+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Kuranı kerımın turkçe meali indekz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kuranı kerımın turkçe meali indekz
  kuranı kerimin türkçe meali indeksi 2. Asel
  Bayan Üye

  kuranı kerımın turkçe meali indekz

  Kur'ân-ı Kerîm İndeksi
  ____Sûre/Âyet
  Abdest 5/6
  Açık açık ayetler okunduğunda, “büyüdür” diyenler 46/7,8
  Açık bir sapıklık içinde olanlar 31/11
  Açık ve gizli nîmetler 31/20
  Âd kavmi 26/123-140
  Âd kavmine Hûd a.s.’ın gönderilişi 7/65-72
  Âd kavmine uğultulu kasırga 54/18-21
  Âd kavminin iri yapılılığı 7/69
  Âd kavminin köşkler edinmesi 26/129
  Âd ve Semûd halkı 29/38
  Âd ve Semûd kavmi 41/13-18
  Âd, yüksek sütunlu İrem, Semûd ve Fir’avn 89/6-13
  Adak 2/270 3/35 19/26 22/29 76/7
  Adâlet 5/42 57/25
  Adâlet yapmak 49/9
  Adâletle hükmetmek 4/58
  Âdem (a.s.) ’a bütün isimlerin öğretildiği 2/31
  Âdem a.s. ve eşine yasak ağaç (Cennette) 2/35
  Âdem a.s. ve eşinin Cennetten indirilişi 2/30-39
  Âdem a.s.’a iblisin secde etmediği 2/34
  Âdem a.s.’a meleklerin secde etmesi 2/34
  Âdem a.s.’a secde konusu (şeytanın secde etmediği..) 17/61-65
  Âdem a.s.’ın kıssası 7/11-27 20/115-127
  Âdet görme 2/222
  Affetmek 2/263
  Ağacın altında biat edenler (Allah’ın onlardan râzı olduğu) 48/18,19
  Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa O’nun kelimeleri tükenmez.. 31/27
  Âhiret (inkarcılara bağırılması) 40/10-13
  Âhiret hakkında kuşku 27/66
  Âhiret inanma yeri değildir 34/52
  Âhiret yurdu (asıl hayat) 29/64
  Âhirete îman 2/4
  Âhireti isteyene 17/19
  Âhirette anlamanın fayda vermediği 89/23
  Âhirette ortak koşanlarla, koştukları ortakların durumu 10/28-30
  Âhirette pişmanlık 89/24
  Âhirette, inkarcıların, Allah’ı göremeyeceği, inananların göreceği 83/15
  Âhirette, tapılanların tapanları inkâr etmesi 19/82
  Âhiretten korkmayanlar 74/53
  Akitler 5/1
  Aklını kullanmak 23/80
  Akraba bile olsa, ortak koşanlardan mağfiret dilenmez 9/113
  Akrabâlık bağlarını koparanlar 2/27 47/22,23
  Akşam namazı vakti ve sabah namazı 17/78
  Akşam ve sabah namazı (tesbih) 30/17
  Allah’a ve Resûlüne karşı gelenin apaçık bir sapıklık içinde olduğu 33/36
  Alay edenler 25/41,42
  Alay edenlerle berâber oturmamak 6/68
  Alay etmek (başka bir toplulukla alay etmek) 49/11
  Alçakgönüllü, saygılı, samîmî insanlar.. 22/34,35
  Aldanma günü 64/9
  Aldatıcı şeytanın, Allah hakkında aldatması 31/33
  Aldatıcının Allah’ın affı ile aldatması 35/5
  Allah adâletle hükmeder 40/20
  Allah anıldığında kalpleri ürkenler 39/45
  Allah bilendir, halîmdir (birden öfkeye kapılıp cezâ vermez) 33/51
  Allah bilir, biz bilmeyiz (misâl vermeyi) 16/74
  Allah bizim sâhibimizdir 8/40
  Allah çok şefkatli, çok merhametlidir 57/9
  Allah dilemedikçe dileyemeyiz 76/30 81/29
  Allah dileseydi bir tek millet yapardı 42/8
  Allah dileseydi bir tek ümmet yapardı.. 5/48
  Allah dileseydi herkes inanırdı 10/99
  Allah dileseydi hidâyet üzerine toplardı 6/35
  Allah dileseydi ortak koşmazdık.. diyenler 16/35
  Allah göğüslerin özünü bilir 8/43
  Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfıklar 48/6
  Allah haktır, O’ndan başka yalvardıkları bâtıldır 22/62
  Allah her şeyi bilir 22/76
  Allah hiç haksızlık etmez 45/22
  Allah hiç zulmetmez 10/44
  Allah için açık yada gizli fark etmez 33/54
  Allah için harcamak 57/7-11
  Allah için sabretmek 74/7
  Allah ile berâber bir başkasına dua 72/18
  Allah ile berâber başka bir ilah çağırmak 26/213
  Allah ile berâber başka bir ilah mı var? 27/59-64
  Allah ile berâber başka bir şeyi ilah edinip yalvarmamak 28/88
  Allah ile berâber başka ilah edinip yalvarmazlar 25/67
  Allah ile berâber başka ilah edinme 17/22
  Allah ile berâber başka ilah tutanlar 15/96
  Allah ile berâber başka ilahlar uydurmamak 51/51
  Allah ile buluşmayı ummak 29/5
  Allah isteseydi ortak koşmazlardı.. 6/107
  Allah kâfidir, O’ndan başkasından korkma 39/36
  Allah latiftir, habîrdir 22/63
  Allah nûrunu tamamlar 61/8
  Allah rızâsı için harcamak 2/3
  Allah sözünden caymaz 14/47
  Allah tektir, O’ndan başka ilah yoktur 38/65-68
  Allah vaadinden caymaz 30/6 39/20
  Allah ve Elçisi’yle savaşanların cezâsı 5/33,34
  Allah ve Resûlüne itaat 33/36
  Allah yanında en üstün olan 49/13
  Allah yaptığından sorulmaz, onlar sorulur 21/23
  Allah, adâleti, iyilik yapmayı, akrabaya vermeyi emreder 16/90
  Allah, bir insanla (karşılıklı) konuşmaz 42/51
  Allah, bütün günahları bağışlar (şirk hariç) 39/53
  Allah, dilediğini sapıklığı içinde bırakır, dilediğini doğru yola iletir 35/8
  Allah, dönüp dolaşacağımız yeri ve varıp duracağımız yeri bilir 47/19
  Allah, gizli ve açık her şeyi bilir 16/19 13/9,10
  Allah, göğüslerin özünü bilir 31/23
  Allah, inananların koruyucusudur 47/11
  Allah, inananların tek dostudur 6/51
  Allah, insanlara lütûfkârdır 40/61
  Allah, iyilik edenlerle berâberdir 29/69
  Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer 8/24
  Allah, korunanların dostudur 45/19
  Allah, kulları için küfre râzı olmaz 39/7
  Allah, kullarının üstünde tam hâkimdir 6/18
  Allah, onların, kendisinden başka nelere yalvardıklarını bilir 29/42
  Allah, saptırdığını yola getirmez 16/37
  Allah, yalancı nankör insanı doğru yola iletmez 39/3
  Allah, yöneleni kendisine iletir 42/13
  Allah, zâlim bir toplumu doğru yola iletmez 46/10
  Allah, zâlim kavmi doğru yola iletmez 28/50
  Allah. diyecekler 39/38
  Allah’dan umut kesmek 15/55,56
  Allah’a dayanmak 64/13
  Allah’a denk tutanlar 6/1-8
  Allah’a güvenene Allah yeter 65/3
  Allah’a güvenmek 57/8
  Allah’a hamd etmek ve gereği gibi tekbir etmek 17/111
  Allah’a ibâdet etmek 22/77
  Allah’a ibâdete hiç kimseyi ortak etmemek 18/110
  Allah’a kulluk etmek gerektiği 2/11-22
  Allah’a kulluk etmeye tenezzül etmeyenler 40/60
  Allah’a kulluktan geri durmamak 7/206
  Allah’a misaller vermeğe kalkmak 16/74
  Allah’a muhtaç olduğumuz 35/15
  Allah’a sarılmak 22/78
  Allah’a sığınma 113/1-5
  Allah’a sığınma (vesveseden..) 114/1-6
  Allah’a şükretmek 2/152
  Allah’a ve Elçisi'ne karşı gelen 58/5
  Allah’a ve Elçisi’ne itaat 48/17 49/1 58/13 64/12
  Allah’a ve Resûlü’ne itaat 24/52 47/33
  Allah’a verilen sözde durmak 33/23
  Allah’a yalan uyduran 11/18
  Allah’a yalan uydurmak 5/103
  Allah’ı aldatmağa çalışmak (iki yüzl.) 4/142-145
  Allah’ı anmak 24/37
  Allah’ı anmak (nasıl anmak gerektiği) 7/205
  Allah’ı anmak (O’nun da anacağı) 2/152
  Allah’ı anmak (oturarak, ayakta ve yanları üzerinde) 4/103
  Allah’ı anmaktan yüz çevirenden yüz çevirmek 53/29
  Allah’ı anmayanlar 39/22
  Allah’ı bırakıp, şeytan ve dostlarını dost edinenler 18/50
  Allah’ı çok anmak 8/45
  Allah’ı çok anmak ve O’nu tesbih etmek 33/41,42
  Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlar 33/35
  Allah’ı gereği gibi bilmek 39/67
  Allah’ı kızdıran şeylerin ardınca gidenler 47/..28
