+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Biyolojide adenin ne demektir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Biyolojide adenin ne demektir?
  Biyolojide adenin ne demektir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Adenin

  Canlı hücrelerin temel bileşenidir. Nükleik Asit ve benzeri biyolojik önemi olan bir çok Maddede bağlanmış olarak bulunur.

  Molekül formülü C5H5N5 tir. 1897ˊde Alman kimyacı Emil Fischer tarafından sentez yoluyla üretildi. Biyokimyasal rolleri çok önemli olan adenozinin ve deoksiadenozinin oluşumunda görev alır. Adenin bileşikleri arasında öldürücü kansızlığa karşı etkili olan B12 vitamini , adenozin trifosfat ve başka koenzimler vardır.

  Adenin, toplam iki tane olan pürin bazlarından biridir. DNA ve RNA nükleik asitlerinin nükleotidlerinde bulunur. Adenin, DNAˊda timine, RNAˊda ise urasile Hidrojen bağlarıyla bağlanarak içinde bulunduğu nükleik asidin yapısını sabitleştirir.

  Adenin, ribozˊa bağlandığında bir nükleosit olan adenozinˊi, deoksiribozˊa bağlandığında deoksiadenozinˊi oluşturur. Adenozine üç fosfat grubu bağlanınca adenozin trifosfat (ATP) oluşur. ATP, hücre metabolizmasında tepkimeler arasında enerji taşınmasını sağlayan temel yöntemlerden biri olarak kullanılır.

  Geçmişte adenin, literatürde bazen vitamin B4 olarak adlandırılmaktaydı, ancak artık gerçek bir vitamin olarak düşünülmemektedir (bkz. B vitamini ). Kimyasal formülü C5H5N5ˊtir.
+ Yorum Gönder