+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Fourier Yasası Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fourier Yasası Nedir?
  Fourier Yasası Nedir? 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  Fourier Yasası hakkında bilgiler

  Kondüksiyonla ısı akışının temel denklemi, izotermal bir yüzeyden geçen ısı akış hızı ve yüzeydeki sıcaklık dalgalanmaları arasındaki orantı ile verilir; A = izotermal yüzeyin alanı, q= yüzeye normal yöndeki ısı akış hızı, T = sıcaklık, x = ölçülen mesafe (yüzeye dik doğrultuda); k = orantı sabiti olduğuna gör e,

  dq/dA = –k ∂T/∂x ..(1)

  Eşitlikteki kısmi türev, sıcaklığın hem konum ile ve hem de zamanla değiştiğini belirtir. Negatif işaret, ısı akışının sıcaktan soğuk tarafa doğru ve ısı dalgalanmasının
  ısı akışı ile zıt işaretli olduğunu gösterir.
  A alanı ısı akışına dik bir yüzeydir; n ise A alanına dik doğrultuda ölçülen yolun uzunluğunu gösterir. Denklem(1), izotermal bir yüzeyden geçen ısı akışı için özel olmasına
  rağmen, herhangi bir yüzeyden geçen ısı akışı için de uygulanabilir. Bu durumda, A yüzeyin alanı, n de alana dik olan yol uzunluğudur.
  Fourier Kanununun bu şekilde genişletilmesi, ısının düz hatlar yerine eğriler boyunca aktığı iki- veya üç- boyutlu akımların incelenmesine olanak vermiştir. Bir-boyutlu akışta normallerle gösterilen ısı akış yönü doğrusaldır. Bir-boyutlu ısı akışı, bir-boyutlu
  mayi akışına benzer ve geçilen yolu ölçmek için sadece bir doğrusal koordinat yeterlidir.
  Bir-boyutlu ısı akışını Şekil-1’deki düz bir fırın duvarı örneğinde inceleyelim. Başlangıçta duvarın sıcaklığı, hava ile dengede olduğundan 25-26 'C dir. Duvardaki sıcaklık dağılımı I çizgisi ile gösterilmiştir. Denge sıcaklığında T, zaman ve konuma bağlı değildir.
  Duvarın bir tarafı 650 'C deki fırın gazları ile aniden temas ettiğinde gaz ve duvar arasındaki ısı akışına karşı herhangi bir direnç olmadığı durumda, duvarın sıcak gazla
  temas eden tarafı kısa bir zaman içinde 650 'C ye ısınır ve ısı akışı başlar. Bir süre sonra sıcaklık dağılımı, II ile gösterilen bir eğri boyunca ilerler ve C ile gösterilen bir noktanın sıcaklığı artar; bu durumda T, hem zamana ve hem de konuma bağlıdır. Bu prosese yatışkın olmayan-hal iletimi denir ve Denklem(1) şekildeki her noktaya her zaman diliminde uygulanabilir. Duvarın yeteri kadar uzun bir zaman sürecinde sıcak gaz ve soğuk hava ile temasta olması durumunda, sıcaklık dağılımı III çizgisiyle gösterilen şekli alır; bu dağılım zamanın uzamasıyla artık değişmez. Sabit sıcaklık dağılımındaki kondüksiyona yatışkın-hal kondüksiyonu veya iletimi denir.
  Yatışkın halde T sıcaklığı sadece konuma bağlıdır ve herhangi bir noktadaki ısı akış hızı sabittir.
+ Yorum Gönder