  Allah’ı lâyıkıyla takdir etmek 22/74
  Allah’ı tesbîh etmek 57/1 69/52
  Allah’ın boyası 2/138
  Allah’ın rızâsına uyan – uymayan 3/162
  Allah’ın, dilerse başkalarını getirmesi 4/133
  Allah’ın azâbı çok acıdır 15/50
  Allah’ın cezâsı çok çetindir 40/22
  Allah’ın çok bağışlayıcı olduğu 20/82
  Allah’ın davetçisine uymayan 46/32
  Allah’ın dilediğini değiştirecek yoktur 6/17
  Allah’ın dînine yardım 61/14
  Allah’ın dînine yardım edene Allah yardım eder 47/7
  Allah’ın elçisini incitenler 33/57
  Allah’ın hizbi 58/22
  Allah’ın hükmü 5/50
  Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler 5/44,45,47
  Allah’ın izni olmadan kimse inanamaz 10/100
  Allah’ın kânununda bir değişiklik yoktur.. 17/..76,77
  Allah’ın kânununda değişme olmaz 35/43
  Allah’ın lâneti zâlimlerin üzerinedir 11/18-22
  Allah’ın lütfu 3/164
  Allah’ın nîmetini bilip, yine de inkâr edenler 16/83
  Allah’ın nîmetini sayamayız 14/34 16/18
  Allah’ın nîmetleri 55/1
  Allah’ın nişanlarına saygı göstermek 22/32
  Allah’ın nûru 24/35,36
  Allah’ın rahmetinden kâfirler ümit keser 12/87
  Allah’ın rahmetinden ümîdi kesmiş olanlar 29/23
  Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez 39/53
  Allah’ın saptırdığı 7/186
  Allah’ın selamlamadığı bir tarzda selamlayanlar (Cehennem onlara yeter..) 58/8
  Allah’ın sıfatları 59/22-24 112/1-4
  Allah’ın sözünü değiştirmeğe kalkmak 7/162
  Allah’ın sözünü değiştirmek 7/162
  Allah’ın süresi ertelenmez 71/4
  Allah’ın şaşırttığını yola getirecek yoktur 39/36
  Allah’ın şımarttığını kim yola getirebilir.. 30/29
  Allah’ın vaadi mutlaka yerine gelecektir 30/60
  Allah’ın ve Elçisi’nin hükmüne uymak 24/47-52
  Allah’ın yapacağı işi engelleyecek yoktur 29/22
  Allah’ın yaratması 19/9
  Allah’ın yardımı 3/160
  Allah’ın yasasında bir değişiklik olmadığı 48/23
  Allah’ın yol gösterdiğini şaşırtacak yoktur 39/37
  Allah’ın yolu.. 42/52,53
  Allah’ın yoluna engel olanlar 47/32,34
  Allah’ın yolundan saptırmak için boş sözler 31/6
  Allah’ın zâtı için zaman yoktur 16/77
  Allah’ın, elçisine darılmadığı 93/1-11
  Allah’ın, elçisinin günahını bağışlaması 48/2
  Allah’ın, inananlara fetih ve ganîmet verdiği.. 48/20,21
  Allah’ın, inananları savunup, hâinleri sevmediği 22/38
  Allah’ın, insana lütufları, ikramları 17/70
  Allah’ın, kendilerini gazâbettiği bir topluluğu dost edinenler 58/14-17
  Allah’ın, kullarına çok acıdığı 17/66
  Allah’ın, Musa a.s. ile konuşması 4/164 28/30
  Allah’ın, mü’minlere îmanı sevdirip, küfrü çirkin göstermesi 49/7,8
  Allah’ın, mü’minlere karşı çok bağışlayıcı ve çok esirgeyici olduğu 33/43
  Allah’ın, sapıklıkta bıraktığı 42/44-46
  Allah’tan ayrı olarak Allah’ın kullarını veliler edinenler 18/102
  Allah’tan başka dost ve yardımcı yoktur 9/116 29/22 42/31
  Allah’tan başka dostlara uyma.. 7/3
  Allah’tan başka eşler tutup, Allah’ı sever gibi sevenler 2/165
  Allah’tan başka ilah olsaydı biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı 23/91
  Allah’tan başka koruyucu ve yardımcı yoktur 2/107
  Allah’tan başka şeylere tapanlar 25/55
  Allah’tan başka yalvardıkları 7/190-199
  Allah’tan başka yalvardıkları bir sinek dahi yaratamaz 22/73
  Allah’tan başka yalvardıklarının kıyâmete kadar cevap veremeyecekleri 46/4,5
  Allah’tan başkasına yalvaranlar 22/12,13
  Allah’tan gelen hiçbir şeyi savamazlar 45/19
  Allah’tan korkarsa (boşanma hakkında) 65/4,5
  Allah’tan korkmak 4/131 39/16 49/1 57/28 59/18,19 64/16
  Allah’tan korkmak (sadece Allah’tan korkmak) 2/40
  Allah’tan korkmamız gerektiği 65/10
  Allah’tan korkmanın mükâfatı 8/29
  Allah’tan korkup, doğrularla berâber olmak 9/119
  Allah’tan mağfiret dilemek 73/20
  Allah’tan ayrı olarak taptıkları şeyler 22/71
  Altı gün.. (aşama, devre) 25/59 50/38 57/4
  Altı günde yarattı 32/4
  Altın ve gümüş yığanların Cehennemdeki durumu 9/35
  Amel defteri 18/49 45/28-30 81/10
  Amel kitâbı 17/13,14
  Amelleri boşa çıkanlar 47/28
  Âmentü 4/136
  Ana-babaya (ortak koşmak için zorlayanlara) itaat etmemek 29/8
  Ana-babaya iyilik etmek 19/14 31/14 29/8 46/15,16
  Ana-babaya kötülük edenler 46/17-19
  Ancak bilginler Allah’tan gereği gibi korkarlar 35/28
  Anlaşmazlıkta Allah’a ve elçiye götürmek 4/59
  Apaçık âyetleri yoldan çıkmışlardan başkası inkâr etmez 2/99
  Apaçık bir kütüğe ayrıntılı olarak yazılması 36/12
  Apaçık bir uyarıcı 51/50,51
  Aracı edinenlere 17/56,57
  Artık inanmazlar 36/7
  Arz (diriler ve ölüler için toplanma yeri) 77/25-27
  Arza ağır baskılar atılması 16/15,16
  Arza ve üzerinde bulunanlara vâris O’dur.. 19/40
  Arzı iki günde yaratana(“..gıdalarını dört günde yaratana”) 41/9,10
  Arzın durulacak yer, göğün bina yapıldığı 40/64
  Arzın uzatılması 13/3
  Arzusunu ilah edinen 25/43
  Ashâb-ı Kehf (mağara arkadaşları) kıssası 18/9-26
  Aslâ batmayacak bir ticâret 35/29,30
  Aşırmak, hıyânet etmek 3/161
  Atalarının dînine uyanlar 2/170,171
  Ateizm hakkında.. 5/44 23/80-91 44/34-39 45/23,24
  Ateş 56/71-73
  Ateş (yeşil ağaçtan) 36/80
  Ateş azâbı (ayaklarının altından ve üstlerinden örter..) 29/55
  Ateş halkı (ebedî) 2/39,81 10/27
  Ateş halkının manzaraları 23/104-117
  Ateş halkının, Cehennem bekçilerinden duâ etmelerini istemeleri 40/49,50
  Ateşten çıkılamayacağı 2/167
  Ay (konaklar, eski urcun) 36/39
  Ay yarıldı 54/1
  Âyetler (mûcizeler) Allah’ın yanındadır 29/50
  Âyetler hakkında mücâdele edenler 40/4
  Âyetlerden yüz çevirenden daha zâlim kim olabilir.. 32/22
  Âyetlere inananlar derhal müslüman olurlar 27/81
  Âyetlere karşı büyüklük taslayanlar 31/7
  Âyetleri az pahaya satmak 2/41
  Âyetleri tanımayanlara acı azap 45/7-11
  Âyetlerle alay eden 45/9,10
  Ayların sayısı on ikidir 9/36
  Ayrılığa düştükleri şeylerde ancak sen hükmedersin 39/46
  Az düşünmek 69/42
  Az inanmak 69/41
  Azâba karşılık eşiyle azap olduğu (sabredenlere daha iyi) 16/126-128
  Azâbı bir bilselerdi 21/39
  Azâbı çabuk isteyenler 10/48-54
  Azâbı gördüklerinde.. 42/44
  Azâbın ertelenmesi 21/111
  Azâbın gelmeyeceğinden emin misiniz 17/68,69
  Azap (..acı bir azap da..) 64/5
  Azap (dünya ve âhiret azâbı) 39/25,26
  Azap ansızın gelir 26/202
  Azap gelmeden önce Rabb’inize dönün, sonra yardım edilmez 39/54,55
  Azap görüldüğünde, artık hafifletilmez 16/84,85
  Azap ile yakalanıp, yine de O’na yalvarmayanlar 23/76,77
  Azap, belirtilmiş bir süreye göredir 29/53
 3. Asel
  Bayan Üye
  Kur'ân-ı Kerîm İndeksi
  Baba, oğul, kardeş, akraba da olsa, Allah’a ve elçisine düşman olanlarla dostluk edilmemesi 58/22
  Babalar dîni 5/104 26/74
  Bağışlanma 3/135,136
  Bahâne 4/165
  Bahçe sâhipleri.. 68/17-33
  Bakışların bâzılarını yummak 24/30,31
  Bal arısına Allah’ın vahyetmesi 16/68,69
  Baldaki şifâ 16/69
  Barış içinde yaşamak 4/90,91
  Barışa mukâbele 8/61
  Basîret 6/104
  Başıboş bırakılmadığımız 75/36
  Başımıza gelen her musîbet kendi işlerimiz yüzündendir (O, birçoğunu da affeder..) 42/30
