+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Matematikle İlgili Tarih Şeridi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Matematikle İlgili Tarih Şeridi
  Matematikle İlgili Tarih Şeridi

  Matematikle İlgili Tarih Şeridi lazım yardımcı olurmusunuz 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  Milattan Önce Matematik Buluşları


  • Matematik sözcüğü, ilk kez, M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır.
  • Yazılı literatüre girmesi, Platon’la birlikte, M.Ö. 380 civarında olmuştur
  • matematiğin M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya’da başladığını söyleyebiliriz.
  • Herodotos’a (M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır’da başlamıştır
  • 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
  • 3000 Babil’de ilk toplamamakinesi kullanıldı
  • 540 Miletli (Batı Anadolu’da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
  Milattan Sonra Matematik Buluşları


  • 1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini ict etti
  • ” 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplamamakinesini icat etti
  • Olasılığın (prior) tanımı 1654 yılında Pascal ve Fermat arasındaki yazışmalarda formüle edildi
  • 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
  • Meşhur Bernoulli teoremi ve binom dağılımı 1713 yılında ortaya atıldı
  • “Minifici Logaritmorum Canonis Descripto’’logaritma cetveli tanımı ve iki ayrı trigonometri ile bütün matematik hesaplarında kolay ve çabuk kullanılmasına genel açıklaması) adlı, zamanın bilim dili olan Latince olarak kaleme alınmış eser, ilk kez 1614 yılında Edinburg şehrinde yayınlandı.

+ Yorum Gönder


matematikle ilgili tarih şeridi,  matematik ile ilgili tarihi şeridi,  matematik ile ilgili tarih şeridi,  matematikle ilgili tarih şeridi örnekleri