+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Hareket bağıntıları ile ilglli 100 soru lazım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hareket bağıntıları ile ilglli 100 soru lazım
  lütfen yardımcı olun acil!!!!!! 2. Ayyıldız Bayrak
  Devamlı Üye

  ÖRNEK 1:İki şehir arası 450 kilometredir.Karşılıklı hareket eden
  iki taksiden birinin saatteki ortalama hızı 70 kilometre,
  diğerinin 80 kilometredir.İki taksi kaç saatsonra karşılaşırlar?

  ÇÖZÜM:
  İki şehir arası uzaklık,hızlar toplanarak bölünür:

  70+80=150
  450:150=3 saat sonra karşılaşırlar.

  ÖRNEK 2:İki köyden karşılıklı hareket eden iki kişiden birinin saatteki ortalama hızı 5 kilometre,diğerinin
  6 kilometredir.3 saat sonra karşılaştıklarına göre,köyler arası
  kaç kilometredir?

  ÇÖZÜM:
  Hareket karşılıklı olduğu için,hızlar toplamı süre ile çarpılır:

  5+6=11
  11*3=33 kilometre(iki köy arası)

  ÖRNEK 3:
  Saatteki ortalama hızı 70 km olan bir otomobil ile saatteki ortalama hızı 40 km olan bir tır,aynı anda aynı yönde hareket ediyorlar.2 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç km olur?

  ÇÖZÜM:
  Hızlar farkı süre ile çarpılır:

  70-40=30(hızlar farkı)
  30*2=60 km (aralarındaki uzaklık)

  Ustteki cozumleri gordunuz simdi altta 9 soru var onlari cevaplariyla birlikte verecegim cozumsuz ayrica indirmeniz icin 1 de dosya linki koyacagim en alta , dosyada 37 adet Matematik Hız Problemleri sorulari ve cevaplari var..

  1. A kentinden B kentine gitmek için aynı anda yola çıkan iki otomobilden birincisi saatte 30 km, ikincisi de saatte 40 km hızla, gidiyor. İkinci otomobil B kentine 2 saat önce vardığına göre, A ve B kentleri arası kaç km dir?
  A) 180 B) 240 C) 280 D) 300 E) 320

  2. A kentinden B kentine giden ve durmadan geri dönen bir otomobil, gidişinde ortalama 60 km, dönüşünde 40 km hız yapmıştır. Bu otomobil 4 saatte gidip geldiğine göre A dan B ye kaç saatte gitmiştir?
  A) 1,1 B) 1,2 C) 1,4 D) 1,6 E) 1,8

  3. “Bir çember üzerinde yarışan iki hareketliden ikincisi, iki turluk bir yarışı 5 dakika önce bitirmiştir.” Aşağıdaki durumların hangisinde bu yarışın sonucu değiştirdi?
  A) Çemberin çevresinin 2 katı uzunluğunda, düz bir yolda yarış yapılsaydı.
  B) Çemberin yarıçapı 2 katına çıkarılıp 1 turluk yarış yapılsaydı.
  C) Çemberin yarıçapı ve hareketlilerin hızları yarıya düşürülseydi.
  D) Çemberin yarıçapı yarıya düşürülüp 4 turluk yarış yapılsaydı.
  E) Hareketlilerin hızları 2 katına çıkarılıp 1 turluk yarış yapılsaydı.

  4. Bir araba 50 km/saat hızla a saat, 60 km/saat hızla b saat yol alıyor. a>b olduğuna göre bu yolculuksırasında arabanın ortalama hızı kaç km/saat olabilir?
  A) 58 B) 57 C) 56 D) 55 E) 54

  5. 600 km lik yolun bir kısmı toprak bir kısmı asfalttır. Bu yolu kat edecek olan bir aracın topraktaki ve asfalttaki ortalama hızı sırası ile 60 km/saat ve 90 km/saat tir. Araç yolun tamamını 8 saatte aldığına göre, yolun asfalt kısmını kaç saatte gider?
  A) 5,5 B) 5 C) 4,5 D) 4 E) 3,5