  Başka ilah olsaydı yer ve gök bozulurdu 21/22
  Başka ilahlar olsaydı 17/42,43
  Bâtıl yok olmaya mahkûmdur 17/81
  Bâtıla inanıp, Allah’ı inkâr edenler 29/52
  Batırmayacağından emin misiniz? 67/16,17
  Bekleyip, kuşkulananlar ve inkâr edenler.. 57/14,15
  Belâ 3/165
  Belâ yağmuru 25/40
  Belkıs’ın (melike) müslüman olması 27/42
  Belki dönerler diye âyetlerin tekrar tekrar açıklandığı 46/27
  Belki dönerler diye azâbedilmediği.. 43/48
  Belki dönerler diye azap tattırılması 32/21
  Belki dönerler diye 30/41
  Beytullah (Kâbe) 2/125-130
  Bırakılan eserlerin yazılması 36/12
  Biat 48/10
  Biat (kadınların biatı) 60/12
  Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz 39/9
  Bilgi verilenler, Kur’an’ın gerçek olduğunu ve Allah’a ilettiğini görürler 34/6
  Bilmeden, Allah hakkında tartışanlar 22/8-10 31/20
  Bilmeyenlerin kalplerinin mühürlenmesi 30/59
  Bir millet kendini değiştirmedikçe, Allah onları değiştirmez 8/53
  Birbirlerinde kusur aramak 49/11
  Bitki, yıldız ve ağaçların secde ettiği 55/6
  Bitkilerin çift yaratıldığı 20/53 31/10
  Bollukta ve darlıkta harcamak 3/134
  Boş laf işitildiğinde 28/55
  Boş şeylerden yüz çevirmek 23/3
  Boş şeylere dalanlar 74/45
  Boşanma (hiç dokunulmadan boşanan kadınlar hakkında) 33/49
  Boşanma bedeli 33/28,29
  Boşanmada bekleme süresi 65/4
  Boşanmanın nasıl olduğu 65/1-7
  Böbürlenmek 4/36
  Bulut, yağmur 30/48
  Burçlar 15/16 85/1
  Bütün âyetlerden yüz çevirenler 36/46
  Bütün çabaları boşa gitmiş olanlar 18/103-106
  Bütün maddî varlıkların hep Allah’a secde ettikleri 22/18
  Bütün musîbetlerin bir kitapta yazılı olduğu (..ki üzülüp-sevinmeyesiniz..) 57/22,23
  Bütün müslümanlar bir tek ümmettir 23/52
  Büyü 2/102
  Büyü ile Allah’tan izinsiz hiçbir zarar verilemediği 2/102
  Büyük Rabb’imizin adını tesbih 56/96
  Büyüklük taslamak 4/172,173
  Büyüklük taslayanlar 35/43 40/56
  Câhillere aldırış etmemek 7/199,200
  Cana kıymak (haksız yere) 6/151
  Canlıların en kötüsü 8/55
  Cebrâil (a.s.) ’a ve Mikâil (a.s.) ’a düşman olanlar 2/97,98
  Cebrâil a.s. 81/19-24
  Cebrâil a.s.’ın insan şeklinde görünmesi 19/17
  Cehennem (bukağı) 73/12,13
  Cehennem 13/5 14/29,30 19/68.. 38/55.. 39/32 78/21-30 88/2-7 92/14,15
  Cehennem (“..ne ölür, ne yaşar”) 20/74
  Cehennem (altın ve gümüş yığanlar..) 9/35
  Cehennem (ebedî) 64/10
  Cehennem (inkârcıların halleri) 21/96-100
  Cehennem (kötülük getirenin yüzleri Cehenneme yıkılır..) 27/90
  Cehennem (ölmek istemeleri) 43/74-77
  Cehennem (sürekli azap) 42/44,45
  Cehennem (ateş azâbı-ebedî-) 32/20 23/104 25/11-15
  Cehennem (ateş halkı) 10/27
  Cehennem (azâbın içinde hor ve hakir..) 25/69
  Cehennem (delikçiklere işleyen azap) 52/27
  Cehennem (ebedî ateş) 47/15
  Cehennem (ebedî azap) 32/14 40/76
  Cehennem (ebedî kalmak) 39/71,72
  Cehennem (homurtusu) 67/6-11
  Cehennem (hutâme= tutuşturulmuş ateş) 104/4-9
  Cehennem (inkârcılara pislikten acı bir azap) 34/5
  Cehennem (kaynar su karıştırılmış içkiler) 37/67
  Cehennem (kitabı solundan verilen) 69/25
  Cehennem (nankörlerin durağı) 24/57
  Cehennem (sekar) 74/27-38
  Cehennem (siccîn – aşağı zindan -) 83/7-9
  Cehennem (solun adamları) 56/41-56
  Cehennem (sürekli ateş) 98/6
  Cehennem (uzunluğu 70 arşın olan zincir.. irin..) 69/32,36,37
  Cehennem (üstten ve alttan ateşten gölgeler) 39/16
  Cehennem (yakıtı insanlar ve taşlar olan..) 2/24
  Cehennem (yalanlayanların durumu) 40/69-76
  Cehennem (yüzüyle azaptan korunmaya çalışanın hâli) 39/24
  Cehennem (zincirler, demir halkalar, alevli ateş..) 76/4
  Cehennem azâbı 4/55,56 6/70 10/4 14/15-18 18/29 22/19-22 35/36,37 36/7-9 40/45-52
  Cehennem azâbı ebedîdir 25/65 44/43-50
  Cehennem azâbından korunulmak 44/56
  Cehennem ehlinin, inanmak için tekrar Dünya’ya dönmek istemeleri 26/90-103
  Cehennem halkı (namaz kılmayan, yoksula yedirmeyenler..) 74/43-49
  Cehennemin “daha yok mu..” demesi 50/30
  Cehennemin cin ve insanlarla doldurulması 11/119
  Cehennemin çevresinde bulunan insanlara hitap.. 19/69-74
  Cehennemin tabakası 4/145
  Cehennemin yakıtı 66/6,7
  Cehennemden çıkılamadığı 32/20
  Cehenneme yüzükoyun toplanacak olanlar 25/34
  Cehennemin alevlendirilmesi 81/12
  Cehennemin tamâmen doldurulması 32/13
  Cehennemin yedi kapısının olduğu 15/44
  Cennet (genişliği) 57/21
  Cennet 19/60/63 20/75,76 22/14,23 25/15,16 29/58 31/8,9 36/55.. 42/22,23
  Cennet 54/54,55 66/8 77/41-44 81/13 83/18-36 85/11 88/8-16
  Cennet (“görmeden, Rahmân’dan korkan”) 50/31-35
  Cennet (Adn cennetleri) 61/13
  Cennet (Adn cennetleri) 35/33-35
  Cennet (Allah’ın hâlis kullarının durumu) 37/40-74
  Cennet (altın ve mücevherle işlenmiş tahtlar –sâbıklara-) 56/15
  Cennet (canın çektiği her şey var) 41/30-32
  Cennet (ebedî) 2/25 39/73,74 48/5 98/8
  Cennet (Firdevs Cennetleri) 18/107,108
  Cennet (her çeşit meyve ve et, kadeh k.,inci gibi civanlar) 52/22-24
  Cennet (hûriler) 55/72,74
  Cennet (ikram – ne sıcak, ne soğuk -) 76/12-22
  Cennet (illiyyîn = yüceler) 83/18-21
  Cennet (inanıp iyi işler yapanlar) 47/12
  Cennet (inanıp, faydalı işler yapanlara güzel rızk) 65/11
  Cennet (kâfur olan kadeh) 76/5,6
  Cennet (kesintisiz bir mükâfat) 41/8 84/25
  Cennet (kitabı sağından verilen) 69/19-24
  Cennet (korunanlara) 51/15-22
  Cennet (kudret helvası ile bıldırcın) 20/80
  Cennet (nîmetler) 52/17-28
  Cennet (nîmetleri bitmez) 38/41-55
  Cennet (Rab’lerinden korkanlara üst üste odalar..) 39/20
  Cennet (sâbıklar) 56/10-26,88,89
  Cennet (sağın adamları) 56/27-40,90,91 74/39
  Cennet (su, süt, şarap ve baldan ırmaklar) 47/15
  Cennet (takvâ sâhipleri için) 78/31-36
  Cennet (takvâ sâhiplerinin âhirette de dostluğu) 43/67-73
  Cennet halkı 10/26 21/100-103
  Cennet halkı (ebedî kalacakları) 2/82 46/13,14
  Cennet halkının konuşması.. 52/25-28
  Cennet halkının yeri 25/24
  Cennet mükâfatı 4/57,122,124 18/30,31
  Cennet mükâfatı (iri gözlü hûriler) 44/51-57
  Cennetin genişliği 3/133
  Cennetin durumu 13/35
  Cennette rızkın hazır olduğu 19/62
  Cennettekilerin göğüslerinden kinin alınması 7/43
  Cennetler (ebedî) 64/9
  Cennetlik ile dünya ehlinin kıyası 28/61
  Cennette hesapsız rızk 40/40
  Cennette ölümsüzlük 44/56
  Cennettekilere Rab’den sözle selâm 36/58
  Cezâ (..cezâlandırsaydı tek canlı kalmazdı) 16/61
  Cezâ günü 82/13-19
  Cezânın belirtilmiş bir süreye kadar ertelenmesi 35/45
  Cezânın muhakkak olacağı 51/1-6
  Cihat 5/35 9/24 22/78 29/6,69 57/25 61/4,10-12
  Cihat edenlerin mükâfatları 9/111,112
  Cihat etmek (mal ve canlarıyla) 9/41-44
  Cihat için hazırlıklı olmak 8/60
  Cimrilik 4/37,128 47/38
  Cimrilik (insanın çok cimri olduğu) 17/100
  Cimrilik (nefsin cimriliğinden korunmak – harcamak -) 59/9 64/16
  Cimrilik edip, insanlara cimriliği emredenler 57/24
  Cimrilik edip, kendini zengin görüp tenezzül etmeyenler 92/8
  Cinin neyden yaratıldığı 15/27
  Cinler 37/158
  Cinler (Süleyman a.s.’ın emrinde çalışanlar..) 34/12..
