim okullarının 8. sınıfında okuyor olmak ve 2006 yılı haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Öğretmenler kurulu kararıyla geçenlerin, son sınıfta iki yıl okuyarak mezun olanların ve lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin başvuruları geçersizdir.)

  Okul bitirme dereceleri Askeri liseler için 3.50, Astsubay Hazırlama Okulları için en az 3.00 olmak

  Okuduğu okullarda ahlâka ve disiplin sebepleriyle çıkarılmamış olmak

  Hazırlık sınıfı okuyanlar en fazla 17 yaşında diğerleri için 16 yaşında olmak

  Yaş, boy ve kilo aşağıda belirtilen sınırlar içinde olmak.

  Yaş Doğum Tarihi En az boy/kilo En az boy/kilo
  13 1993 140,5 cm/30 kg 171,5 cm/67,45 kg
  14 1992 146,5 cm/34,2 kg 178,5 cm/72,8 kg
  15 1991 152,5 cm/39,5 kg 182,5 cm/77,6 kg
  16 1990 158 cm/44,9 kg 185 cm/80,8 kg

  SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  Adaylar ANKET, ÖN SAĞLIK, BEDENİ YETENEK ve MÜLAKAT seçmelerine tabi tutulacaklar, seçmelerde başarılı olan adaylar yazılı sınava gireceklerdir. Askeri lise ve Astsubay Hazırlama okullarına başvuran adaylar bilgi seviyelerinin tespiti için matematik (30), Fen Bilimleri (25), Türkçe (30), Sosyal Bilimler[Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi(7)+Milli Tarih(4)+Milli Coğrafya(4)] olmak üzere toplam 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavına tabi tutulacaklardır.Testin cevaplama süresi 120 dakikadır.Yazılı sınavda belirlenecek baraj puanlarını aşan tüm adaylar, okula girmeye hak kazanmış sayılmazlar. Kuvvet komutanlıklarının baraj puanlarını aşan adaylar, belirlenen tarihte Kuleli Askeri Lisesinde yapılacak olan Ön sağlık muayenesi, Bedeni yetenek sınavı, Psikoteknik testi(Yalnız Hava Kuvvetleri Komutanlığı için), Mülakat ve sağlık muayenesi aşamalarından geçeceklerdir.

  — Askeri liseden sonra Hava Harp Okulu' nda okuyarak PİLOT ADAYI HAVACI SUBAY olmak istiyorsanız İlköğretim okullarından, Askerlik şubelerinden veya Hv. H. O. İnternet sayfasından temin edeceğiniz Başvuru belgelerini doldurarak belirlenen tarihe kadar belirtilen adrese gönderebilirsiniz.

  — Başvurusu kabul edilen adayların bilgi sınavları; belirlenen tarihte Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya ve Trabzon il merkezlerinde ÖSYM başkanlığı tarafından yapılacaktır.

  — Giriş koşulları ve seçim aşamaları bilgileri başvuru formu ile birlikte verilecektir.

  DENİZ LİSESİ

  DENİZ LİSESİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM

  Deniz Lisesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı' nın amacına uygun düzeyde yeterli beden yeteneğine, genel kültüre, (başlangıç) askerlik anlayışı ve davranışlarına sahip Deniz Harp Okulu' ndaki eğitim ve öğretimi izleyebilecek nitelikte askeri öğrenci yetiştirir. Deniz Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı' nca onaylanmış Anadolu Lisesinin Fen, Matematik programı uygulanır. Deniz Lisesinin eğitim öğretim süresi hazırlık sınıfı ile birlikte 4 yıldır.

  DENİZ LİSESİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Sosyal Durum, Ahlâk ve Karakterle İlgili Koşullar;

  T.C. vatandaşı ve erkek olmak

  Kusursuz ahlâk ve karakter sahibi olmak ve sabıkası bulunmamak

  Ailesi kötü hal ve şöhrete sahip olmamak

  Kanun dışı siyasi ve sosyal akımlara karışmamış olmak

  Herhangi bir okulda ne sebeple olursa olsun çıkarılmamış olmak

  Öğrenimle ilgili Koşullar;

  Not ortalamasının en az 3, 50 olması gerekmektedir. (Deniz astsubay hazırlama okulu için 3, 00)

  Ortaokul son sınıfta kalmamış olmak ve bütünlemesiz mezun olmak

  İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıflarını bir mesleğe yönelik okullarda okumuş olmamak

  Sağlık beden yeterliliği ve yaş ile ilgili koşullar;

  Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık nitelliklerine sahip olmak

  En fazla 16 yaşında olmak(1990 doğumlu), en az 13 yaşında olmak(1993 doğumlu)

  Özel Koşullar;

  Yaptırılacak adli sicil (Arşiv) araştırması ve gizli güvenlik soruşturması sonunda askeri öğrenci olabilecek niteliklere uygun bulunmak. Eğitim döneminin hangi safhasında olursa olsun adli sicil/gizli güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrencilerin okuldan kayıtları silinir.

  Deniz lisesine giriş için mülâkat ve beden yeterliliği ile yazılı sınavını kazanarak puan durumu itibariyle yapılan sıralamada alınacak öğrenci kontenjanı içinde bulunmak.

  Temel askerlik (intibak) eğitiminde başarılı olmak bu eğitimde başarılı olmayanları okulla ilişiği kesilir.

  Başvuru Formu Temini;

  Başvuru formlarını şahsen veya posta ile; Deniz Lisesi Komutanlığı Kayıt Kabul Komisyonu Başkanlığı 811340 Heybeliada/İstanbul adresinden alabilirsiniz. Ayrıca Mahalli Askerlik daire/şube başkanlıkları ile il, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden ve Okul Müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.
+ Yorum Gönder