  6. Birbirinden hızı öbürünün hızının 2 katı olan iki koşucu, bir çembersel pistin başlangıç noktasından, aynı anda koşmaya başlıyorlar. Bu iki koşucu, ilk kez, aynı anda pistin başlangıç noktasına geldiklerinde hızı daha fazla olan koşucu kaç tur yapmış olur?
  A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

  7. Hızları farklı 8 km/saat olan iki bisikletli, aynı noktadan, aynı anda, zıt yönde hareket ediyorlar. Hareketinden 1 saat sonra aralarındaki uzaklık 40 km olduğuna göre, daha yavaş giden bisikletlinin hızı kaç km/saat tir?
  A) 8 B) 10 C) 14 D) 16 E) 20

  8. Hızları toplamı saatte 120 km olan iki araç A ve B noktalarından aynı anda ve birbirlerine doğru hareket ederek 3 saat sonra C noktasında karşılaşıyorlar. A dan hareket eden araç C ile B arasındaki uzaklığı 5 saatte gittiğine göre, bu aracın saatteki hızı kaç km dir?
  A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

  9. Bir motosikletli A ve B kentleri arasındaki yolu 3 saatte almaktadır. Motosikletli, saatteki hızını 15 km azaltırsa aynı yolu 4 saatte almaktadır. Buna göre, A ve B kentleri arasındaki yol kaç km dir?
  A) 210 B) 190 C) 180 D) 160 E) 120
 3. Ziyaretçi
  tsk ederim çok saolasun
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Bağıntı ile ilgili Çözümlü sorular

  (2x-y,4)=(3,5x+y) ise (x,y) ikilisi nedir ?

  ÇÖZÜM : 2x – y = 3 2x - y = 3
  + 5x + y = 4 2.1 –y = 3
  7x 7 2 –y = 3
  7 7 y = -1

  X = 1

  A = { x I 1 < x < 5 , x tam sayı} , B = {a , b} , C ={2 , 3 , 5} olduğuna göre
  (A x B ) n (C x B) nedir ?

  ÇÖZÜM : (AXB)n(CXB)=?

  A={2,3,4} B={a,b} C={2,3,5}

  AXB={(2,a)(2,b)(3,a)(3,b)(4,a)(4,b)}

  CXB={(2,a)(2,b)(3,a)(3,b)(5,a)(5,b)}

  (AXB)n(CXB)=

  3. A={1,2,3} AXB={(1,a)(1,b)(1,c)(2,a)(2,b)(2,c)(3,a)(3,b)(3,c) } olduğuna göre
  B Kümesi nedir?

  ÇÖZÜM : AXB={(1,a)(1,b)(1,c)(2,a)(2,b)(2,c)(3,a)(3,b)(3,c) }

  A={1,2,3}


  4. A={2,3,4,5} B={a,b,c} kümeleri veriliyor. A’dan B’ye kaç tane bağıntı vardır?

  ÇÖZÜM : A®B olduğu için

  AXB{(2,a)(2,b)(2,c)(3,a)(3,b)(3,c)(4,a)(4,b)(4,c)( 5,a)(5,b)(5,c)}

  A={a,b,c} kümesindeki yansıyan ve simetrik bağıntılar nedir?

  ÇÖZÜM : Yansıyan={(a,a)(b,b)(c,c)

  Simetrik = {(a,a)(b,b)(c,c)(b,c)(c,b)}


  7. A={1,2,3} kümesi üzerinde yansıyan ve ters simetriği bulunuz?
  ÇÖZÜM : Yansıyan={(1,1)(2,2)(3,3)}

  Ters simetrik={(1,2)(1,4)}


  A = {1,2,3,4} kümesi üzerinde b ={(x,y) I x < y} bağıntısı veriliyor. Yansıma, simetri, ters simetri, geçişme özelliklerinden kaç tanesi b da vardır ?
  ÇÖZÜM :b ={(x,y) I 1<2}® (1,2)
  b ={(x,y) I 1<3}® (1,3)
  b ={(x,y) I 1<4}® (1,4)
  b ={(x,y) I 1<3}® (2,3)
  b ={(x,y) I 1<2}® (1,2)
  b ={(x,y) I 1<2}® (1,2)
  ..
  ..
  A= { 1,2,3,4,5,6,7,8} kümesi üzerinde b={(x,y) I 4 I x-y} bağıntısı veriliyor.
  b bir denklik bağıntısı ise b’nin denklik sınıfları sayısı kaç tanedir ?