  Cinler gaybı bilmez 34/14
  Cinlerden bir topluluğun Kur’an dinlemesi ve uyarıcılar olarak kavimlerine dönmeleri 46/29
  Cinlerden iyiler ve kötüler olduğu 72/11-15
  Cinlere sığınan insanlar 72/6
  Cinlere tapanlar 34/40,41
  Cinleri Allah’a ortak yapanlar 6/100
  Cinlerin ve insanların niçin yaratıldığı 51/56
  Cinlerin, Muhammed a.s.’a uyması 46/31
  Cuma gününün iş ve alışveriş günü olduğu 62/10
  Cuma namazı 62/9
  Cumartesi 16/124
  Cumartesi günü (avlanma yasağı) 2/65
  Cumartesi yasağı 4/154 7/163
  Çekememezlik yüzünden ayrılığa düşenler 42/14
  Çekim kânunu 31/10
  Çekme ve itme kânunu 22/65
  Çeşitli renklerdekilerin de insana hizmet için yaratıldığı 16/13
  Çiftler 36/36 42/11
  Çocuğun erkek veya kız olmasının erkeğe bağlı olduğu 53/45,46
  Çocuğun sütten kesilmesi (otuz ay) 46/15
  Çocukların (erginliğe ermiş ve ermemiş) izin istemeleri 24/58,59
  Çok soru sormak 5/101,102
  Çokları inanıcı değildir 26/8
 4. Asel
  Bayan Üye
  Kur'ân-ı Kerîm İndeksi

  Dağlar ve kuşların tesbîhi 34/10
  Dağlar ve yollar 21/31
  Dağların, bulutun yürüdüğü gibi yürümesi 27/88
  Daha hayırlı olanlarla değiştirmeye 70/41
  Daha iyisi veya benzerinin getirilmedikçe bir âyetin neshedilmediği 2/106
  Darlık ve bollukta insanın durumu 10/12
  Darlık ve sıkıntı 6/42-45
  Darlıkta uslanıp, bollukta azanlar 10/21-23
  Davarlardan sekiz çift 39/6
  Dâvet edip, emrolunulduğu gibi doğru olmak 42/15
  Dâvud a.s. ve (oğlu) Süleyman a.s. 21/78-82 27/15
  Dâvud a.s.’a dağların ve kuşların boyun eğdirildiği 21/79
  Dâvud a.s.’a zırh yapmanın öğretildiği 21/80
  Dâvud a.s.’ın kıssası 38/17-30
  Delil isteme 2/111
  Demir 57/25
  Demirin yumuşatılması (Dâvud a.s.’a) 34/10,11
  Deneneceğimiz 47/31
  Dengeli harcamak (ne israf, ne cimrilik) 25/67
  Dengiyle cezâ vermek, aşırı gitmemek 22/60
  Deniz avı 5/96
  Denizin de insana hizmet için yaratıldığı 16/14
  Denizin insana boyun eğdirildiği 45/12
  Denizler tükenir (mürekkep olsa O'nun kelimeleri yine tükenmez..) 18/109
  Dereceler 3/163
  Destek olana ondan pay vardır 4/8
  Devamlı suç işleyip, ileriyi berbat etmek 75/5
  Deve (Semûd kavmine mûcize olan deve) 11/64
  Devlet 8/46
  Dilediğine çift verir, veya kısır yapar 42/50
  Dilediğine dişiler, dilediğine erkekler bahşeder 42/49
  Dilediğini yaratır 42/49
  Dilenci ve yoksula vermek 51/19
  Dilenciyi azarlamamak 93/10
  Dilesek inandırırız 26/4
  Dileseydi bir tek ümmet yapardı 16/93
  Dileseydi tapmazdık..diyenler 43/20,21
  Dileyen Rabb’ine varan bir yol tutar.. 76/29
  Diliyle çekiştiren 104/1
  Dillerin ve renklerin ayrı ayrı olması 30/22
  Din (“sizin dininiz size, benim dinim banadır”) 109/6
  Din (Allah’ın dîni hakkında tartışanlar) 42/16
  Din (babalarının dînine uyanlar) 31/21
  Din (doğru din) 30/30
  Din = (Kanun) 12/76
  Din gününün sâhibi 1/3
  Din hakkında savaşmayanlarla savaşmamak,savaşanlarla savaşmak 60/8,9
  Din işinde çekişmemek 22/67-69
  Dinde zorlama olmadığı 2/256 10/99 88/22
  Dîni doğru tutup, ayrılığa düşmemek 42/13
  Dîni yalanlayan 107/1-7
  Dîni yalnız Allah’a hâlis kılmak 39/2,11
  Dînin bütününe inanmadan ibâdet edenler 22/11,12
  Dîninden dönenlerin yerine mü’minlerin getirilmesi 5/54
  Dinlerini parça parça edenlere uymamak 6/159
  Dinlerini parçalayanlar 23/53
  Dinlerini parçalayıp, bölük bölük olanlar 30/32
  Dinleyip de, sonra alay edenler 47/16
  Diri diri toprağa gömülen kız 81/8,9
  Dirilip kalkma (yağmurla misâl) 35/9
  Dirilmek (tekrar) 17/49-52
  Diriltileceğimiz (mutlakâ) 64/7
  Diriltilmeyeceğiz diyenler 45/23,24
  Diriltir, öldürür, tekrar diriltir 22/66
  Diriltme 2/258-260
  Diriltme (yeri diriltmesi, ölüleri de diriltmesi) 30/50
  Dişi deve mûcizesi (Semûd oğullarına..) 17/59 26/..155..
  Doğru olmak (emrolunulduğu gibi..) 11/112
  Doğru yol (asıl doğru yol Allah’ın yoludur) 2/120
  Doğu da, batı da Allah’ındır 2/142
  Dosdoğru yol 36/4,5
  Dost olarak Allah yeter 4/45
  Dönüş O’nadır 21/35
  Duâ 2/186,200-202 3/147 12/101 25/65,66,74 44/22 46/15
  Duâ (“..duânız olmadıktan sonra..”) 25/..77
  Duâ (Allah ile berâber bir başkasına duâ etmemek) 72/18
  Duâ (bağışlanma dileği) 23/118
  Duâ (darda iken) 27/62
  Duâ (gerçek duâ) 13/14
  Duâ (İbrahim a.s.’ın duâsı) 14/35-41
  Duâ (inananların duâsı) 59/10
  Duâ (korkarak ve umarak duâ etmek) 32/16
  Duâ (meleklerin mü’minlere duâsı) 33/43
  Duâ (O’nun güzel isimleriyle duâ etmek) 7/180
  Duâ (Rahmân’a kul olanların duâsı) 25/65,66
  Duâ (şeytandan sığınma) 23/97,98
  Duâ (Zekeriyya a.s.’ın gizli duâsı) 19/2-11
  Duâ edenin duâsının kabul edileceği 40/60
  Dul ve bâkire eşler 66/5
  Duyuramazsın(ölü, sağır ve körlere) 27/80,81
  Dünya bozulurdu.. 2/251,253
  Dünya geçimi 42/36
  Dünya hayatı 3/185 4/77 6/32 10/7,8,24
  Dünya hayatı (sadaka-zekât) 47/36-38
  Dünya hayatı (yağmurla misâl) 57/20
  Dünya hayatı geçici, âhiret ise ebedîdir 40/39
  Dünya hayatı sizi aldatmasın 31/33
  Dünya hayatı ve süsünü isteyen 11/15,16
  Dünya hayatı, (güzel davrananlar) 39/10
  Dünya hayatı, âhiret hayatı 29/20
  Dünya hayatını misâl 18/45
  Dünya hayatının aldatıcı bir zevk olduğu 57/20
  Dünya hayatının bir oyun ve eğlence olduğu 29/64
  Dünya hayatının geçimi 9/38
  Dünya hayatının süsü 20/131 28/60
  Dünya malı 16/96
  Dünya malı isteyenin âhirette nasibi olmadığı 42/20
  Dünya malı ve mevkisiyle övünen 19/77-80
  Dünya menfaati 7/169
  Dünya sevabı 4/134
  Dünya’da bir saat kadar kalmış olunduğu 10/45
  Dünya’da ne kadar kalındığı 20/103,104 79/46
  Dünya’nın döndüğü ile ilgili 91/3,4
  Dünya’nın hareket ettiği 27/88
  Dünya’ya geri dönmek isteyenler 6/27 32/12
  Dünyâlığa göz dikmek 15/88
  Dünyanın süsü 2/212
  Dünya'nın yuvarlak olduğu 91/6
  Dünyayı isteyenin âhirette nasibi olmadığı 2/200-202
  Dünyayı (=çabuğu) sevip, âhireti bırakanlar 75/20
  Dünyayı isteyene 17/18
  Dünyayı sevip, âhireti bırakmak 76/27
  Düşünce (“doğru düşünceye iletir”) 64/11
  Düşünenler için deliller 2/164
  Düşünmek 30/8 52/36
  Düşünmek (yeryüzünde gezmediler mi ki? ..) 30/9
  Düşünmeyenler 25/44
  Düşünüp, ölçüp-biçip yine de dönen adam 74/11-31
  Düz yoldan, daha çok sapanlar 5/60-62
  Ebedî yaşamanın hiçbir insana verilmediği 21/34
  Ebû Leheb ve karısı 111/1-5
  Ecel 6/61,62
  Ecel (hiçbir ümmet süresini geçemez) 23/43
  Ecel ertelenmez 63/11
  Ecel vakti 34/30
  Edepsizlik yapıldığında.. 33/30
  Elbiseyi temizlemek 74/4
  Elçi gönderildiğinde, varlıkla şımarmış kişilerin inkârı 34/34-37
  Elçi müjdeleyici ve uyarıcıdır 25/56
  Elçiler ücret istemez 36/21
  Elçilerin görevi yalnız açıkça tebliğdir 16/35
  Elçilerin ne için gönderildiği 18/56
  Elçinin çağırması 24/63
  Elçinin yemek yiyip, çarşılarda gezmesi 25/7,20
  Elçinin, mahşerde kavmini şikâyeti 25/30
  Emânet 70/32
  Emânete ve ahde riâyet 23/8
  Emânetler 8/27
  Emrimizden bir ruh (Kitap) 42/52
  Emrinden olan rûhu kullarından dilediğine indirir ki; uyarsın 40/15
  En güzel isimler Allah’ındır 7/180 20/8
  En güzel sözlü insan 41/33
  En sağlam kulp 31/22
  En ufak bir yardımı esirgeyen 107/7
  En yakın göğün lambalarla donatıldığı 67/5
  En yakın göğün ziynetle donatılması 37/6,7
  En yakın göğün, şeytanlar için taşlamalar 67/5
  En yakın lambalarla ve koruma ile donatılması 41/12
  Erenler 3/146
  Erkeğin kadınlar üzerinde yöneticiliği 4/34
  Esenlik evi 10/25
  Eş ve çocukların bâzılarının düşman olduğu (ama affed) 64/14
  Eşlerine zinâ suçu atanlar hakkında 24/6,7
  Eve girildiğinde selâm verilmesi 24/61
  Evlatlık karısıyla evlenme 33/37
  Evlenme imkânı bulamayanlar 24/..33
  Evler, hayvan derileri ve yünleri 16/80
  Eyke halkı (Şuayb a.s.’ın kavmi) 15/77-79 26/176-191
  Eyke halkına gölge gününün azâbı 26/189
  Eyyub a.s. 21/83,84
  Eyyub a.s. ve diğer peygamberler 38/41,49
  Fâiz 2/276 4/161 30/39
  Fâiz artmaz, zekât artar 30/39
  Fâkire vermek 92/5
  Fâkirlik korkusuyla çocuklarını öldürenler 6/151
  Farkında olmadan amellerin boşa gidebileceği 49/2
  Fâsık birinin haberinin araştırılması gerektiği 49/6
  Faydası-zararı kendisinedir.. 41/46
  Felâha erince iktisat edenler 31/32
  Fidye (“..yeryüzünün tümü kendilerinin olsaydı onu fidye verirlerdi..”) 39/47
  Fil sâhiplerinin helâk edilişi 105/1-5
  Fir’avn ve adamları (askerler) 26/66
  Fir’avn ve adamlarının denizde boğulmaları 10/90 26/63-67 51/38-40
  Fir’avn ve öncekiler (şiddeti gittikçe artan cezâ..) 69/9,10
  Fir’avn’un kavmi 54/41,42
  Fir’avn’un kötü işlerinin kendisine süslü gösterildiği 40/35-37
  Fir’avn’un yaptığı iyiliği başa kakması 26/18,19
