+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Sosyal bilgiler dersinde neler öğreniyoruz? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sosyal bilgiler dersinde neler öğreniyoruz?
  sosyal bilgiler dersinde neler öğreniyoruz? 2. Asel
  Bayan Üye

  A-Genel Kazanımlar

  Çevresini, yurdunu ve dünyayı tanır.
  Yakın çevresinin ekonomik değerlerini ve ulusal kaynakları tanır.
  Çevresinin ve yurdunun yönetim örgütlerini bilir.
  Aile, okul ve toplum yaşamının dayandığı temel ilkeleri bilir.
  Günlük yaşamında haritadan yararlanma yollarını kavrar.
  Türklerin geniş bir alana dağılmış büyük bir ulus olduğunu kavrar.
  Çevreyi koruma ve iyileştirme bilinci kazanır.
  Ulusuna, bayrağına, askerine, ordusuna ve insanlığa sevgi, saygı duygularını geliştirir.
  Sorumluluk alma, yardımlaşma ve beraber çalışmayı alışkanlık hâline getirir.
  Ailesine, ulusuna, vatanına, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, özverili, iyi vatandaş olarak yetişir.
  Toplumdaki bireylerle sosyal ilişkiler kurar.
  B-Özel Kazanımlar

  Ailenin görevlerini bilir.
  Ailede demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir.
  Okulun kazandırdıklarının farkında olur.
  Okulda demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir.
  Toplum içinde bir arada yaşamanın önemini bilir.
  Toplum yaşamını düzenleyen kuralları tanır.
  Toplum yaşamını düzenleyen kuralların önemini bilir.
  Toplumda demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir.
  Türk toplumunda ailenin önemini kavrar.
  Aile bireyleri arasındaki dayanışmanın önemini kavrar.
  Dayanışmanın toplum yaşamındaki önemini kavrar.
  Türk kadınının toplumdaki yerini fark eder.
  Atatürk’ün öğretmenlere önem verdiğini fark eder.
  Cumhuriyetten önceki olay ve olguları bilir.
  Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini bilir.
  Cumhuriyetin getirdiği yenilikleri açıklar.
  Atatürk’ün yaşamıyla ilgili olaylar ve olguları kavrar.
  Atatürk’ün son günleri ile ilgili olaylar ve olguları bilir.
  Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini tanımaya ilgi duyar.
  Atatürk ile ilgili anıları dinlemekten zevk alır.
  Ulus kavramının anlamını bilir.
  Vatan kavramının anlamını bilir.
  Türk ulusunun özelliklerini bilir.
  Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın gereğini kavrar.
  Haritayı tanır.
  Harita çeşitlerini bilir.
  Haritaları çeşitlerine göre ayırt eder.
  Haritanın yönlerini bilir.
  Haritalarda bazı özel renk ve işaretler kullanıldığını bilir.
  Haritadan yararlanma yollarını bilir.
  Atlası tanır.
  Köyün özelliklerini bilir.
  Köyün yönetimini bilir.
  Bulunduğu ilçeyi tanır.
  Bulunduğu ilçenin yerini ayırt eder.
  Bulunduğu ilçenin özelliklerini bilir.
  İlçenin yönetimini bilir.
  Bulunduğu ili tanır.
  Bulunduğu ilin yerini ayırt eder.
  Bulunduğu ilin özelliklerini bilir.
  İlin yönetimini bilir.
  Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini tanır.
  Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini ayırt eder.
  Yurdumuzun coğrafî bölgelerini tanır.
  Yurdumuzdaki coğrafî bölgelerin yerini ayırt eder.
  Yurdumuzun doğal durumunu tanır.
  Yurdumuzun doğal durumunu kavrar.
  Yurdumuzun ekonomik yaşamını oluşturan alanları tanır.
  Yurdumuzun ekonomik yaşamını oluşturan alanların önemini kavrar.
  Yurdumuzdaki başlıca sosyal yardım kurumlarını tanır.
  Yurdumuzdaki başlıca sosyal yardım kurumlarının görevlerini açıklar.
  Türkiye Büyük Millet Meclisini bilir.
  Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini bilir.
  Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olguları bilir.
  Cumhurbaşkanının görevlerini bilir.
  Bakanlar Kurulunu bilir.
  Bakanlar Kurulunun görevlerini bilir.
  Doğal çevreyi bilir.
  Çevre sorunlarını bilir.
  Çevre sorunlarının çözümünde yapılması gerekenleri açıklar.
  Doğal âfetleri tanır.
  Doğal âfetleri ayırt eder.
  Doğal âfetlerin zararlarını açıklar.
  Doğal âfetlerden korunma yollarını açıklar.
  İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkları tanır.
  İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların yerini ayırt eder.
  Türklerin ilk yurdu ile ilgili olayları bilir.
  Tarihteki başlıca Türk devletlerini tanır.
  Tarihteki başlıca Türk devletlerinin yerini ayırt eder.
  Osmanlı Devleti ile ilgili başlıca olay ve olguları bilir.
  Atatürk’ün ulusal tarihimize verdiği önemi fark eder.
  Atatürk’ün ulusal kültüre önem verdiğini kavrar.
  Yeryüzünde bulunan kıt’aları tanır.
  Yeryüzünde bulunan kıt’aların yerini ayırt eder.
  Dünya ülkelerinden başlıcalarını tanır.
  Dünya ülkelerinden başlıcalarının yerini kavrar.
  Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’ni tanır.
  Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nin yerini kavrar.
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  • Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
  • Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırır.
  • Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlar.
  • Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
  • Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
  • Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamızı sağlar.
  • Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
  • Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
  • İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
  • Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini öğretir.
+ Yorum Gönder


sosyal bilgiler sayesinde neler öğreniyoruz,  sosyal bilgiler dersinde neler öğreniyoruz,  sosyal bilgiler dersi sayesinde neler öğreniyoruz,  sosyal bilgiler dersinden neler öğreniyoruz,  sosyal bilgiler dersi sayesinde neler öğreniriz