  ÇÖZÜM : X-Y 5-1
  b=--------- =(5,1) = ------------
  4

  6-2
  (6,2)= -------------
  4

  7-3
  (7,3)=---------------
  4

  8-4
  (8,4)=---------------
  4


  A={a,b,c] ve B={3,6,7,8] kümeleri veriliyor. A’ dan B’ ye olan fonksiyonları gösteriniz ?

  ÇÖZÜM :

  13. A{-2,1,3} f : A®B ve f (x) = 2x-1 ise f (A) = ?

  ÇÖZÜM :
  A f (x) = 2x-1 B

  14.
  3x-1
  15. f(x) = ---------- ise, f –2 (2) nedir ?
  4x+2

  ÇÖZÜM :

  3x-1 -2x-1 -2.2 –1 -5
  F(x) = ------------ ise f –1 (x) = ------------ = f(2) = ------------ = ---------
  4x+2 4x-3 4.2-3 5

  16. R’ den R’ ye f(3x-1)= (6x+1 ise f(2) kaçtır ?

  ÇÖZÜM :
  x+x
  F(3.(--------) –1) = 6x+1
  3
  f(x)= 6x+1
  f(2) = 6.2+1
  = 12+1


  17. R’ den R’ ye f(x)= x+3 g(x)= 2x-1 ise f(a)+(f o g)(1) = 8 ise a kaçtır ?

  ÇÖZÜM :

  f(a)+f(g(1) = 8
  f(a)+f(2.1-1) = 8
  f(a)+f(1) = 8
  f(a)+f(x) = 1+3
  f(a)+4 = 8

  18. 5x+2
  f(x) = ----------- ise f –1 (x) nedir?
  4x-3

  ÇÖZÜM :

  19. R’ den R’ ye f(x) = 2x-7 g(x) = 3x2 fonksiyonları veriliyor. (f o g)(2) değeri kaçtır ?

  ÇÖZÜM : f(x) = 2x-7 g(x) =3x2 ise
  F o g(2) = f{g(2)}
  = f(3x2)(2)
  = f(3.22)
  = f(12)

  f(x) = 2x-7
  f(12)= 2.12-7
  = 24-7

  20. f ve g fonksiyonları R’ den R’ ye ve f(x) = 3x-1 g o f(x) = 12x-1 ise g(x) = kaçtır ?

  21. x* y= x2+2y-1 ise 2* 5 değeri kaçtır ?

  ÇÖZÜM :
  x*y= x2 +2y –1
  2*5= 22 +2.5-1
  = 4+10-1

  22. f : ®R, f(x) = 3x2 , g : R® R, g(x) = 2x+4 ise (gof)(x+1) nedir ?

  ÇÖZÜM : gof(x) = 2x+4 0 3X2
  =2(3x2)+4
  =6x2+4
  =6.(x+1)2 +4
  g(x+1)=6.(x2.2x.1)+4
  =6x2+12x+6+4

  =6x2+12x+10
  23. x ∆ y =x +y –1 ve x*y = (x ∆ y)+2 işlemleri tanımlanıyor. Buna göre 3 * a = 5 ise “a” kaçtır ?

  ÇÖZÜM :
  x*y = (x∆y)+2
  3*a = (3+a-1)+2
  3*a = 2+a+2
  3*a =4+a
  4+a = 5


+ Yorum Gönder


Hareket-Hareket çeşitleri-Hareket Bağıntıları- 100 Adet Soru ve çözümü,  hareket bağıntıları nelerdir,  hareket bağıntıları nedir,  hareket ve hareket çeşitleri soruları,  hareket bağıntıları ile ilgili sorular,  hareket ve hareket çeşitleri hareket bağıntıları