  Fir’avn’un, Musa a.s.’a deli ve büyücü demesi 26/27,34
  Firavn’a Musa a.s.’ın gönderilişi 7/103-162
  Firavn’a yumuşak söz söylenmesinin emr. 20/43,44
  Firavn’un kıyâmet günündeki durumu 11/98,99
  Firdevs Cenneti 23/11
  Fitne çıkarmanın adam öldürmekten kötü olduğu 2/191

 5. Asel
  Bayan Üye
  Kur'ân-ı Kerîm İndeksi

  Gayb 5/116 6/50,59 7/188 10/20 11/31,123 16/77 27/65 34/14 72/26
  Gaybe îman 2/3
  Gece (sürekli gece olsa..) 28/71
  Gece ibâdet etmek 39/9
  Gece namazı 32/16 73/20
  Gece, bir âyettir 36/37
  Gece, gündüz, Güneş, Ay ve yıldızların insana hizmet için yaratıldığı 16/12
  Gece, gündüz, Güneş, Ay O’nun ayetlerindendir (onlara değil, onları yaratana secde edin..) 41/37
  Gece, uyku, gündüz 25/47
  Gece-gündüz (Ay’ın silindiği..) 17/12
  Gece-gündüz 22/61 24/44 27/86 31/29 35/13 40/61 57/6 78/10,11
  Gece-gündüz, Güneş-Ay 39/5
  Geceleri pek az uyumak 51/17
  Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasında O’nu tesbîh etmek 50/40
  Gemi 36/41,42
  Gemiler de O’nundur 55/24
  Gerçekten sonra sapıklık var 10/32
  Geri çevrilmesi mümkün olmayan günden önce Rabb’e uymak 42/47
  Gezip ibret almayanlar 35/44
  Gizli konuşma 4/114
  Gizli konuşma şeytandandır 58/10
  Gizli konuşma..(“kişi gizli konuşsa”) 58/7
  Gizli konuşulduğunda, iyilik ve takvâ üzerine konuşmak gerektiği 58/9
  Göğe bakan göz 67/3,4
  Göğsü İslâm’a açılan kimse 39/22
  Göğün korunmuş bir tavan olduğu 21/32
  Göğün ve yerin isteyerek buyruğa gelmeleri 41/11
  Göğün yolları 51/7
  Göğün, yerin..v.b.nin, Allah’a yönelenin gönül gözlerini açmak için yapıldığı 50/1-11
  Göğüsleri bilir 28/69
  Göğüslerin özünü bilir 57/6 67/13
  Gök cisimlerinin tümünün bir felekte yüzdüğü 21/33
  Gök gürültüsünün Allah’ı tesbîh etmesi 13/13
  Gök ve yer ağlamadı 44/17-29
  Gök, yer, dağlar 79/27-33
  Gökler ve yerin yıkılmaması için tutulduğu 35/41
  Göklerde ve yerde bulunan kimseler 30/26
  Göklerde ve yerde kim varsa O’nundur ve onlar O’na kulluk etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar.. 21/19,20
  Göklerde ve yerde ne varsa hep O’nundur 22/64
  Göklerde ve yerde ne varsa insana boyun eğdirildiği 45/13
  Göklerde ve yerde nice âyetler 12/105
  Göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır 24/64
  Göklerde ve yerde ululuk yalnız O’na aittir 45/37
  Göklerde ve yerdeki kimselerin tesbîhi 24/41
  Göklerde ve yerdekiler, her şeyi O’ndan isterler 55/29
  Göklerde ve yerdekilerin ister istemez secde etmeleri 13/15
  Göklerde ve yerdekilerin Allah’ı tesbîh ettiği 61/1 62/1
  Göklerde ve yerdekilerin secde edip büyüklenmediği.. 16/49
  Gökleri ve yeri yaratan, onun benzerini de yaratır 36/81
  Gökleri ve yeri yaratmak, insanı yaratmaktan daha büyüktür 40/57
  Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur.. 39/63
  Göklerin ve yerin askerleri O’nundur 48/4,7
  Göklerin ve yerin bucakları 55/33-35
  Göklerin ve yerin mülkü 9/116
  Göklerin ve yerin yaratılışı 10/3 46/3
  Göklerin, O’nun heybetinden neredeyse çatlayacağı 42/5
  Göklerle yerin önce bitişik olduğu 21/30
  Gökte burçlar, kandil, Ay 25/61
  Gökte hem rızk, hem azap olduğu 51/22
  Gökte ve yerde inananlar için ibretler olduğu 45/3
  Gökte ve yerdeki her şeyin apaçık bir kitapta olduğu 27/75
  Gökten haber çalmağa çalışan şeytanın kovalanması 15/17,18
  Gökten indirilen su ile bitki ve meyvelerin bitirildiği 16/10,11
  Gökten inen suyun kaynaklara geçmesi 39/21
  Gökten rızk 40/13
  Gökten su 29/63
  Gökten suyun ölçüye göre indirilmesi 43/11
  Gölge 25/45,46
  Gölgeler, mağaralar, elbiseler 16/81
  Gölgelerin sabah-akşam secde etmeleri 13/15
  Görmeden Rab’lerinden korkanlar 21/49 67/12
  Görünmeyen ordular 33/9
  Görünmeyeni ve görüneni bilir 32/6 64/18
  Gösteriş 4/38
  Gösteriş için namaz kılanlar 107/4-7
  Gösteriş ve övünme 90/5-7
  Gözler kör olmaz, fakat kalpler kör olur 22/46
  Gözler O’nu görmez, O gözleri görür.. 6/103
  Gözlerin hain bakışlarını ve göğüslerin gizlediğini bilir 40/19
  Gözlerin silinmesi (“gözlerini silerdik”) 36/66
  Gücünün üstünde kimseye bir teklifte bulunulmadığı 65/7
  Güçlükten sonra kolaylık 65/7
  Güldüren, ağlatan, öldüren, yaşatan O’dur 53/43,44
  Günah 6/120
  Günah (gizli günah) 4/108
  Günah (devamlı günah işleyen..) 4/107
  Günâhın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınmak 53/32
  Günâhıyla yakalanıp helâk olanlar 29/40
  Günahkâra, nanköre itaat etmemek 76/24
  Günahları yüzünden.. 5/49
  Günahları yüzünden helâk olanlar 6/6
  Günahların, kalplerin üzerine pas olması 83/14
  Günahtan men etmek 5/63
  Gündüz (sürekli gündüz olsa..) 28/72,73
  Güneş (akıp gitmesi) 36/38
  Güneş Ay’a erişemez (felekte -yörüngede- yüzmeleri) 36/40
  Güneş doğmadan ve batmadan önce O’nu övgü ile anmak 50/39
  Güneş’e secde eden Sebe halkının işlerini şeytanın süslemesi 27/24
  Güneş - Ay 31/29 39/5
  Güneş'in dürülmesi 80/1
  Günümüzün modern hayatını tasvir 43/33-35
  Güvenli, dokunulmaz bir mekân 28/57
  Güzel borç (kat kat yapar) 64/17
  Güzel öğütle çağırmak 16/125
  Güzel rızklarla beslendiğimiz 40/64
  Güzel söz söylemek 2/83,263
  Güzel söz, iyi amel 35/10
  Güzel söze benzetme yapılması.. 14/24,25
  Haabil ve Kaabil 5/27
  Hac 2/158,196-203
  Haddi aşanların kalplerinin mühürlenmesi 10/74
  Haham ve râhiplerden çoğu haksız yere mal yerler 9/34
  Haham ve râhiplerini Rabler edinenler 9/31
  Hak ile bâtıl (sel ile köpüğü) 13/17
  Hakkı gizlemek (bile bile..) 2/42
  Hakkı tavsiye etmek 103/3
  Hakkı yalanlayanlar 77/1-50
  Haksız yere mal yemek 2/188
  Halîfe yaratacağım..demesi 2/30-34
  Halîfelik (yeryüzünde) 35/39
  Hâlis din 39/3
  Halkı zâlim olmayan ülke helâk edilmez 28/59
  Hamd 1/1 17/111 39/28,75 45/36 64/1
  Hamd Allah’a lâyıktır 29/63
  Hamd Allah’a mahsustur 28/70 34/1 37/182
  Hâmilelik dönemi ve verileni ortak koşma 7/190
  Haram kılınanlar 2/173 5/3 16/115
  Hatırlatmak gerektiği 51/55
  Havâriler 5/111-119
  Hayır istemekten usanmayıp, şerde ümitsizliğe düşenler 41/49,50
  Hayır işlerine koşmak 2/148
  Hayvan ve kuşların kaderi 6/38
  Hayvanlar 23/21,22
  Hayvanlar gibi olanlar (daha da sapık) 7/179
  Hayvanlarda ibret (süt..) 16/66
  Hayvanların hizmetimize verildiği 43/12,13
  Hayvanların insana boyun eğdirildiği 22/37
  Hayvanların yararları 16/5-8
  Hayvanların yaratılması 40/79,80
  Hayvanların, insanlara boyun eğdirilmesi 36/71-73
  Helâk edilen bütün kavimler inanmamıştı.. 21/6
  Helâk edilen kavimler (ibret al..) 51/31-46
  Helâk edilenlerin mutlakâ uyarıcıları vardı 26/208
  Helâk edilme (“..nice kuşakları helâk etmiş olmamız hâlâ onları yola getirmedi mi..”) 32/26
  Helâk olan kavimler 25/35-39 53/50-54
  Helâk olanların ıssız kalmış evlerinin gösterilmesi 27/52
  Helâk olunan kentler 22/45
  Helâl kılınanlar 5/4,5
  Helâl kılınmış şeyleri Allah’ın yasaklaması 4/160,161
  Helâl ve temiz şeylerden yemek 2/168
  Helâli haram etmek (sınırı aşmak) 5/87,88
  Helâli haram kılmak 66/1
  Helâli haram, haramı helâl yapmak 16/116
  Hemen cezâlandırsaydı, yeryüzünde canlı kalmazdı.. 35/45
  Hendek adamları (mü’minleri yakmaları) 85/4-10
  Her canlının sudan yaratıldığı 21/30
  Her dişinin neyi yüklendiğini 13/8
  Her elçinin, kendi kavminin diliyle gönderildiği 14/4
  Her elçiye “büyücü veya cinlenmiş” dedikleri (birbirlerine tavsiye mi ettiler) 51/52,53
  Her güçlükle berâber bir kolaylık olduğu 94/5,6
  Her musîbet, Allah’ın izniyledir 64/11
  Her nîmet Allah’tandır 16/53
  Her şey Allah’ındır 31/26 42/4
  Her şey Allah’tandır 4/78,79
  Her şey için bir ölçü (sınır) 65/3
  Her şeyden iki çift yaratıldığı (ibret için) 51/49
  Her şeyin gölgesinin Allah’a secde ettiği 16/48
  Her ümmet üzerine şâhit getirildiği gün 16/89
  Herkesin, kendi kazandığına bağlı olduğu 52/21
  Her şey yok olacak, yalnız O bâkî kalacak 55/26,27
  Her şeyin hedefi 87/2,3
  Her şeyin hükümranlığı O’nun elindedir 36/83
  Hesap günü (ağızlar mühürlenir, eller söyler, ayaklar şâhitlik eder) 36/65
  Hesap günü (derileriyle konuşmaları) 41/21,23
  Hesap günü (herkesin kendi suçundan sorulacağı) 34/25
  Hesap günü (kitabı arka tarafından verilen) 84/10
  Hesap günü (kitabı sağından verilen) 84/7-9
  Hesap günü (kulak, göz ve derilerin aleyhte şâhitlik etmeleri) 41/19,20
  Hesap gününde haksızlık edilmez 16/111
  Hesap gününde suçluların hâli 18/48,49
  Hesap gününde uzuvların şâhitliği 24/24
  Hesap gününde, zayıflarla büyüklük taslayanların konuşmaları 14/21
  Hesapları yaklaştığı halde gaflette olanlar 21/1-3..
