+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda İbni sinanın kişilik özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İbni sinanın kişilik özellikleri nelerdir
  ibni sinanın kişilik özellikleri nelerdir ibni sinanın kişilik özellikleri nelerdir 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İslam filozofu Aristotelesçi felsefe anlayışını İslam düşüncesine göre yorumlayarak, yaymaya çalışmış, görgücü-usçu bir yöntemin gelişmesine katkıda bulunmuş bir bilim adamıdır Buhara yakınlarında Hormisen'de doğup, 21 Haziran 1037'de Hemedan'da ölmüştür Gerçek adı Ebu'l-Ali el-Hüseyin B Abdullah İbn Sina'dır Babası, Belh'ten göçerek Buhara'ya yerleşmiş, Samanoğulları hükümdarlarından II

  Nuh döneminde sarayla ilişki kurmuş, yüksek görevler almış olan Abdullah adlı birisidir İbn Sina, önce babasından, sonra çağın önde gelen bilginlerinden Natilî ve İsmail Zahid'den mantık, matematik, gökbilim öğrenimi görmüştür Bir süre tıpla ilgilenmiş, özellikle, hastalıkların ortaya çıkış ve yayılış nedenlerini araştırmış, sağıltımla uğraşmıştır Bu alandaki başarısı nedeniyle, II Nuh'un özel hekimi olarak görevlendirildi, onu sağlığa kavuşturunca, dönemin önde gelen tıp bilginlerinden biri olarak önem kazanmıştır
+ Yorum Gönder