  Hesapsız rızk 24/38
  Hevâ ve hevesini ilah edinen kimse 45/23
  Hıristiyan ve Yahudîler (birbirleriyle ihtilâfa düşmeleri) 43/65
  Hıristiyanlar 5/14
  Hıristiyanların teslis inancı hakkında.. 19/37
  Hırsızlık 5/38,39
  Hicr halkı (Semûd kavmi) 15/80-84
  Hicret 39/10
  Hiç kimse başkasının günâhını çekmez 35/18 53/38,39
  Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez 31/34
  Hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklenmez 23/62
  Hiçbir günahkar başkasının günâhını çekmez 39/7
  Hiçbir şey O’na benzemez 42/11
  Hidâyet geldiğinde inanmaktan alıkoyan şey 18/ 55
  Hoşgörü 15/85,86
  Hûd a.s. (Âd kavmine..) 7/65-72
  Hûd a.s.’ın kıssası 11/50-60 46/21-26
  Hûri kızları 37/48,49

 6. Asel
  Bayan Üye
  Kur'ân-ı Kerîm İndeksi


  Irmaklar ve yollar 16/15,16
  Irz 70/29
  Irzı korumak 23/5-7
  Irzlarını koruyan erkekler ve kadınlar 33/35
  İblisin, insanlar hakkında zannını doğru çıkarması 34/20
  İblisin, zorlayıcı bir gücü olmadığı 34/21
  İbrâhim (a.s.) (Kabe’nin yapılışında duâsı) 2/124-132
  İbrâhim a.s. 16/120-123
  İbrâhim a.s. (ağırlanan konukları) 51/24-37
  İbrâhim a.s. (putları kırması) 21/51-75
  İbrâhim a.s. ve Lût a.s.’a namaz ve zekâtın vahyi 21/73
  İbrâhim a.s.’a haccın emredilmesi 22/26-30
  İbrâhim a.s.’a, İshak a.s.’ın ve İshak a.s.’ın oğlu Yakup a.s.’ın armağan edildiği 19/49
  İbrâhim a.s.’ın, babası için mağfiret dilemesi ve sonra Allah düşmanı olduğunu bilince uzaklaşması 9/114
  İbrâhim a.s.’ın çok doğru olduğu 19/41
  İbrâhim a.s.’ın haberi 6/74-89 15/51-60 19/41-50 26/69-89 29/16-27 37/83-113 43/26-28
  İbrâhim a.s.’ın kavminin îtirafı 26/71
  İbrâhim a.s.’ın konukları 15/51-60
  İbrâhim a.s.’ın neslinden iyi de var, kötü de 37/113
  İbrâhim a.s.’ın, babasına öğüdü 19/41-48
  İbrâhim a.s.’ın, oğlunu kurban etmek istemesi 37/100-107
  İbrâhim dîni 2/135
  İbrâhim, İsmâil, İshak, Yakup a.s. ve torunlarının yahudî veya hıristiyan değil, müslüman oldukları 2/140
  İbret (bakıp da ibret almayanlar) 29/38
  İbretler 10/6
  İbretler olduğu (yaratılışımızda, canlılarda, gece-gündüzde..) 45/3-5
  İdris a.s. (çok doğru biri) 19/56,57
  İftirâ 24/11-17
  İftirâ (hatâsını başkasının üzerine atmak) 4/112
  İftirâ (mü’min erkek ve kadınlara iftirâ etmek) 33/58
  İftirâ (nâmuslu kadınlara iftirâ edenler) 24/4,5
  İftirânın büyük bir günah olduğu 24/15,23-25
  İftirânın, atılanlar için şer olmadığı 24/11
  İhram (saçların tıraş edilmesi) 48/27
  İhtilâf edenler, etmeyenler 11/118,119
  İhtiyarlık (ömrün en rezili..) 16/70
  İki adamı misâl 18/32-44
  İki cennet (..dilberler..) 55/46-60
  İki cennetin ötesinde iki cennet daha 55/62-78
  İki deniz (inanan insanla inanmayanı misâl) 35/12
  İki deniz arasındaki perde 27/61
  İki denizin birbirine karışmadığı 25/53
  İki denizin karışmadığı 55/19,20
  İki doğu, iki batı 55/17
  İki göz, bir dil, iki dudak, iki tepe 90/8-11
  İki günde yedi gök 41/12
  İki inanan grup vuruşursa.. 49/9
  İkindi ve öğle namazı 30/18
  İkiyüzlüler hakkında Allah’ın yasası 33/60-62
  İkiyüzlülük edenler 59/11-17
  İlah edindikleri putlar: Vedd, Suva, Yeğus, Ye’uk, Nesr 71/23
  İlah edinenler (Allah’tan başka, yakınlık sağlamak için..) 46/28
  İlah edinilen âciz varlıklar 25/3
  İlahlar edinenler (destek olsun diye..) 19/81,82 53/23
  İlim 20/114
  İlim (yanında Kitap'tan bir ilim bulunan kimse) 27/40
  İlk ceset gömme 5/31
  İlyas a.s.’ın kıssası 37/123-132
  Îman dünyada olmalı 34/52
  Îman eden Yahudi, Hıristiyan ve saabiiler 2/62
  Îmanlara îman katmak 48/4
  Îmansız amelin boşa çıkacağı 25/23
  İmtihan 38/24 39/49
  İmtihan (mal ve çocuklarla) 8/28 23/55,56 64/15
  İmtihan (dünyadaki şeylerin süs ve imtihan olduğu) 18/7,8,28,46
  İnanan erkekler ve inanan kadınlar 9/71,72
  İnanan ile inanmayanın kıyaslanması 32/18-20
  İnanan keşişler ve râhipler 5/82-85
  İnanan, inkârcıya helâl olmaz 60/10
  İnananın en kolaya, inkârcının en güce muvaffak edildiği 92/4-11
  İnananla inkâr edenin durumu 11/24
  İnananla inkârcılar ayrılmayınca 48/25
  İnananla inkârcıyı kıyas 39/9
  İnananla, inkâr eden bir tutulmaz 38/28
  İnananlar en çok Allah’ı sever 2/165
  İnananlar hakkında Fir’avn’un karısı ve İmrân’ın kızı Meryem’i misâl 66/11,12
  İnananlar için, Rahmân’ın bir sevgi yaratması 19/96
  İnananlar sıddıklar ve şehitlerdir 57/19
  İnananlara en yaman düşman 5/82
  İnananlara gülüp, kaş-göz edenler 83/29-36
  İnananlara mükâfat 34/4
  İnananlara öğütler (O’na yönelip, O’ndan korkmak..) 30/31
  İnananlara vaadedilen hükümranlık 24/55
  İnananların affetmesi gerektiği 45/14
  İnananların dileklerini kabul eder, fazlasını verir 42/26
  İnananların nûru 66/8
  İnananların yapmaları gereken 14/31
  İnananların, Allah’a kulluk etmesi gerektiği 29/56
  İnananların, âyetler hatırlatıldığında yaptıkları.. 32/15
  İnananların, kalpleri katılaşanlar gibi olmaması gerektiği.. 57/16
  İnananların, peygambere salât etmeleri gerektiği 33/56
  İnananların, yapmayacağı şeyi söylememeleri 61/2,3
  İnandıktan sonra inkâr edenler 4/137
  İnandıktan sonra inkâr edenlerin kalplerinin mühürlendiği 63/3
  İnanıp iyi işler yapanlar halkın en hayırlıları 98/7,8
  İnanıp iyi işler yapanların sâlihler arasına sokulacağı 29/9
  İnanıp, iyi işler yapanlara kesintisiz mükâfat 95/6
  İnanmak kendi yararımızadır 4/170
  İnanmayanın amelinin boşa çıkması 5/5
  İnanmayanlar yalancıdır 16/105
  İnanmayanların fidye vermek istemeleri 13/18
  İnanmayanların işlerinin süslendiği 27/4,5
  İnanmayanların namazları 8/35
  İnanmayıp, âhireti de inkâr eden kavmin dîni 12/37
  İnci, mercan 55/22
  İncil 5/46,47
  İnek kesilmesinin emredilmesi.. 2/67-73
  İnkâr edenler 5/36,37 17/89-100
  İnkâr edenler (böbürlenme yüzünden) 27/14
  İnkâr edenler dost tutulursa yeryüzünde fitne olur 8/73
  İnkâr edenler her devirde aynıdır 8/52
  İnkâr edenler murdardır 8/37
  İnkâr edenlere çetin bir azap 35/7
  İnkâr edenlere fırsat vermemek için elçi gönderildiği 28/47
  İnkâr edenlere itaat etmemek 3/149,150
  İnkâr edenlere, hilelerinin süslü gösterilmesi 13/33,34
  İnkâr edenlere, Nuh a.s. ile Lût a.s.’ın karısının misâl verilmesi 66/10
  İnkâr edenlerin, (“Kur’an’ı değiştir”.. demeleri) 10/15
  İnkâr edenler Allah düşmanıdır 2/98
  İnkâr edenlerin iyiliği boşunadır 9/19
  İnkâr edenlerle değiştirme.. 6/89
  İnkâr edenlerle dostluk edenler 5/80,81
  İnkâr edenlerle fitne kalmayıncaya kadar savaşmak 8/39
  İnkâr edenlerle oturmamak 4/140
  İnkâr edip zulmedenler 4/167-169
  İnkâr, kendi aleyhinedir 30/44
  İnkârcı baba ve kardeşleri dost tutan onlardandır 9/23
  İnkârcılar 6/1-8 38/2-17
  İnkârcılar (büyük bir azap) 2/6,7
  İnkârcılar (hayvanların yediği gibi yerler) 47/12
  İnkârcılar için acele etmemek 19/84
  İnkârcılara en güzel sözü söylemek 17/53
  İnkârcılara şiddetli azap 41/26-29
  İnkârcıları, yaptıkları kötülüklerin kuşatması 45/31-35
  İnkârcıların ateşe sunulmaları 46/20,34
  İnkârcıların dünya malları (“..gümüşten tavanlar yapardık..”) 43/33-35
  İnkârcıların felâhta hep şımardıkları 23/75
  İnkârcıların işlerinin boşa çıkacağı 47/8-10
  İnkârcıların tekrar Dünya’ya dönmek istemeleri 40/10-13
  İnkârcıların yaptıklarına göre cezâ 52/16
  İnkârcıların, Allah yoluna engel olmak için harcadıkları 8/36
  İnkârcıların, göğe çıksalar dâhi inanmayacakları 15/14,15
  İnkârcıların, kendi yükleriyle berâber başka yükler de taşıyacakları 29/13
  İnsan yaratıldığında, meleklerin secde edip, şeytanın etmemesi 15/28-50
  İnsana boyun eğdirilenler (bunda düşünen bir toplum için ibretler olduğu) 45/12,13
  İnsanın aceleciliği 17/11
  İnsanın hırslı yaratıldığı 70/19-22
  İnsanın hüsranda olduğu 103/1,2
  İnsanın misâl vermesi 36/78,79
  İnsanın nankör olduğu 17/67
  İnsanın nankörlüğü 100/6-11
  İnsanın neyden yaratıldığı 15/26 86/5-8
  İnsanın nutfeden yaratılması 16/4
  İnsanın yaratılışı 32/7-9
  İnsanın yaratılışı (imtihan için karışık bir nutfeden..) 76/1-3
  İnsanın, en güzel biçimde yaratıldığı 95/..4
  İnsanlar bir tek milletti 10/19
  İnsanlardan korkmak 4/77
  İnsanları affetmek 24/22
  İnsanların çoğu nankördür 25/50
  İnsanların çoğuna uyulduğunda, Allah’ın yolundan saptırdıkları 6/116
  İnsanların çoğunun haktan hoşlanmadıkları 43/78
  İnsanların çoğunun inanmadığı 12/103 40/59
  İnsanların işkencesini Allah’ın azâbı gibi görenler 29/10
  İnsanların renkleri 35/28
  İnşallah 28/27
  İntihar hakkında (olabilir) 62/6
  İsa a.s.’ın mûcizeleri 5/110
  İsa (a.s.) ’ı öldürmediler 4/156-159
  İsa a.s. 43/57-59
  İsa a.s. (Tevrat’ı doğrulayıcı, Muhammed’i müjdeleyici) 61/6
  İsa a.s.’a namaz ve zekâtın emredilmesi 19/31
  İsa a.s.’ın havârileri 61/14
  İsa a.s.’ın kıssası 19/16-40
  İsa a.s.’ın, beşikteyken insanlarla konuşması 19/29-33
  İslâm olanlar 49/14
  İslâm olmalarını başa kakanlar 49/17
  İslâm’da din adamı 9/122
  İslâm’ın, bütün dinlere üstün kılındığı 48/28 61/9
  İsmâil a.s. (sözünde duran biri) 19/54,55
  İsmâil a.s.’ın, halkına namaz ve zekâtı emri 19/55
  İsrâiloğullarının, Allah’ı açıkça görmek istemeleri ve derhal yıldırıma yakalanmaları 2/55,56
  İsrâiloğulları 5/12,13
  İsrâiloğulları (verilen nîmetler, söz alınması) 2/40-101
  İsrâiloğulları (çekememezlik yüzünden ayrılığa düşmeleri) 45/16,17
  İsrâiloğullarının Allah’ı açıkça görmek istemeleri 2/55
  İsrâiloğullarının buzağıyı ilah edinmeleri 2/51-54,92
  İsrâiloğullarının kalplerine buzağı sevgisi içirilmesi 2/92,93
  İsteseydik, sizin yerinize Dünya’da melekler yapardık 43/60
  İşitmedikleri halde işittik diyenler 8/21-23
  İşitmeyen ve düşünmeyenler hayvanlar gibidir.. 25/44
  İşkence 85/10
  İşlenilen her şeyin kitaplarda olduğu 54/52,53
  İtaat (Allah’a ve Elçisi’ne) 8/20 4/69
  İtme ve çekim kânunu (cisimlerde) 13/2
  İyi bir iş yapmanın mükâfatı 16/97
  İyi iş yapmak, cennette yer hazırlamaktır 30/44
  İyi iş - kötü iş (faydası - zararı yapanadır) 45/15
  İyi işler yapanların kötülüklerinin örtüleceği 29/7
  İyiliğe daha güzeli, kötülüğe aynı karşılık vardır 28/84
  İyiliği insanlara emredip, kendini unutmak 2/44
  İyiliği kendinden, kötülüğü başkasından bilmek 7/131
  İyilik eden, esirgeyen O’dur.. 52/28
  İyilik etmek 4/36
  İyilik getirene daha hayırlısının olduğu ve emin olacakları 27/89
  İyilik işleyenin iyiliğinin artırıldığı 42/23
  İyilik ve kötülüklerle sınanmak 7/168
  İyilikle, kötülük bir olmaz 41/34
  İyilikler kötülükleri giderir 11/114
  İzin (hangi evlerden izinsiz yemek yenebileceği) 24/61
  İzinsiz başka evlere girmemek 24/27-29

 7. Asel
  Bayan Üye
  Kaamet 4/102
  Kaarun, Fir’avn ve Hâmân’ın helâk edilişleri 29/39
  Kaarun’un durumu 28/76-84
  Kâbe 5/97
  Kabir azâbı hakkında 25/21-23 36/52 40/45,46 52/47
  Kabir hayâtı hakkında 38/25,40
  Kabirlerden çıkarılma (yayılan çekirgeler gibi..) 54/6-8
  Kabirlerden çıkış günü 50/41-45
  Kadını dövmek 4/34
  Kadınların konuşma şekli 33/32
  Kadınların örtünmeleri 33/33
  Kadınların seçme hakkı 60/12
  Kadir gecesi (Kur’an’ın o gecede indirildiği) 97/1
  Kadir gecesi (mübarek bir gece, Kur’an’ın indirildiği) 44/3-6
  Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğu 97/3-5
  Kâfir değersizdir 25/55
  Kâfir olarak ölenler (ebedî azap) 2/161,162 47/34
  Kâfir ve münâfıklara itaat hususunda.. 33/48
  Kâfire mağfiret dilenmez 60/4
  Kâfirler hakkında.. 4/150,151
  Kâfirler iflah olmazlar 23/117
  Kâfirlerden korkulmaz 9/13
  Kâfirlere arka olmamak 28/86
  Kâfirlere boyun eğmemek 25/52
  Kâfirlere çetin bir azap 42/26
  Kâfirlerle ve ikiyüzlülerle savaşılması ve onlara sert davranılması 66/9
  Kâfirleri Allah sevmez 30/45
  Kâfirleri dost edinenler 4/138,139,144 60/1-3,13 58/14-20,22
  Kâfirlerin duâsının boşa gitmesi 13/14
  Kâfirlerin hep aynı olduğu 54/43-51
  Kâfirlerin hoşuna gitmese de 40/14
  Kâfirlerin işleri (dünyayı âhirete tercih) 14/2,3
  Kâfirlerin kin ve öfkelerinin sonucu 22/72
  Kâfirlerin koruyucusu yoktur 47/11
  Kâfirlerin küfrü gazap ve ziyan artırır 35/39
  Kâfirlerin vasıfları 23/ 62
  Kâfirlerin, Allah’ı anmadığı ve dinlemeye de tahammül edemedikleri 18/101
  Kalbin pekiştirilmesi 28/10
  Kalem 96/4,5
  Kalp, kulak ve gözleri mühürlenenler 16/108,109
  Kalpler ancak Allah’ı anmakla yatışır 13/28
  Kalpleri üzerine örtü konanlar 6/25
  Kalplerin mühürlenmesi 4/155
  Kalplerine örtü ve kulaklarına ağırlık olanlar.. 18/57
  Karı-koca (elbisesi gibi..) 2/187
  Karı-koca arasında barış 4/128
  Karı-kocanın arasını açacak şeyler öğrenenler 2/102
  Karınca vâdisi 27/18,19
  Kaş-göz işâretiyle alay etmek 104/1
  Kendi günâhımız ve inananlar için mağfiret dilemek 47/19
  Kendi nefislerimizden eşler 30/21
  Kendini beğenip övüneni Allah sevmez 57/23
  Kendini övmek 53/32
  Kendini savunma 42/39-41
  Kesin bilgi ile bilip, Cehennem’i görmek 102/5-7
  Kesin inanacaklar için nice işâretler 51/20,21
  Kevser 108/1
  Kıble 2/115
  Kılıkların değiştirilmesi (“dilesek kılıklarını değiştirirdik”) 36/67
  Kısa ve doğru yol 16/9
  Kısas (kısasta hayat olduğu) 2/178,179
  Kısas (kötülüğün cezâsı) 42/40
  Kıyâmet 82/1-5 88/1-3 89/21-25 99/1-8
  Kıyâmet 74/8-10 77/1-40 78/18-40 79/1-14,34-46 80/33-42 81/1-14
  Kıyâmet (“kıyâmeti neredeyse gizleyeceğim”) 20/15
  Kıyâmet (“..bin yıl kadar süren bir günde..”) 32/5
  Kıyâmet (babanın çocuğunun, çocuğun babasının yaptığından cezâ görmeyeceği gün) 31/33
  Kıyâmet (cezâ günü – ateş-) 51/7-14
  Kıyâmet (çağırma günü) 40/32,33
  Kıyâmet (çarpan hâdise) 101/1-11
  Kıyâmet (çocukları ihtiyarlatan gün) 73/17
  Kıyâmet (dağların, dağılan kum yığınları gibi olduğu) 73/14-18
  Kıyâmet (geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmezden önce..) 30/43
  Kıyâmet (gizlilerin yoklanacağı) 86/9
  Kıyâmet (göğün duman getirdiği gün) 44/10-16
  Kıyâmet (göğün toplanması) 21/104
  Kıyâmet (göğün yarılıp, yerin uzatılıp boyun eğmeleri) 84/1-15
  Kıyâmet (gök yarıldığı zaman..) 55/37-45
  Kıyâmet (gökyüzünün sıyrılıp açılması) 81/11
  Kıyâmet (hasret günü..) 19/39
  Kıyâmet (her canın, bir sürücü ve şâhitle gelmesi) 50/21
  Kıyâmet (hüküm günü) 44/40-42
  Kıyâmet (inkârcıların durumu) 50/20-30
  Kıyâmet (kabirlerden çıkarılma) 30/19
  Kıyâmet (kabirlerden diriltilme) 22/7
  Kıyâmet (kişinin kardeşinden, ana-babasından kaçması) 80/33-37
  Kıyâmet (mâzeretlerin fayda vermediği gün) 40/52
  Kıyâmet (nefislerin çiftleşmesi) 81/7
  Kıyâmet (o gün asık yüzlüler) 75/24-38
  Kıyâmet (o gün kaçacak bir yer yoktur) 41/48
  Kıyâmet (o gün koştukları ortakların kaybolup gitmesi) 28/74
  Kıyâmet (o gün nefsin sızlanışı) 39/56-60
  Kıyâmet (o gün, inanan erkek ve kadınların nurlarının önlerinden ve arkalarından koşması) 57/12
  Kıyâmet (o gün, inananlarla inkârcıların konuşmaları) 57/12-14
  Kıyâmet (o gün, inkarcıların konuşamadıkları) 27/84,85
  Kıyâmet (o gün, inkarcıların tutuklanıp sevk edilmeleri) 27/83
  Kıyâmet (o gün, Rahmân’a en çok karşı gelenin ayrılacağı) 19/69
  Kıyâmet (O’nun huzûrunda konuşmaya cesâret edemezler) 78/37
  Kıyâmet (özrün kabul edilmeyeceği gün) 41/24
  Kıyâmet (suçluların hâli) 20/102
  Kıyâmet (suçluların yaya ve susuz olarak Cehennem’e sürülmeleri) 19/86
  Kıyâmet (suçluların, melekleri gördükleri gün..) 25/21-23
  Kıyâmet (Sûr’a üfürüldüğü zaman..) 69/13
  Kıyâmet (Sûr'a üfürüldüğü gün) 27/87
  Kıyâmet (suratsız, çok katı bir gün) 76/10
  Kıyâmet (uzunluğu 50 bin sene olan bir gün..) 70/4
  Kıyâmet (vahşî hayvanların bir araya toplanması) 81/5
  Kıyâmet (yüreklerin ve gözlerin ters döneceği gün) 24/37
  Kıyâmet (zâlimlerin korkudan titremeleri) 42/22
  Kıyâmet ânı 39/69-72 56/1-6
  Kıyâmet ânı (denizlerin kaynatılması) 81/6
  Kıyâmet başladığında, suçluların, Dünya'da 1 saatten fazla kalmadıklarına yemin etmeleri 30/55
  Kıyâmet başladığında, suçlulara, bilgi ve îman verilenlerin cevâbı 30/56
  Kıyâmet günü 16/89 20/99-113 36/50 40/17 75/6-15
  Kıyâmet günü adâlet terâzileri 21/47
  Kıyâmet günü diriltileceğiz 23/15,16
  Kıyâmet günü kâfirlere Cehennem’in açıkça gösterilmesi 18/100
  Kıyâmet günü Ye’cuc ve Me’cuc’un bırakılması 18/99
  Kıyâmet günü yer ile göklerin, başka yer ve gökle değiştirilmesi 14/48
  Kıyâmet gününde hiç kimseye haksızlık yapılmaz 36/54
  Kıyâmet gününde insanların durumu 11/105
  Kıyâmet gününde yalanlayanların durumu 39/59,60
  Kıyâmet gününde yerin hâli 18/47
  Kıyâmet gününün dehşeti 14/42-51
  Kıyâmet hakkında tartışanlar 42/18
  Kıyâmet saati 7/187 33/63 34/3
  Kıyâmet saati (çok fecî ve acı) 54/46-48
  Kıyâmet saati başladığı gün 30/12-17
  Kıyâmet saati hakkındaki bilgi O’nun yanındadır 31/34
  Kıyâmet saatini ancak Allah bilir 41/47 43/85
  Kıyâmet saatinin dehşeti 22/1-3
  Kıyâmetin dehşeti 52/1-16 70/6
  Kıyâmetin yakın olabileceği 42/17
  Kıyâmette çirkinleştirilenler 28/42
  Kıyâmette dağların ve yerin hâli 20/105-107
  Kıyâmette hep bir araya toplanacağız 34/26
  Kıyâmette herkesin O’na tek başına geleceği 19/95
  Kıyâmette soyların olmadığı 23/101
  Kıyâmette yerden çıkan dâbbe (canlı) 27/82
  Kıyâmette yerden çıkarılışımız 30/25
  Kıyâmette yüzler 80/38-42
  Kıyâmette zâlimlerin döğünmeleri 25/25-29
  Kıyâmette, inkâr edenlerin konuşamadıkları 28/65,66
  Kıyâmette, O’nun dîvânında dâvâlaşacağımız 39/31
  Kızlarını diri diri gömenler 16/58,59
  Ki, şükredesiniz 16/78
  Kibir 80/5-18
  Kibirlenenlerin yeri.. 16/..27-29
  Kitâb’ı gizleyenler 2/159,160
  Kitâb'a sımsıkı sarılmak 7/170
  Kitâb'ı elleriyle yazıp “Allah katından” diyenler 2/79
  Kitâb'ı gereğince okuyanların ona inandığı.. 2/121
  Kitâb'ı gizleyenler 2/159,174-176
  Kitâb'ı okumak 29/45
  Kitâb'ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr edenler 2/85
  Kitâb'ın, insanlar için hak ile indirildiği 39/41
  Kitap 40/2,3,53,54
  Kitap ehli, puta tapanlar ve nankörler halkın en şerlileri 98/6
  Kitap ehli ve puta tapanlar 98/1-6
  Kitap ehlinden inananlar 28/52-55
  Kitap ehliyle en güzel tarzda mücâdele (zulmedenler hâriç) 29/46
  Kitap ve hikmeti ve bilmediklerini öğreten bir elçinin gönderildiği 2/151
  Kitap, ölçü 42/17
  Kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzetilenler 62/5
  Kopmayan sağlam kulp 2/256
  Korku, açlık, mal, can ve ürünlerden eksiltilerek deneneceğimiz 2/155
  Korkunç ses (Şuayb a.s.’ın kavmi Semûd’a) 11/67,94
  Korunanlar 39/61
  Korunanlara güzel gelecek vardır 38/41
  Korunanların Cennet’teki halleri 15/45-49
  Korunanların vasıfları 2/177
  Korunanların, binek üzerinde ikram ile Rahmân’a götürülmeleri 19/85
  Korunanların, iri gözlü hûrilerle evlendirildiği 52/20
  Korunanların, Rab’leri tarafından Cehennem azâbından korunduğu 52/18
  Korunma elbisesi 7/26
  Koruyucu melekler (her canın başında bir koruyucu) 86/4
  Kovulmuş şeytan 81/25
  Kör, topal ve hastaya güçlük yoktur 24/61 48/17
  Körle – gören 13/16,19
  Körle gören bir olmaz 40/58 6/50
  Körler ve sezgilerini de kullanmayanlar 10/43
  Körükörüne babalarının dînine uyanlar 43/20-25
  Kötü arkadaşlar sardırılması 41/25
  Kötü düşünce 7/200
  Kötü işi süslendirilip güzel gören 35/8
  Kötü işin süslendirilmesi 47/14
  Kötü kadınlar, kötü erkeklere 24/26
  Kötü lâkapla çağırmak 49/11
  Kötü olan fiiller 17/23-39
  Kötü söz söylemek 4/148
  Kötü söze benzetme yapılması 14/26
  Kötü tuzak sâhibine dolanır 35/43
  Kötü zan 48/12
  Kötülüğe iyilikle karşılık vermek 23/96
  Kötülüğü affetmek 4/149
  Kötülüğü Allah emretmez 7/28
  Kötülüğü en güzel olan şeyle savmak (buna ancak sabredenler kavuşturulur) 41/34,35
  Kötülük yapanlar 29/4
  Kötülük yapanların, inanıp iyi iş yapanlar gibi yapılmayacağı (yaşam. ve öl.) 45/21
  Kötülük yaptıktan sonra tevbe edenler 16/119
  Kötülüklerin iyiliklere değiştirilmesi (Rahmân’ın kullarına) 25/70
  Kötülükten men etmek 11/116
  Kulluk (Allah’a kulluk) 4/172,173 7/206
  Kulluk yalnız O’na yapılmalı 16/52
  Kur’an (gerçeği iyice bilmek isteyenlere âyetlerin açıklandığı) 2/118
  Kur’an (ağır ağır okunması gerektiği ve azar azar indirildiği) 17/105,106
  Kur’an (mü’minlere şifâ, zâlimlere hüsran) 17/82
  Kur’an 36/2 22/52-54 38/1,87,88 39/1,2 53/55-62 80/11.. 85/21,22 21/10
  Kur’an 4/174 5/15,16 10/37 11/17 14/1 16/102 17/9,88,89 18/1-4 20/1-4
  Kur’an basîretlerdir 7/203
  Kur’an (“..şiir öğretmedik..”) 36/69
  Kur’an (açık açık âyetler) 22/16
  Kur’an (açıklamak) 75/19
  Kur’an (açıklayıcı, yol gösterici ve rahmet) 16/64,89
  Kur’an (akıllarını kullansınlar diye âyetlerin açıklandığı) 57/17
  Kur’an (âlemler için uyarı) 68/52
  Kur’an (âlemlere öğüt) 81/25-28
  Kur’an (apaçık Arabca bir dille indirildiği) 26/195
  Kur’an (apaçık bir Kitap) 27/1 34/3 44/2,3
  Kur’an (Arap diliyle bir Kitap) 46/10-12
  Kur’an (Arabca) 42/7
  Kur’an (âyetleri açıklanmış, Arabca okunan Kitap) 41/2-4
  Kur’an (dağa inseydi-düşünsünler diye-) 59/21
  Kur’an (doğru yolu gösterici ve müjdeleyici) 2/97 45/11
  Kur’an (düşünüp, ibret alsınlar diye indirildiği) 38/29
  Kur’an (elçinin diliyle indirildiği) 19/97
  Kur’an (en güzel) 92/6,9
  Kur’an (Furkan) 25/1
  Kur’an (Hakka ve doğru yola götüren Kitap) 46/30
  Kur’an (hârikulâde güzel) 72/1,2,13
  Kur’an (herşeyin açıklaması, rahmet..) 12/111
  Kur’an (iç ve dış dünya) 41/52,53
  Kur’an (îkaz) 74/54,55
  Kur’an (karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için açık açık âyetler indirildiği) 57/9
  Kur’an (kesin gerçek, korunanlara öğüt) 69/38-52
  Kur’an (kesin olarak inananlara kılavuz ve rahmet) 45/20
  Kur’an (Kitâb'ı

+ Yorum Gönder